Koronainformasjon

Innhold

Koronatelefon i Siljan – 477 07 169 

Selvtesting i Siljan

Selvtest kan hentes utenfor NAV-kontoret i andre etasje på Siljansenteret i Spar-butikkens åpningstider:

Mandag-fredag fra kl. 07:00 - 21:00
Lørdag fra kl. 08:00 – 20:00
Søndag er det ikke utlevering

Utleveringen vil være ubemannet og testene kommer til å ligge på et bord på utsiden av NAV-kontoret.

Det er nok tester til alle, så man trenger ikke å hamstre. Her kan du hente en eller flere tester etter følgende kriterier:

 • For daglig testing av husstandsmedlemmer til smittede: 7 tester/person.
 • For testing av øvrige nærkontakter og delvaksinerte husstandsmedlemmer: 1 test/person.
 • For testing ved symptomer: 1 test/person.

Ved positiv selvtest ring Solveig Vestby, leder for smittesporingsteam på 477 07 169 for videre oppfølging.

OBS: Selvtest er ikke gyldig som reisebevis!
Ved behov for gyldig reisebevis, kontakt Siljan legekontor, tlf.: 35942550.

Les mer om testing, symptomer og smittevern på Helsenorge sine sider: 

Når skal du være hjemme på grunn av luftveissymptomer?

Helsedirektoratet har laget et flytskjema som skal hjelpe deg med å finne ut når det er lurt å holde seg hjemme fra jobb, skole og barnehage.

Flytskjema for nedlasting

Bestill koronatest

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan ta kontakt for å få testet seg dersom man

 • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 • har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Testkriterier fra FHI

Koronasjekk - skal jeg teste meg? Les Helsenorge sin koronasjekk

Slik gjør du:

Ring koronatelefonen, tlf.: 477 07 169

 • Testingen foregår på parkeringsplassen bak ved ny sykehjemsavdeling, Sentrumsveien 22 fra kl. 12:30 etter avtale.
 • Innkjøring fra Sentrumsveien, følg skilting.
 • Når du er testet må du reise hjem igjen og fortsette å holde deg hjemme til svaret foreligger.
Prøvesvar

Prøvesvar vises nå på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart.
Du må logge deg på Helsenorge.no med for eksempel bank-ID.

Slik får du raskt tilgang egne prøvesvar som er viktig for at du på egenhånd kan treffe de nødvendige smitteverntiltak så tidlig som mulig.

Folkehelseinstituttet har satt opp kriterier for når det er grunn til å mistenke koronasmitte. Definisjoner av mistenkte og bekreftende tilfeller, samt hvem som er nærkontakter, finner du på FHI's nettsider.

Gjeldende smitteverntiltak 

Siljan kommune følger de nasjonale rådene og reglene:

Råd og regler som gjelder fra 3.desember 2021:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.
 • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent (nytt)
 • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Allerede innførte tiltak som følge av virusvarianten omikron
Mandag 29. november 2021 ble det innført flere nasjonale tiltak for å begrense og forsinke spredningen av den nye omikronvarianten i Norge. Disse tiltakene er:

 • Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
 • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.
 • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.
 • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.
 • Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Tiltakene kom i tillegg til innreisetiltak som ble innført fra og med 27. november. Det ble blant annet innført bestemmelser om at alle som ankommer Norge etter å ha oppholdt seg i Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi, får plikt til gjennomført test før innreise, test ved ankomst, test etter 7 døgn og plikt til å være i innreisekarantene i 10 døgn uavhengig av om man kan fremvise dokumentasjon på at man er fullvaksinert eller har gjennomgått sykdom. Det ble også innført forbud mot direkteflyvninger fra disse landene.

For siste nytt fra regjeringen, sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Smitte eller symptomer?

Alle personer med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som kan skyldes skyldes covid-19 skal testes raskest mulig. Dette har ikke endret seg selv om vi er tilbake til en nær normal hverdag med økt beredskap.

