Publisert informasjon om Koronavirus i perioden 4.3.20-10.8.20

Innhold

Siljan kommune forholder seg til de rådene som kommer fra Folkehelseinstituttet og nasjonale myndigheter.

Publisert Korona informasjon siden 04-03-20

Bremser videre gjenåpning

Publisert 10.08.20

Den planlagte gradvise gjenåpningen av samfunnet blir satt på vent for å få bedre kontroll på smittespredningen som skjer lokalt i samfunnet nå, sier helseminister Bent Høie i regjeringesn pressekonferanse 7.08.20. Det er et mål å holde skoler og barnehager, sykehjem og arbeidsplasser åpne.

Dette er noen av punktene fra pressekonferansen:

- Nasjonal sjenkestopp etter midnatt på alle landes utesteder
- Det et fremdeles max 200 personer for arrangement som gjelder
- Breddeidretten for voksne åpnes ikke fra 1. sept.
- Anbefalt bruk av munnbind - regjeringen kommer med informasjon 14. august
- Unngå all unødvendig reiser til utlandet - også grønne land
- Unngå kollektivtrafikk i rushtrafikken
- Ber arbeidslivet legge tilrette for bruk av hjemmekontor der det er mulig

Finn mer informasjon om dette hos Folkehelseinstituttet:

Avstand, karantene og isolering

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Viktige ting å huske på i sommer

Publisert 07.07.2020

Les aktueltsaken med påminnelse om hva du kan bidra med for å hindre koronasmitte i sommer her.

Sommer i Siljan

Publisert 26.06.20

I Siljan er det ingen personer med påvist Covid-19 pr. 25. juni.
Det er stadig noen som blir testet for Covid-19 i Siljan, og de med fastlege i Siljan kan testes på legekontoret på onsdager. Vi har for øvrig også et godt interkommunalt samarbeid med Skien.

Siljan kommune er en av de første kommunene i landet som har tatt i bruk i et digitalt smittesporingsverktøy som er anbefalt av Folkehelseinstituttet og KS. Les mer om dette verktøyet her

Driften av kommunale tjenester i kommunen er nå stort sett i normal drift, dog med alle de anbefalte smitteverntiltak. Kommunen er godt forberedt dersom det skulle oppstå en smittesituasjon i kommunen. Vi har bra med utstyr og en plan for håndtering av dette. Det er blant annet tilrettelagt en avdeling på sykehjemmet for å ta imot smittede, og alle ansatte er opplært i bruk av smittevernutstyr.

Legekontoret har åpent i hele sommer.

Planer for sommeren – eller ikke?

Alle oppfordres til å følge UD sine reiseråd dersom du har planer om å ut å reise.

MEN hvorfor ikke heller bli hjemme i Siljan, eller i Grenlandsområdet og utforske alle de flotte mulighetene, både for aktiviteter og ikke minst turmuligheter som Siljan har mange av!

Smitteverntiltak i skog og mark

- Følg myndighetenes smittevernråd
- Ikke opptre for mange på samme sted
- Hold avstand til andre - særlig viktig på samlingssteder, strender og bålplasser
- Vask hender ofte og grundig med varmt vann og såpe, eller med hånddesinfeksjon
- Vis hensyn til hverandre

På forhånd takk, og god tur!

Biblioteket åpner igjen

Publisert 08.06.20

Biblioteket åpner igjen, med redusert åpningstid og med smittevertiltak.

Les mer om det her.

Åpner for trening i barne- og ungdomsidrett

Publisert 29.05.20

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idretten.

Fra 1. juni åpnes det for trening i barne- og ungdomsidretten.

Les mer her

Nye karanteneregler fra 1. juni

Publisert 29.05.20

Fra 1. juni endres reglene for smittekarantene. Samtidig åpner regjeringen for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene.

Les mer her.

Barnehagene og skolene letter på smitteverntiltakene

Publisert 29.05.20

Fra og med 2. juni kan barnehagene og skolene nedjustere smitteverntiltakene - det nærmer seg mer en normalsituasjon.

Med den smittesituasjon som er i samfunnet nå, mener myndighetene det er riktig å lette på tiltakene så de ikke blir for strenge i forhold til smittesituasjonen.

I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

De reviderte smittevernveilederne for barnehage og skole vil bli lagt fram fredag 29.mai, slik at justeringer som må gjøres kan planlegges og iverksettes i løpet av neste uke.

Foreldre og foresatte vil få nærmere informasjon.

