Informasjon om smittekarantene og ventekarantene

Innhold

I disse dager er det mange som er i ventekarantene. Vet du hva som gjelder dersom du eller barnet ditt blir satt i ventekarantene?

Først begrepene:
Smittekarantene er aktuelt når du har vært i nærkontakt med en smittet person, eller som senere får påvist smitte.
Ventekarantene er for personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. Kilde: fhi

Når du er i ventekarantene betyr det at en du har vært i nærkontakt med kan være eksponert for Covid-19.

Hvem skal i smittekarantene?

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir en nærkontakt når dere de siste 48 timene har hatt:

  • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
  • direkte fysisk kontakt, eller
  • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Man begynner å telle 48 timer tilbake fra det tidspunktet den som er smittet fikk symptomer. Har ikke personen symptomer teller man fra da den positive testen ble tatt.

Når er man definert som nærkontakt?

Man er ikke definert som nærkontakt før man blir kontaktet av smittesporingsteamet i kommunene der index (den positive) bor. Smittesporing er en møysommelig prosess som krever at man går igjennom med index hvem, hvor og når man har hatt nærkontakter. Videre må smittesporingsteamet planlegge videre oppfølging av disse med tanke på tilbud om test og karantenetid.

Utstrakt bruk av ventekarantene kan brukes i kommuner der smittenivået er høyt, slik det gjøres i noen av våre nabokommuner. Siljan kommune har valgt å ikke lage egne regler i forhold til ventekarantene da smittenivået i kommunen er lavt, og utstrakt bruk av ventekarantene på dette tidspunkt vil få store konsekvenser for vår daglige drift.

Rådene for hva du kan gjøre i ventekarantene er de samme som for de som er i karantene.

I ventekarantene?

  • Ikke gå på skole eller jobb.
  • Ikke ta offentlig transport.
  • Unngå besøk.
  • Du kan gå tur, men hold 2 meters avstand til andre.
  • Du bør få andre til å handle for deg.
  • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden.

Kilde: FHI

Det betyr at dersom ditt barn er satt i ventekarantene, kan det ikke være sammen med barn fra andre husstander - heller ikke klassekamerater. Ventekarantene opphører når nærkontakten har fått negativt svar på første test.

Risikovurdering av koronasituasjonen i kommunen

Kommunene har ukentlige risikovurderinger i forhold til håndteringen av covid-19 utbrudd, og vurderingene som blir gjort. Kommunelegen har ansvar for å vurdere risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen, eventuelt i samarbeid med nabokommuner og Statsforvalteren. Utbrudd i kommunen skal oppdages tidlig slik at smitten raskt kan spores og smitteverntiltak kan styrkes eller gjeninnføres for å få utbruddet under kontroll før sykdomsbyrden blir for stor og helse- og omsorgstjenestens kapasitet blir overskredet.

Her finner du de ukentlige vurderingene. 
Finn ut mer om karantene og isolasjon ved koronavirus på helsenorge.no: 

Publisert: 11.05.2021 14.26