Covid-19 har ofte (men ikke alltid) følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.

Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av Covid-19?

På nettsiden til FHI kan du få veiledning i hvordan du bør gå frem i den situasjonen du står i. 

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du kontakte Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.

Karantene

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nærkontakt med andre.

Karantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Helsepersonell som skal inn til personer i hjemmekarantene kan følge smitteverntiltak og trenger ikke å følge spesielle råd for beskyttelse så lenge ingen i husstanden har symptomer på infeksjon.

Mer informasjon om karantene og isolering finner du her:
FHI - Hjemmekarantene og hjemmeisolering
Helsenorge - Karantene og isolasjon

Til deg som har tatt koronatest

Skjema for nedlasting (pdf)

The corona telephone in Siljan: +47 477 07 169

If you need other healthcare related to coronavirus (sick leave, medical assessment), you must contact your GP/or emergency service tel: +47 116117.
Who can contact:
 • Anyone who suspects that they are infected with covid-19 can get in touch to get tested if they have acute respiratory tract infection or other symptoms of covid-19.
 • Anyone that may have been infected with covid-19, either as close contact or after traveling abroad in the last 10 days.

Other groups can be tested after a doctor's assessment (find out more at Norwegian Institute of Public Health)

Procedure / How to:
 • Call the corona telephone +47 477 07 169.
 • You will be given a time for testing and show up in a private car at the test center. The main testing takes place in batches in drive-through.
 • Please stay in the car while waiting.
 • Testing takes place behind Spar shop in Siljan center - follow the signs.

Everyone with a positive test result, will be called by a doctor, and must contact their GP for further follow-up. If you have been diagnosed with Covid-19, you must be isolated at home, and it is the GP who decides when the isolation ceases.

Coronavirus disease - advice and information in english

Information from the norwegian institut of public healthcare - NIPH

Here you can find Press conferences, news and press releases, and informastion from the Government in several languages.

Risikovurdering

Det er laget et eget system for kommunenes egenvurdering av risikonivå og tiltak under pandemien.

Kommunene skal følge den lokale situasjonen og gjøre en lokal risikovurdering basert på indikatorer om smittesituasjonen og kapasitet i kommunen som beskrevet i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen.

Her finner du informasjon om: Risikovurderinger, Vaksinasjonsstatus og Smittede siste døgn, for kommunene i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark: Korona (Covid-19) (arcgis.com)

Risikovurdering i Siljan

Kommunene skal ha ukentlige risikovurderinger i forhold til håndteringen av covid-19 utbrudd, og vurderingene som blir gjort. Kommunelegen har ansvar for å vurdere risikoen ved utbrudd og den generelle smittesituasjonen, eventuelt i samarbeid med nabokommuner og Statsforvalteren. Utbrudd i kommunen skal oppdages tidlig slik at smitten raskt kan spores og smitteverntiltak kan styrkes eller gjeninnføres for å få utbruddet under kontroll før sykdomsbyrden blir for stor og helse- og omsorgstjenestens kapasitet blir overskredet.

Uke 

Uke 48

November

Uke 47

Uke 46

Uke 45

Uke 44

Oktober

Uke 43

Uke 42

Uke 41

Uke 40

September

Uke 39

Uke 38

Uke 37

Uke 36

August

Uke 35

Uke 34

Uke 33

Uke 32

Uke 31

Juli

Uke 30

Uke 29

Uke 28

Uke 27

Uke 26

Juni

Uke 25

Uke 24

Uke 23

Uke 22

Mai

Uke 21

Uke 20

Uke 19

April

Uke 18

Uke 17

Uke 16

Uke 15

Uke 14

Uke 13

Mars

Uke 12

Uke 11

Uke 10

Uke 9

Februar

Uke 8

Uke 7

Uke 6

Uke 5

Januar

Uke 4

Uke 3

Uke 2

Smittestopp

Hva er Smittestopp?
Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal være med på å
forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet. Du bestemmer selv om du vil
bruke appen. Finn ut mer om smittestopp her

Siste nytt

02.12.21

Innfører nye nasjonale tiltak

01.12.21

En ny smittet

01.12.21

Nye regler og anbefalinger fra regjeringen

27.11.21

En ny smittet

26.11.21

Skal du møte mange mennesker?

