Ti-topper`n 2018

Innhold

Velkommen til ti-topper`n 2018 i Siljan kommune. Kjøp klippekort nå, og bli med i trekningen.

Salg av mapper med klippekort, kr. 70,-, skjer på Auto`n (YX Siljan Ekeberg Auto A/S kl. 06:00-22:00) og på servicekontoret på kommunehuset (kl. 08:00-15:30).

Nytt i år - for barn

I år er det tatt hensyn til flere års ønske om å lage et eget opplegg for barna. Alle barn, t.o.m. det året de fyller 12 år, vil bli premiert dersom de har fullført 5 turer eller flere. De vanlige diplomene vil ikke bli delt ut f.o.m. dette året.

Premie

Alle som fullfører 10 topper eller flere, vil, som før, være med i trekningen av 3 gavekort på sportsutstyr. Husk å levere klippekortet med ditt navn og tlf.nr. på servicekontoret innen 8. oktober!

Årets topper

Vi har ikke fjernet noen av fjorårets topper, men lagt til 5 nye, slik at vi dette året kan tilby 15 topper. Årets topper blir derfor følgende:

Blåfjell, Fiskebekkåsen, Ristingkollen, Søntvedtåsen, Tempelturen, Kløverødkollen, Stubbekollen, Lønnedalskollen, Holmefjell, Vestre Vealøs, Kistekollen, Ramsås, Mælakollen, Movannskollen og Skruia.

Beskrivelser

Det er laget beskrivelser som forhåpentlig er så gode at alle finner greit fram. Skulle det likevel være noe å spørre om, eller gi tilbakemelding på, kan følgende kontaktes:

Morten Nystad tlf 976 12 282
Jan Erik Skilbred tlf 992 11 347
Steffen Stordalen tlf 970 30 410

Utfylte klippekort

Innlevering av utfylte klippekort gjøres til Siljan kommunes servicekontor fortløpende og senest innen 8. oktober. For de som ikke har anledning til å levere i åpningstiden 08.00 – 15.45, kan kortet puttes i brevsprekken ved den gamle hovedinngangen midt på fronten av Kommunehuset. Husk å merke kortet med navn og gjerne telefonnummer.

10-topperkomiteen; Historielaget, Turlaget og Siljan kommune vil med dette ønske alle deltakerne god tur og gode opplevelser!

Publisert: 22.05.2018 12.17