Siljan kommune godkjent som Trafikksikker kommune

Innhold

Kommunen, ved ordfører Kjell A. Sølverød kunne stolt ta imot kr. 50.000,- i dag for arbeidet med Trafikksikker Kommune.

Sammen med Brita Straume fra Trygg Trafikk Telemark, Tor Egil Syversen, prosjektmedarbeider i Trygg Trafikk og seniorrådgiver Unni Knutli, seniorrådgiver Trygg Trafikk Oslo, var de kommet til kommunehuset for å foreta godkjenningen av Siljan kommune.

Det gjøres mye veldig bra trafikksikringstiltak i Siljan allerede, og mye av arbeidet med godkjenningen handlet om å systematisere gode planer og tiltak som allerede blir utført, sier Plan- og Miljørådgiver Andrea Tverå. Hun har ledet arbeidet med å bli godkjent som Trafikksikker kommune.

Hva gjør man når man har gått tom for gode tiltak?

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk Oslo, Unni Knutli sa i sin innledning ved godkjenningsmøtet i dag litt om hvorfor Trygg Trafikk hadde startet med disse godkjenningene. De manglet tiltak for å få ulykkestallene i trafikken ytterligere ned – arbeidet stagnerte litt. Derfor trengte de et verktøy hvor de kunne nå ut til alle med hvor viktig det er at alle tar ansvar for trafikksikkerheten. Det er viktig å nå ut til alle, for at alle skal ta ansvar for trafikksikkerheten. Det er i samarbeid med fylkeskommunen kriteriene er blitt til en godkjenningsordning (se under).

Alle rapportene de ulike avdelingene i kommunen hadde levert ble gått nøye igjennom og kommentert. På bakgrunn av dette ble altså kommunen godkjent som Trafikksikker kommune, som den 94 kommunen i landet!

De ulike avdelingene i kommunen og deres ansatte når veldig mange mennesker gjennom sin tjenesteutøving, og er en ypperlig arena for å nå ut til mange mennesker. Nå er planer og rutiner oppdatert og jobbet med, så det gir et veldig godt utgangspunkt for å jobbe enda mer målrettet og forebyggende for å få ned ulykkestallene på veiene. Det vil også bli tilgjengelig e-læringskurs for de ansatte.

Leder av fylkets samferdselsutvalg, Knut Duesund ga honnør til alle som har jobbet hardt med godkjenningen, og understreket viktigheten av det systematiske arbeidet med å forhindre trafikkulykker.

Dette er Trafikksikker Kommune:

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe.

I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning.

Oppfyller kommunen alle krav kan de søke Trygg Trafikk om tittelen Trafikksikker.

Å oppnå godkjenning innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet.

I noen av fylkene gis det ulike tilskudd til kommuner som oppnår status som Trafikksikker.

Publisert: 03.12.2018 15.50