Finn ut flere detaljer på regjeringen.no

Sykehjemmet åpner for besøk igjen

Publisert 29.05.20

Etter nye retningslinjer fra Helsedirektoratet åpnes det nå for besøkende på sykehjemmet. Besøk vil allikevel fortsatt foregå under veldig kontrollerte former. Det er ikke fritt frem for besøk!

Dette er reglene som gjelder pr. 28.05.2020:

Tidsplan for endringer

Publisert 11.05.20

Regjeringen har lagt fram en plan for nedbygging av koronatiltakene. Her er en oversikt over tidspunkter og tiltak.

Koronatesting i Siljan kommune

Pulisert 11.05.2020

Pr. 8 mai har det blitt testet 55 personer i Siljan for Covid-19.

Det har tidligere, før påske, vært 2 personer med påvist Covid-19 -smitte i kommunen, som nå er friske.

Tall på testede, og smittede hentes fra direkte fra laboratoriene som Siljan bruker.

Det har vært en økning i testede for koronasmitte i forbindelse med at barnehagene og skolene har åpnet igjen.

Siljan har så langt god test-kapasitet.

Det generelle rådet er at dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme ett døgn etter at du har blitt frisk. Dersom du er usikker på om du er smittet med Covid-19, kontakt din fastlege for å avtale å bli testet.

Besøksrutiner ved sykehjemmet

Publisert 11.05.2020

For å redusere fare for smitteoverføring til beoere og anstte, har Siljan sykehjem fremdeles besøksforbud. Det er allikevel viktig for beboerne å ha kontakt med pårørende.

Les mer om besøksrutinene ved sykehjemmet her.

Fra møte i kriseledelsen 08.05.20

Publisert 11.05.20

Oppvekst:

 • Regjeringens pressekonferansen som ble avholdt kl. 18 medelte at skolene åpner opp igjen. I Grenlandskommunene ble det avholdt et møte i dag for å kunne holde et felles løp. Der ble det enighet at forholdene på tvers av kommunen i Grenland er så ulike at felles løsning hverken er mulig eller hensiktsmessig. Dette betyr for Siljan at Ungdomsskolen åpner på mandag, 7. trinn og voksenopplæringen blir åpnet på tirsdag og 5. og 6. klasse åpnes på onsdag.
 • Kulturskolen er delvis i gang, og det diskuteres nye løsninger for å finne plassering/lokaler til timene.
 • Smittevernregler er blitt mindre strenge, og dette medfører en sterk forventing om full åpningstid i barnehagene. I Grenland ble det enig om at det tidligst blir 18. mai at barnehagene kan gå tilbake til vanlig åpningstid. I Siljan skal vi i løpet av neste uke vurdere muligheten for full åpningstid. Det er blitt mindre strengt på vasking av uteleker, og det trenger ikke å bli vasket lengre. Vask av inne-leker blir det nye rutiner på. Det blir avholdt et møte på mandag for å gå gjennom nye rutiner her.

Helse:

 • Korona-test-bilen har økt testing på «drive-inn» systemet. I går var det 5 som ble testet.
 • Det er laget nye rutiner for besøksrutiner på sykehjemmet. Dette vil bli oppdatert på kommunes hjemmeside i løpet av neste uke.
 • Helsesjef og informasjonsansvarlig er i dialog om å legge ut informasjon om antall smittede og testede hittil i Siljan kommune. Informasjonen blir samlet på fredager, og sendes ut påfølgende mandag.
 • Det blir svart ut i løpet av dagen om nye rutiner for antall personer som kan samles til gudstjeneste i kirken.

Samfunn:

 • Det har vært møte i Grenland for å få lik åpning og informasjon ut om bibliotek. I Siljan vil følge samme retningslinjene som de andre Grenlandskommunene. Det er ikke kommet inn noen sentrale retningslinjer for smittetiltak, men nasjonal biblioteket har laget noen retningslinjer for åpning. Biblioteket i Siljan bruker samme bygg som voksenopplæringen. Her må man diskuterer videre hvordan vi løser det, spesielt med hensyn til felles toalett.

Administrasjon:

 • Det er sendt ut en epost til alle ansatte ang. de nye retningslinjene etter pressekonferansen. Karantenereglene er redusert fra 14 til 10 dager. Reiseforbud for helsepersonell er opphevet, men det frarådes øvrige reiser.
 • Siljan fortsettes hjemmekontorløsningen frem til 24.05
 • Servicekontoret forblir stengt, men man kan fortsatt gjøre avtaler for oppmøte. Sentralbordet er fortsatt betjent.
 • Det åpnes for å ha politiske og interne (organisasjonen) møter i Samfunnssalen og ev. kommunestyresalen. Det er laget egen rutine for dette. Det er viktig at arrangør har oversikt over møtedeltagerne, og at de blir vist rett inn i møtelokalet, for å forhindre at folk går rundt på kommunehuset. Det er kun folk fra organisasjonen som kan booke Samfunnssalen via Outlook.

