Ung i Telemark 2018 - Ungdommene sin stemme

Innhold

Ungdatakonferansen Ung i Telemark 2018 ble arrangert i Langesund 20.-21. november. Her ble hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Telemark presentert og diskutert – både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og med ungdomsforskere.

Foredragsholderne ga et innblikk i utfordringer og muligheter ungdommene, og de som arbeider for og med barn og unge, møter i sin hverdag.

Fra Siljan deltok elevrådsleder og nestleder på Siljan u-skole, Thea Martine og Emilie, sammen med rektor Tom Olav, miljøterapeut Anette og helsesøster/folkehelsekoordinator Erika.

Lærerne Hege og Ann Christin informerte de rundt 250 påmeldte, ungdommer og fagfolk, om Siljan kommune sitt arbeid med BTI modellen.

Hvis du ønsker å se nærmere på resultatene fra Ungdata som ble gjennomført ved samtlige ungdom –og videregående skoler i Telemark 2018 finnes her:

http://www.ungdata.no/

Deltagere på Ung i Telemark konferansen 2018

Publisert: 27.11.2018 14.24