Slutt på jevnlig testing

Innhold

FHI og Helsedirektoratet anbefaler at ordningen med jevnlig massetesting i skoler og barnehager avsluttes fra og med denne uken.

Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing.

Les hele pressemeldingen her: 

På bakgrunn av disse føringene/endringene vil det ikke være aktuelt med jevnlige testingen i skoler og barnehager i Siljan kommune.

Test kan erstatte karantene

Det presiseres at slik reglene er nå, gjelder ikke smittekarantene for «øvrige husstandsmedlemmer» (som de fleste nærkontakter i skoler og barnehager er), men de anbefales å teste seg på dag 3 og dag 5 etter siste kontakt med den smittede.

De anbefales også å følge med på utvikling av symptomer, og i så fall holde seg hjemme og ta en ny test.

Smittekarantene gjelder kun for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, men disse kan altså teste seg ut av karantenen.

Utlevering av gratis selvtester skjer på Siljan legekontor

Mandag til fredag kl. 08:00-15:00.
De gratis selvtestene skal benyttes for å erstatte smittekarantene.

Du bør ta en hurtigtest hvis du har symptomer, når du har vært i nærheten av en smittet, ved innreise eller hvis du mistenker at du er smittet.

Siljan legekontor - tlf. 35 94 25 50

De gratis selvtestene skal til prioriterte grupper:

  1. Personer med symptomer.
  2. Testing ved kjent eksponering av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære.
  3. Testing ved kjent eksponering av øvrige nærkontakter.

Ved positiv selvtest registrer den selv (se hvordan her) eller/og ring koronatelefonen 35942550 for videre oppfølging.

Les mer om testing, symptomer og smittevern på Helsenorge sine sider:

Publisert: 31.01.2022 11.54