Informasjonstiltak:

 • Referat fra forrige møte i kriseledelsen
 • Informasjon til ansatte om hjemmekontor.
 • Rutiner for booking av Samfunnssalen og kommunestyresalen som møterom er laget og sendt ut til LMO og servicekontoret
 • Artikkel om kommunens håndtering av sårbare barn i denne tiden
 • Skolestart er lagt ut på hjemmesiden og facebook.
 • Neste uke vil det bli lagt ut informasjon om åpning av bibliotek, testing i Siljan og nye rutiner for besøk på sykehjemmet.

Beredskap:

 • Tilbudet Nærmiljøsenteret har om hjemlevering av mat benyttes.

Ordfører:

 • Det har kommet inn spørsmål fra NRK ang. hjemmekontor. Her ble det svart ut at det avholdes møte i kriseledelsen i dag.
 • Skolekorpset har laget en liten video som skal inn på den digitale 17. mai overføringen. Skolemusikken sender den videre til produsent.

Rådmann:

 • Dette er det siste møte i kriseledelsen slik som situasjonen er nå. Hvis det blir en utvikling på smitte som krever handlinger blir dette fulgt opp.
 • Vanlig drift blir håndtert via lederteam.
 • Det blir videreført tett kontakt med informasjonsansvarlig om informasjon som skal legges ut.

Det har skjedd mye, og det har blitt jobbet godt gjennom denne krisen. Takk til alle.

Retningslinjer for kafe, bar og utesteder

Publisert 7.05.20

For at kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende skal kunne holde åpent under covid-19 pandemien er det laget egne retningslinjer.

Serveringssteder som ikke serverer mat, skal holde stengt, jf. covid-19-forskriften § 14 bokstav a.
Serveringssteder omfatter kafé, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas, jf.covid-19-forskriften § 15. Les de nye rettningslinjene for at kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende skal kunne holde åpent under covid-19 pandemien.

Retningslinjer for offenlige arrangement

Publisert 07.05.20

Fra og med 7. mai er det åpnet for arrangementer på offentlig sted for et begrenset antall personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes. Les de nye rettningslinjene offentlig arrangement for begrenset antall personer.

Fra møte i kriseledelsen 06.05.20

Publisert 07.05.20

Oppdatering fra Fylkesmannen fra dagens møte:

  • Beredskap: Veileder for campingplasser og gjestehavner er kommet, og ble sendt ut i går til virksomheter og kommuner. Det er noen forskjeller i grenlandskommunenes vedtak. I Siljan er det ingen toalettanlegg i campingvogner som er koblet til det kommunale nettet. Det må allikevel ses nærmere på smittehensyn mht til tømming av tank.
  • Prognosene fra FHI er at det utarbeides modeller på kommunenivå som går noen uker frem i tid. Den følger bevegelser, smittede og sykehusinnleggelser. Modellene er usikre med flere forbehold. Det vil trolig komme en modell for kommunene i neste uke.
  • Smittevernsmateriell: Fylkesmannen fordeler ut i forhold til antall smittet, nye smittede, antall på intensiv og folketall.
  • Fylkeslegen beregner at pandemi kan vare 9-12 måneder med en smittetopp i oktober/november. Det er viktig at kommunelege/smittevernlege funksjon ivaretas. Prognosene for beredskap er at det er foreløpig rolig, men det vil trolig komme noen smittetopper etter at ting begynner å åpne igjen.
  • Planverket med muligheter for å se på oppdateringer og at dokumentet blir levende. Dette vil kunne gi et bilde av hvordan ting utvikler seg. Dette jobbes med utover våren i Siljan.
  • Landbruk: Det er kommet en ny veileder for Grønn produksjon som inkluderer frukt. Denne er nå på høring og publiseres på fredag.
  • Det blir en revidering på veilederne og det blir diskutert åpning av skolene.

