Varsel om igangsetting av reguleringsplan for barnehage i Siljan sentrum

Innhold

Arbeidet med planleggingen av ny barnehage i Siljan sentrum er i gang. Hvis du har innspill til varsel om reguleringsplanen kan du gjøre det her.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage med tilhørende
lekeområder, trafikkarealer for henting og levering av barn, varelevering og
avfallshåndtering. Det skal i tillegg vurderes etablering av boliger og bygg
for lag og foreninger.

Les varselet om igangsetting av detaljreguleringen her.

Gi innspill her

Publisert: 05.07.2018 09.33