26.11.21

To nye smittet

25.11.21

Anbefales nå

25.11.21

Tre nye smittet

20.11.21

To nye smittet

25.11.21

Tre nye smittet

18.11.21

Til deg som har tatt koronatest

18.11.21

En ny smittet i Siljan

09.11.21

Når skal du være hjemme på grunn av sykdom?

06.11.21

En person smittet

04.11.21

En person smittet

01.11.21

Ingen flere smittet

Oktober

28.10.21

En person smittet

25.10.21

Nedjustert TISK videreføres uforandret inntil den nye regjering har tatt beslutning om varigheten

04.10.21

Selvtesting i Siljan

01.10.21

TISK ved normal hverdag med økt beredskap

September

20.09.21

En normal hverdag med nedjustert TISK

03.09.2021

Takk så langt - 92% av befolkningen vaksinert

01.09.2021

En person til smittet

August

31.08.2021

En person smittet

18.08.2021

Skolestart og Korona

13.08.2021

Innfører trinn 4 når alle voksne er beskyttet

Juli

28.07.21

Trinn 4 iverksettes ikke nå

06.07.21

En ny smittet i Siljan

Juni

21.06.21

Nye nasjonale anbefalinger og regler

16.06.21

Testing ut av karantene

Bruk av munnbind

15.06.21

Tre nye smittet

11.06.21

Koronainformasjon og vaksinasjon i Siljan i juni

Mai

27.05.21
Nye nasjonale tiltak fra 27.mai

25.05.21

Skole og barnehage fortsetter på gult nivå

11.05.21
En person smittet

10.05.21

Ett nytt smittetilfelle

Kompensasjonsordning for bedriftet rammet med Covid-19

Informasjon om smittekarantene og ventekarantene

Nasjonale tiltak tilstrekkelig for Siljan

08.05.21

En person smittet i Siljan

07.05.21

Ytterligere en smittet i Siljan

To nye smittet i Siljan

05.05.21

En ny smittet - 3. trinn ved Midbygda skole i karantene

04.05.21

Ikke smitte i Siljan

April

23.04.21

Hilsen fra ordføreren

22.04.21

Nasjonale smittevernregler gjelder for Siljan fra 23.04.21

16.04.21

Vaksinestatus i Siljan pr. 16.4.21

16.04.21

En person smittet med Covid-19

14.04.21

Dette er koronareglene nå

13.04.21

God ramadan

08.04.21

Regjeringens plan for gradvis gjenåpning

08.04.21

Justering av tiltaksnivå fra 9. april

03.04.21

Forlengelse av regionale tiltak

Mars

28.03.21

Påskehilsen fra ordføreren

26.03.21

Koronatesting i påsken

25.03.21

Kommunalt tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19

24.03.21

Strengere tiltak enn de nasjonale

23.03.21

Besøksrutiner på sykehjemmet i påsken.

19.03.21

Innfører strengere tiltak i grenlandskommunene fra midnatt

08.03.21

Flere blir nærkontakter og flere skal testes - forsterket TISK

Dette er forsterket TISK

05.03.21

Status vaksinering pr. 5. mars

Februar

15.02.21

Råd for vinterferien 2021

12.02.21

Åpner forsiktig opp for mer besøk på sykehjemmet

Les mer her

05.02.21

Status pr. 5.2.21 - Takk til helsearbeidere

Les mer her

02.02.21 To nye smittet i Siljan

Les mer her

01.02.21

Slik jobber kommunen med det siste smitteutbruddet

Les om dette her

Januar 2021

30.01.21

Fire personen sittet i Siljan

Les mer her

28.01.21

Tre personen smittet i Siljan

Les mer her

26.01.21

To personer smittet i Siljan

Les mer her

24.01.21

Begrenset mulighet for besøk på sykehuset. 

