Kommunestyremøte 7. nov.

Innhold

Det kommer opp flere spennende saker i kommunestyremøtet i Siljan tirsdag 7. november kl. 18:30.

I tillegg til ordinær saksliste hvor det skal behandles 8 saker denne dagen, er det kommet inn to spørsmål til spørretimen som ordføreren svarer på muntlig før man begynner på de ordinære kommunestyresakene.

Det ene spørsmålet er om ordføreren vil jobbe for en eventuelt ny veitrase utenom Holtesletta, og det andre om hva ordføreren tenker om hvordan fremtidsutsiktene blir for de eksisterende butikkene i bygda hvis det eventuelt blir etablert en butikk til.

Det er også kommet inn en interpellasjon til saken om næringstomt på Holtesletta.

Orienteringssaken i dette møtet handler om en markering av 100 år med kommunenavnet Siljan.

Oversikt over alle kommunestyresakene finner du her.

 

 

 

En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsippielle spørmsål, og ifølge Reglement for kommunestyret, er det medlem av kommunestyret som fremmer interpellasjon som rettes til ordføreren. Interpellasjonen og svaret føres inn i protokollen. Les mer om dette i kommunestyrets reglement.

Publisert: 03.11.2017 13.31