Signering av samarbeidsavtale med fylkeskommunen

Innhold

Ordfører Kjell Abraham Sølverød og Fylkesordfører Svein Tore Løkslid har signert samarbeidsavtale mellom Siljan kommune og Telemark fylkeskommune.

Tett dialog om felles utfordringer er formålet med samarbeidsavtalen, som skal gjelde for perioden 2017-2020 og vil bli fornyet i neste valgperiode. Samarbeidsavtalen sier noe om kommunens og fylkeskommunens satsningsområder.

Siljan kommune har en visjon om å være «den beste kommunen å leve i», med målsettinger som

- Øke folketall med over 1% årlig
- Legge til rette for attraktive boliger og bomiljø for mennesker i alle aldre og livssituasjoner
- Legge til rette for unge mennesker i etableringsfasen med særlig fokus på gode barnehager og gode skoler
- Trygge oppvekstmiljøer og skoleveier - Kulturtilbud - Gode pendlermuligheter til Grenlandsbyen

Telemark fylkeskommune har satsningsområder som kommer fram i regional planstrategi «Berekraftige Telemark» peker på satsningsområder som
- Klima
- Verdiskapning og ressursforvaltning
- By- og tettstedsutvikling - Samferdsel og infrastruktur
- Befolkning, levekår og helse
- Kunnskap g utdanning
- Kultur og opplevelser

For å følge opp avtalen er det opprettet en samarbeidsgruppe bestående av ordfører og rådmann i Siljan, og fylkesordfører og fylkesrådmann i fylkeskommunen.

Fylkesordfører Jan Tore Løkslid og ordfører Kjell A. Sølverød

Publisert: 04.04.2018 09.13