Velkommen til Midtbygda skole i Siljan

Innhold

Innskriving for alle elever som skal starte på 1.trinn høsten 2018 har startet. Frist 1. mars 2018.

Innskrivingen gjelder alle barn hjemmehørende i Siljan kommune, født i 2012.

Innskriving grunnskole 1. trinn

De barn som er født i 2012 og deres foreldre/foresatte som ikke har mottatt informasjon før 1.april 2018, bes kontakte Midtbygda skole eller kommunens servicekontor.

Søknad om plass i SFO gjøres i tillegg på eget skjema - frist 1. mars 2018.

SFO innmelding 

For nærmere informasjon om skolestart, følg med på hjemmesiden til Midtbygda skole og her.

Publisert: 03.11.2017 14.22