Landbruksforum

Innhold

Landbruksforum i Siljan skal ha sitt første møte med landbruksprodusenter i Siljan.

Sted: Siljanhjort hos Morten Nystad, Austadveien 209
Tid: 8. mars 2018, kl. 18:30 til 21:00

18.30 - Velkommen til Landbruksforum, et samarbeid mellom Siljan bondelaget, Grenland landbrukskontor og Siljan kommune.  

18.40- Hvilke virkemidler har Innovasjon Norge, som kan være aktuelle for landbruket i Siljan/ v Elin Akre Tellum IN.

19.15 - Cecilie og Anders på Hogstad gard, hvordan er erfaringene med virkemiddelapparatet etter å ha vært i mellom en bruksutbygging.

19.30 - Kaffe, og litt å bite i.

20.00 - I hvilken grad kan Siljanhjort øke verdiskapningen på produkter fra Siljanbonden/v Morten Nystad.

20.15 - Informasjon fra Grenland landbrukskontor.

20.45 - Oppsummering av kvelden, og ønske om tema på neste Landbruksforum.

21.00 - Takk for i kveld.

Publisert: 02.03.2018 15.29