Sykehuset har besøkskontroll, og på grunn av smittesituasjonen må de begrense besøk.

Les mer her

18.01.21

Regjeringen viderefører de fleste tiltakene - letter opp noe for barn og unge!

Les mer her

05.01.21

En person registrert smittet med Covid-19
Det er i dag, 5. januar, registrert en ny smittet person i Siljan. Personen er ikke testet i Siljan, og er ukjent for kommunens smittesporingsteam.
Kommunen oppfordrer alle som tester seg utenfor kommunen, og som tester positivt for Covid-19, å ta kontakt med kommunens smittesporingsteam på mobil 477 07 169 for videre oppfølging lokalt.

04.01.21

Tiltak videreføres, og nye tiltak i Siljan fra 4. januar 2021.

Les om det her

04.01.21

Nye nasjonale smitteverntiltak fra 4.januar

På en pressekonferanse søndag 3.januar presenterte regjeringen nye nasjonale råd og smitteverntiltak gjeldende fra 4.januar. Disse vil i første omgang gjelde frem til og med 18.januar.

Les mer om regler og anbefalinger her

Desember

31.12.20

Tiltak i Siljan fra januar 2021

Les om disse her

30.12.20

To nye smittet i Siljan
Det ble i går kveld, 29.12.20 bekreftet at det var ytterligere 2 nye smittet med Covid-19 i Siljan.
Disse er nærkontakter til allerede positive i Siljan, har vært i karantene og er satt i isolasjon.

Totalt har det vært 26 smittet i Siljan siden mars.

29.12.20

Ny person smittet i Siljan

Les mer

28.12.20

En ny Covid-19 positiv i Siljan.

Det ble 28. desember påvist en ny smittet med Covid-19 i Siljan. Personen er satt i isolasjon og nærkontakter fra Siljan er satt i karantene.

Les mer her

23.12.20

Alle beboere på Siljan sykehjem som ble testet i forbindelse med smittetilfellet på Siljan sykehjem sist søndag, har testet negativt for Covid-19.

Les mer

22.12.20

To nye smittet i Siljan. 
Det er i dag bekreftet 2 nye personer smittet med Covid-19.
Disse er nærkontakter til kjente positive Covid-19 tilfeller i Siljan og er satt i isolasjon. Siden de allerede var nærkontakter til smittet person har de vært i karantene, og har derfor ingen nærkontakter.

21.12.20

En ny person smittet med Covid-19 i Siljan.
Denne personen er tilknyttet smitteutbruddet på Sykehuset Telemark. Personen er satt i isolasjon og nærkontakter er kontaktet og satt i karantene.

21.12.20

Midlertidig besøksstans på sykehjemmet

21.12.20

Anmoder testing av alle innreisende fra Storbritannia

Les om dette her

20.12.20

Nytt smittetilfelle i Siljan

Les mer her

19.12.20

Korona oppdatering i Siljan pr. 19.12.20

Les det her

18.12.20

Plan for Covid-19 vaksinasjon i Siljan

Les mer om dette her.

18.12.20

To nye smitet med Covid-19 i Siljan

Les mer

18.12.20

Siljan kommune ønsker alle, både studenter og andre, hjertelig velkommen hjem på juleferie.
Samtidig vil vi be alle som kommer hjem til jul å begrenser sosial kontakt så mye som mulig de første ti dagene etter hjemkomst. Dere som kommer hjem er ikke i karantene i ordinær forstand, men kommunen setter pris på at alle er ekstra forsiktige. Les mer

17.12.20

Det er per i dag ingen flere smittet knyttet til tidligere smitteutbrudd i Siljan.