Oppvekst:

 • Det fungerer bra alle steder.
 • Dagens nyheter har omhandlet de særlig sårbare barna. Vi i Siljan kjenner oss ikke igjen i mediebildet om at disse blir dårlig ivaretatt. I Siljan er det ukentlig blitt laget ROS-analyser for hvem som er særlig sårbare. Omsorgstilbud og hjemmebesøk av skole og barnevernet har blitt gjennomført. Men det kan allikevel være tilfeller vi ikke har fanget opp.
 • Tre elever ved voksenopplæringen gjennomfører eksamen med fysisk tilstedeværelse, med alle smitteverntiltak ivaretatt.
 • KS har uttalt at med dagens smittevernregler blir det vanskelig å få til oppstart av 5.-7. trinn. Midtbygda har dialog med Siljan idrettslag for muligheter til å bruke idrettshallen, så areal vil kunne løse seg, det større utfordring å få på plass nok lærere til å gjennomføre skoledagen med de smittevernreglene som skal ivaretas. Vi avventer pressekonferansen i morgen for få vite hvilket klassetrinn åpnes for. Ungdomsskolen og voksenopplæring er for øvrig klare til åpning. Grenlandskommunene kjører samme politikk for åpning.
 • Det er et felles ønske fra Oppvekst om at Samfunnssalen settes opp for å avholde større møter med stoler og bord med 1 meters avstand. Dette med tanke på foreldremøter og andre møter. Ungdomsskolen vil kun ha fysisk aktivitet ute fremover.
 • Barnehage er i full gang, og i samarbeid med NAV Siljan organiseres det ekstra hjelp med vask av leker og berøringsflater etter arbeidstid.

Helse:

 • En av legene går ut i permisjon fra mandag, og legevikar begynner. Det er en utfordring i sommer i uke 28, 29 og kanskje 30, hvor vi ikke har legedekning. Det er sendt ut henvendelse om bistand til flere leger/legekontorer blant annet i Skien og Svarstad legekontor.
 • Det er totalt blitt testet 50 personer i Siljan. Dette tallet vil trolig øke i tiden fremover, da rutinene har endret seg. Folk som blir testet må ha symptomer. I morgen blir det en utvidet testet fra «test-bilen». Kommunen skal i utgangspunktet ha en testprosent på 5%.
 • Lager til smittevernutstyr er bra, men det blir bestilt mer i forbindelse med den økte testingen.

Samfunn:

 • Vanlig drift går sin gang med alle forholdsregler for å hindre smitte.

Beredskap:

 • Informasjon er viktig i en slik situasjon som dette. Andre Grenlandskommunene har sendt ut SMS varslinger. Siljan har sendt ut 1 SMS-melding via Komtek. Det har kommet positive tilbakemeldinger fra innbyggere om informasjon som har blitt gitt ut, både på hjemmesiden og sosiale media. Det jobbes med et nytt system for innbyggervarsling. Opplæring på dette systemet er i gang.

Informasjon:

 • Informasjonstiltak som er lagt ut på hjemmeside og Facebook:
  • Oppfordring til å vedlikeholde smitteverntiltak
  • Redusert åpningstid i barnehagene og SFOOppdatert informasjon på Korona-sidene til hjemmesiden
  • Referat fra forrige kriseledelsesmøte
  • De nye testkriteriene for testing av Covid-19
 • Det er kommet spørsmål om vi skal lage egen sjekkliste for offentlige arrangement for personer inntil 50 personer? Informasjonsansvarlig undersøker dette nærmere, og avtaler med Helsesjef som tar dette opp med smittevernlegen og beredskapsleder.
 • Det er laget en ny veileder for kollektivtransport. P7 går som vanlig.
 • Helsedirektoratet jobber med en ny kommunikasjonsplattform,
 • for å samle videre tiltak fremover. Her vil det komme mer informasjon senere.

Ordfører:

 • Det virker som det er god kontroll på situasjonen.
 • Det er gjennomført en befaring på stedet hvor 17. mai talen skal spilles inn i.

Rådmannen:

 • Utvalgsmøter og formannskapet blir avholdt i kommunestyresalen og Samfunnssalen. Neste kommunestyremøte blir i Samfunnssalen. Andre møter i kommunal regi kan også avholdes i samfunssalen, men politiske møter blir prioritert hvis det skulle bli dobbeltbooking av salen. Det må også lages et system for renhold mellom hvert møte og hvordan smittevernreglene skal overholdes.
 • Presentasjon av økonomiplan blir kjørt digitalt 19. mai.
 • Hjemmekontorløsning er drøftet i Grenlandskommunene. Ingen kommuner åpner helt enda. Det er viktig å ha en fleksibilitet rundt løsninger, og det må kunne være mulighet for noen møtepunkter. Det må gjøres en ROS-analyse for flere tilbake på kontorene. Det må være en kontinuitetsplanlegging. Det praktiske og spørsmål fra ansatte stilles dirkete til kommunalsjefene. Gjeldende regime holdes frem til 24. mai.
 • Neste møte i kriseledelse blir fredag 08.05 for å få en gjennomgang av pressekonferanse fra regjeringen i morgen. Dette blir siste møte i kriseledelsen for nå, hvis ikke situasjonen endrer seg.

