Næringsprisen 2018

Innhold

Nå kan du komme med forslag på hvem du mener bør være årets vinner av næringsprisen i Siljan.

Begrunnet forslag på kandidat sendes på epost til post@siljan.kommune.no, eller send brev til Postboks 16, 3749 Siljan

innen 8. november 2018

Hvem kan motta denne prisen?

Næringsprisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som har eller har hatt tilknytning til næringslivet i Siljan, som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Mottakere av prisen må oppfylle følgende kriterier:

  • Skapt/sikret arbeidsplasser i Siljan og/eller for kommunens innbyggere
  • Skapt en positiv utvikling innen en virksomhet eller næring
  • Satt Siljan på kartet i næringssammenheng.

Prisen deles ut på næringskvelden 15. november kl. 18:30 som i år skal være på Siljanhjort.

Dette er Næringsprisvinneren 2017, Jan Ragnar Fredin ved Siljan Transport og IT.

Vinner av næringsprisen for 2017 - Jan Ragnar Fredin

Publisert: 18.10.2018 15.02