Les mer

15.12.20

Vaksinasjon
Det jobbes nå med forberedelse til vaksinasjon av befolkningen. Egen plan for dette arbeidet, skal være ferdigstilt 18. desember, og godkjennes i kriseledelsen.

Tidlig i januar 2021 ankommer de første vaksinasjonsdosene kommunen. Disse er forbeholdt beboere på sykehjem og omsorgsboliger. Deretter kommer de andre aldersgruppene som skal få tilbud om vaksinen. Alle som skal vaksineres får innkalling.

14.12.20

Skolene og barnehagene på rødt nivå i Siljan

Det er innført rødt nivå i skolene og barnehagene i Siljan. Dette betyr at det blir hjemmeundervisning for elevene fram til juleferien. Skolene vil legge ut detaljert informasjon om tilbudet. Dette gjelder kulturskolen i Siljan også.

Les mer her

14.12.20

Endringer i reglene om karantenehotell
Reisen hjem blir enklere for de som kommer hjem til Norge til jul.

Regjeringen har endret covid-19-forskriften om karantenehotell.
Den viktigste endringen er at personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, ikke må på karantenehotell.
Les de nye reglene for karantenehotell her

Samtidig må alle huske å gjennomføre karantenen i tråd med smittevernreglene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

13.12.20

Skjerpede smitteverntiltak i Loppeådpan barnehage
På bakgrunn av den allerede kjente smittesituasjonen i Siljan kommune settes det inn tiltak som om det var på rødt nivå i barnehagen. Tiltakene er for at et eventuelt karanteneuttak blir mindre, melder barnehagestyrer i Loppedåpan barnehage. Alle foreldre har i kveld fått melding om disse tiltakene, som gjelder fra mandag morgen.

Tiltakene innebefatter i hovedsak færre kontaktpunkter i løpet av barnehagedagen for ansatte, barn og foresatte.
Disse tiltakene iverksettes for å gjøre barnehagedagen så god som mulig for barna. De skal fortsatt møte trygge, kjente voksne og sin faste barnegruppe, oppleve trygge og kjente rutiner, få delta i hyggelige juleforberedelser og mye tid til lek ute.

13.12.20

Koronatesting på Midtbygda
Det vil bli foretatt testing av nærkontakter på Midtbygda skole i morgen, mandag 14.12.20.
Alle smitteverhensyn vil bli ivaretatt ved testingen.Elevene som fortsatt er på skolen, elever som har foreldre med samfunnskritiske jobber, vil bli skjermet fra testområdet.

Testingen er i forbindelse med at det i går ble påvist Covid-19 smitte på elever i 3., 6. og 7. trinn på Midtbyga skole.

12.12.20

Fire nye smittetilfeller bekreftet i dag.
Det er i dag bekreftet fire nye personer som har testet positiv for covid-19 i Siljan. Alle disse hører til de to foregående smittetilfellene, og er nå satt i isolasjon. Alle nærkontakter er satt i karantene til og med 17.12 og vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i morgen, søndag for å avtale testing.

Tre av de smittede er elever på Midtbygda skole i 3., 6. og 7. trinn. For å sikre en effektiv smittesporing vil alle klassetrinn på Midtbygda skole ha hjemmeskole mandag og tirsdag eller frem til prøvesvar foreligger på alle som er testet. Barn av foreldre i samfunnskritiske jobber vil få tilbud om skole, SFO og annet omsorgstilbud disse dagene.

11.12.20

To nye har testet positivt for Covid-19 i Siljan. Disse tilhører samme husstand og er satt i isolasjon. Nærkontakter er kontaktet og satt i karantene. Disse vil bli testet i dag.

10.12.20

Ny person testet positivt for Covid-19 i Siljan. Det er ingen nærkontakter, og personen er satt i isolasjon.

