Næringsprisen 2018 gikk til Allum Transport AS

Innhold

Allum transport har gjennom sin virksomhet oppfylt kriteriene for næringsprisen:
  • Skapt og sikret arbeidsplasser i Siljan
  • Skapt en positiv utvikling innen sin næring
  • Satt Siljan på kartet i næringssammenheng

"Firmaet har lange tradisjoner som et firma det er å stole på..." - "...og fortjener nå virkelig å få denne velfortjente utmerkelsen!" står det i begrunnelsen til en av de som sendte inn forslag på kandidat.

Prisen ble delt ut på Siljan næringsforening sin næringskveld, som i år også var en del av Gründeruka Telemark.

Gratulerer til en verdig vinner!!

Fra utdelingen - Jan Gunnar Kløverød, ordfører Kjell A. Sølverød og Geir Øksenholt

Utdeling av Næringsprisen 2018 til Allum Transport AS. Jan Gunnar Kløverød, ordfører Kjell A. Sølverød og Geir Øksenholt

Publisert: 16.11.2018 13.24