Kartlegging av fiskesamfunn i Siljan

Innhold

Høsten 2017 ble det gjennomført en kartlegging av fiskesamfunnet i de øvre deler av Siljan-Farris vassdraget ved bruk av elfiskebåt.

Det har en tid versert rykter om karpe i Heivannet. For å dokumentere dette «ryktet» samt om den hadde spredd seg nedstrøms, ble det elfisket på 4 strekninger/områder. Heivannet, Galtetjern, Oppdalsvannet og Siljanelva på oppstrøms side av dammen i Sagfossen i Siljan sentrum.

Undersøkelsene i vannene ble utført om natta, mens i elvestrengen ble undersøkelsene utført i dagslys.

Undersøkelsen hadde hovedvekt på arten karpe. Karpe er en introdusert art og er ikke ønsket i vassdraget.

Undersøkelsen ble utført i vannområde Siljan-Farris i vannstrengen Heivannet- Farris.

Her kan du lese hva de fant ut i rapporten  

Båten som ble brukt i kartleggingen:

Publisert: 07.03.2018 15.27