09.12.20

Strammer inn på besøksordning på sykehjemmet
Som et ytterligere smitteverntiltak på Siljan sykehjem vil det fra 14.12.20 strammes inn på besøksordningen til beboerne.
Hver beboer får 2 dager pr. uke de kan ta imot besøk. Det er fremdeles viktig at alle som skal besøke beboere på sykehjemmet ringer på forhånd for å avtale tidspunkt.
Ordningen gjelder inntil videre.

05.12.20

Status pr. 5.12.20
4 personer som er smittet med Covid-19 i Siljan kommune. Det betyr at det ikke er skjedd noe ytterligere smitte.

Pr. dags dago er det 44 i karantene og 4 i isolasjon i Siljan. Det er utført 95 tester denne uken og det er totalt utført 717 tester siden mars. Alle som nå er satt i karantene vil være tilbake i virke og tilstede på skolen den 11. desember.

03.12.20

To nye smittetilfeller i Siljan

Den ene tilfelle er knyttet til Midtbygda skole. Smittekilde er kjent. Alle nærkontakter er satt i 10 dagers karantene. De som er satt i karantene vil bli kontaktet av vårt smittesporingsteam for mer utfyllende informasjon. Siljan kommune velger å teste alle nærkontakter i dag. Testing av de berørte som er satt i karantene vil foregå i dag kl. 11 på kommunens teststasjon.  Om nærkontakter skulle få symptomer etter testing, skal de testes på nytt.

Målet er unngå skolestengning. Generelt anbefales det høy terskel for stenging av skoler. Skolene bør ikke stenges forebyggende.

Ingen nye tiltak ved Siljan sykehjem, matbutikker eller andre lag og organisasjoner.

02.12.20

Regjeringens tiltak og råd for julefeiringen 2020 - les mer her.

02.12.20

Ny person smittet med Covid-19. Vedkommende er satt karantene med milde symptomer. Nærkontakter er informert og er satt i karantene. Testing av disse er avtalt.

Alle relevante personer er informert og skal følges opp etter FHI retningslinjer. De aktuelle skolene er informert.

01.12.20

Nytt Covid-19 positiv tilfelle i Siljan. Vedkommende er symptomfri og satt i isolasjon. 
Nærkontakter er informert og satt i karantene. 

Per i dag er det en Covid-19 positiv i Siljan. Tidligere Covid-19 positive tilfeller er nå friskmeldt. Det er ikke aktuelt med nye tiltak i Siljan.

November

24.11.20

Regler i forbindelse med julefeiring.

På kommunens hjemmeside har vi samlet noen av nasjonale reglene som må følges i forbindelse med årets julefeiring, ut i fra dagens smittesituasjon.
- Gjester på besøk
- Studenter i utlandet
- Reiser innenlands
- Reise ut av landet

Les mer her.

17.11.20

Ny person smittet med Covid-19 i Siljan

Pasienten jobber i en nabokommune og har vært i kontakt med Covid-smittet i jobbsammenheng. Vedkommende har vært i isolasjon siden 14.11.20, og testet positivt 16.11.20. Smittesporing er satt i gang.

Drift av skoler eller barnehager er ikke påvirket av de aktuelle smittetilfellene.

Kommunen setter krisestab igjen i dag for å diskutere eventuelle tiltak for å forhindre videre smittespredning i befolkningen.

11.11.20

Helsestasjon for ungdom har vanlig åpningstid, men tar nå kun imot timebestilling.

Ring 35581502 for å bestille time.
Faste avtaler går som planlagt. Ungdommene blir hentet ved døra.
Det er ønskelig at ungdommene møter alene.

Du må være frisk og/eller ikke ha vært utsatt for smitte når du oppsøker Helsestasjon for ungdom.

06.11.20

Ha minst mulig sosial kontakt - ordførerens oppfordring og takk:
Regjeringen anbefaler alle om å holde seg mest mulig hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt, og nå har statsminister Erna Solberg lagt fram enda strammere tiltak i samfunnet for å begrense smitte i samfunnet.
Kommunen vil følge opp de nasjonale rådene og restriksjonene som myndighetene har kommet med, og igjen ber jeg befolkningen i Siljan støtter opp om disse.

