Nytt lyskryss kan gi kortere bilkøer på Moflata

Innhold

Det er mange fra Siljan som kjører til Skien veldig ofte, ja kanskje hver eneste dag. Fra i dag, 1. oktober testes det ut en ny løsning for de lysregulerte gangfeltene på Fv. 357 Telemarksvegen og Fv. 59 Ulefossvegen på Moflata, som kan gi kortere køer for bilene.

Statens vegvesen tester ut en ny løsning for alle lyskryss på Moflata som en del av bypakkeprosjektet «Moflataprosjektet».

Løsningen går ut på at bilistene får en kortere tid med rødt og kan bidra til at køene blir mindre i området. Deler av tiden som bilene har rødt vil nå gå over i gul blink. Dette betyr at bilene kan kjøre om det ikke lenger er fotgjengere i fotgjengerfeltet. Etter gule blink, vil bilene som normalt få grønt lys. Fotgjengere som skal krysse vegen vil fortsatt ha grønn mann og kan passere som normalt. Bilen må vente, selv om han har gul blink, dersom noen krysser gangfeltet foran bilen. Det forventes at fotgjengere ikke vil merke noen forskjell.

Det legges med andre ord opp til at bilene får et større ansvar for å sjekke at det er klart og at det er forsvarlig å krysse fotgjengerfeltet.

-Vi forventer å redusere ventetiden for bilene betraktelig ved å ha en kortere periode med rødt lys, samtidig som vi ivaretar alle trafikantgruppers sikkerhet. Løsningen vil i tillegg være meget kostnadseffektiv om de ønskede resultatene oppnås, understreker senioringeniør Hans Christian Heisholt i Statens vegvesen.

Testingen er i forbindelse med et pilotprosjekt og det er første gang denne løsningen prøves ut i Norge. Testingen vil foregå i fire uker fra og med mandag 1. oktober, klokken 11:00.

I etterkant skal prosjektet evalueres ut ifra dagens situasjon sammenlignet med de fire ukene med testing. Prosjektet kan bli videreført om det er vellykket.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Hans Christian Heisholt i Statens vegvesen, telefon 906 87 077


Publisert: 01.10.2018 08.59