Ny barnehage i sentrum

Innhold

Enstemmig kommunestyre har bestemt at det skal bygges ny barnehage på Torsholtjordet i Siljan sentrum.

Etter at det både politisk og administrativt har vært vurdert flere alternativer, ble det i kommunestyremøtet i går kveld bestemt at det blir ny barnehage i sentrum. Barnehagen skal bygges og drives i kommunal regi.

Det var ut i fra et helhetsperspektiv rådmannen la fram forslag om Torsholtjordet som den best egnede tomten for barnehage. Tomten ble kjøpt av kommunen i 2014 med tanke på å bygge barnehage. Det ble i kommunestyremøtet lagt fram en mulighetsstudie som viser mulig plassering av en barnehage på eiendommen.

En barnehage i sentrum vil støtte opp om tettstedsutviklingen, ønsket om å bygge et sentrum som en samlende møteplass i bygda. Transport og adkomst er også viktig med tanke på tilgjengelighet for fleste brukere og mulighet for offentlig kommunikasjon.

Barnehagen på Torsholtjordet vil gi andre mulighetern enn en barnehage som ligger nær skogen. I saksutdredningen kommer det fram tanker om å dyrke grønnsaker, etablere drivhus, møte mellom generasjoner og ta biblioteket inn ukeplanen. Nær og gratis tilgang til buss vil gi barnhagen mulighet både for skogs- og bybesøk.

Les alle sakdokumentene fra kommunestyret her:

Publisert: 06.04.2018 09.50