Les hele ordførerens oppfordring og takk her

05.11.20

Testet negativt

Smittevernlegen har meldt at nærkontaktene til pasient med påvist Covid-19 smitte i Siljan, har testet negativ for Covid-19. Ingen flere tiltak blir iverksatt.

Slik er de nye rådene i Grenlandskommunene: Fra møte med fylkesmannen 5/11-20

 • Kommunen anbefaler stans i breddeidrett for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stevner, cup, turnering og kamp.
 • Kommunen opprettholder mulighetene for organisert trening i breddeidretten for barn og unge under 20 år. Kommunen anbefaler at man ikke gjennomfører stevner, cuper, turneringer eller kamper på tvers av kommunegrenser
 • Idrettshaller, bibliotek, bingohaller, museum er fortsatt åpne
 • Kommunen anbefaler bruk av munnbind på steder det ikke er mulig å holde 1-meters avstand. For eksempel i kollektivtrafikken og på kjøpesenter.
 • Kommunen anbefaler at de som kan, jobbar hjemmefra. Dette gjelder også de som bor i andre kommuner, men som har arbeidssted i kommunen. Bruk av hjemmekontor skal så langt som mulig ikke gå ut over tjenester til barn og unge.
 • Kommunen anbefaler befolkningen å unngå bruk av kollektivtrafikk, særlig på tidspunkt der mange reiser.
 • Om du blir syk mens du oppholder deg i fritidsbolig anbefaler kommunen at du fortrinnsvis kontakter/oppsøker helsetjenester i din egen hjemkommune, dersom det kan gjøres på en forsvarlig måte.

04.11.20:

Covid-19 smitte i Siljan

Det er i dag bekreftet at det er en person som er smittet av Covid-19 i Siljan. Vedkommende  har vært i rødt land, og smittesporingsarbeidet er satt i gang.

Kommunen vil også minne befolkningen om at alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med kommunen for å bli testet for Covid-19.

Råd som gjelder for alle
Sammen kan vi bidra til å stanse utbruddet av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:

- Hold minst 1 meters avstand til andre
- Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer
- Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)
- Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask.
- Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden.
- Har du symptomer, bli hjemme og ta kontakt med kommunens koronatelefon 35 94 25 50 eller 116117, så vil du få beskjed om hva du skal gjøre.

Her kan du få mer informasjon

Kommunens koronatelefon: Tlf.: 35 94 25 50
Informasjon til befolkningen på helsenorge.no 
På Helsenorge finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål
Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30)

Oktober

27.10.20:

Nye nasjonale tiltak gjeldende fra natt til onsdag 28. oktober:

 • Du bør ikke ha mer enn 5 gjester i private hjem, hager eller hytter. Disse 5 kommer i tillegg til husstandsmedlemmer. Er alle gjestene fra samme husstand, kan dere være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensningen om 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen kan være flere sammen.
 • Regjeringen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

Les mer om alle tiltakene her

Les mer om helsedirektoratets råd om avvikling av barnebursdager og Haloween

27.10.20:

Testing av Covid-19 i høst og vinter

Smittetall for Siljan

Smittesituasjonen i Siljan blir hver dag oppdatert i VG med tall fra MSIS, det nasjonale meldingssystemtet for smittsomme sykdommer ved folkehelseinstituttet.

Her kan du følge smittesituasjonen

Antall testet for Covid-19 i Siljan

Uke 46 - 5 personer - Totalt - 2441 personer

Antall utleverte selvtester/hurtigtester

Uke 46: 492 - Totalt: 1340

Antall smittede personer i Siljan

Totalt : 65

Koronavaksine

Se egen siden om koronavaksinering i Siljan

Publisert: 29.09.2020 09.34