Neste møte 08.05 kl. 13:15.

Endrer avstanden

Publisert 30.04.20

Fra 30. april er rådet for avstand justert fra to meters avstand til èn meters avstand. Dette informerte helseminister Bent Høie om i regjeringens pressekonferanse sist torsdag.

Det skal nå være nok å holde minst én meters avstand. Denne endringen ble gjeldende fra 30. april. Rådet gjelder både inne og ute.

– Jeg vil understreke at når det kommer til smittespredning så defineres nærkontakt som nærmere enn to meter i 15 minutter. For å unngå å havne i karantene, altså om en har vært nær en som er smittet, bør en fortsatt holde to meters avstand, sier Høie.

Åpner opp for arrangementer

Fra 7. mai åpner regjeringen opp for arrangementer på offentlig sted med opptil 50 personer, under visse forutsetninger.

– Det skal være minst én meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand. Det kreves også en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. Det er viktig for rask smittesporing, om det skulle bli aktuelt, sier Høie.

Regjeringen vil også vurdere om de skal tillate arrangementer på inntil 200 personer.

– Hvis vi fortsetter å ha kontroll på smittespredningen fremover vil vi vurdere å tillate arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni, sier helseminister Bent Høie.

Tidligere ble alle arrangementer for over 500 personer forbudt frem til 1. september. Dette forbudet gjelder fortsatt.

Ingen endring for idrett med fysisk kontakt

Det er foreløpig ingen endringer når det gjelder idrettskonkurranser hvor fysisk kontakt er nødvendig, opplyser kulturminister Abid Raja på pressekonferansen.

- Klarer du å holde en meters avstand på idrettsbanen, er du velkommen til å starte opp. I kontaktsporter blir det vanskelig, sier kulturministeren.

7. mai kan det komme en avklaring på hvorvidt det åpnes opp for idrettskonkurranser der det er fysisk kontakt.

Testkriterier for covid-19 utvides

Publisert 30.04.20

Folkehelseinstituttet har utvidet listen over de som er prioritert for testing for koronavirussykdom (covid-19).

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test av personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er (i prioritert rekkefølge):

 1. Pasient med behov for innleggelse.
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom.
 5. Person som er i karantene pga. nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 7. Andre med mistenkt covid-19.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.

Har du spørsmål om eller behov for test, kontakt legekontoret på telefon: 35942550 og tast 1 for å komme til helsesykepleier Solveig Vestby som vil svare på spørsmål angående Covid-19 og eventuelt sette opp tid for testing.

Ikke slipp opp enda!

Publisert 30.04.20

Vi må IKKE slutte med de grunnleggende smitteverntiltakene vi har vent oss til de siste ukene selv om deler av samfunnet åpnes opp! Det er enda viktigere å holde fast nå!

Les mer her.

Redusert åpningstid i barnehage og SFO fortsetter

Publisert 30.04.20

Ut mai måned videreføres begrenset åpningstid i barnehagene og skolefritidsordningen i Siljan kommune på 7,5 time pr. dag, det vil si med åpningstid fra kl.08.00 til kl.15.30.

Dette er under forutsetning av at det ikke kommer andre retningslinjer fra myndighetene.

Midlertidig stopp i matservering opprettholdes. Hver enkelt må ha med seg niste. Melk og frukt vil fortsatt være gratis.

Ellers opprettholdes organisering med inndeling i smågrupper og med de smittevernstiltak som er etablert.

Barnehagene og SFO skal gjøre det de kan for fortsatt å drive en god barnehage og skolefritidsordning der både små og store blir ivaretatt.

Fra møte i kriseledelsen 29.04.20

Publisert 30.04.20

Rådmann:

 • Fra møte med Fylkesmannen:
 • Beredskapssituasjonen i fylket er satt til Grønn-status i Vestfold og Telemark. Det er satt en egen Covid-19 gruppe, som har fokus på ressursfordeling, analyser for hva vi kan forvente i tiden fremover, og kommunikasjon. Fylkesmannen fortsetter med de ukentlige møtene, og det blir kun meldt inn fra kommunene hvis det er noen avvik.
 • Helse: Veileder for gjestehavner og campingplasser er kommet på høring i dag, men 1-dags høringsfrist. Den er videresendt til smittevernlegen for endelig uttalelse.
 • Smittvernsutstyr: Det er fortsatt en større etterspørsel av smittevernsutstyr enn det kan produseres. Utstyr for behandling av Covid-19 med oksygen, er det anbefalt å ha oksygen i vegg.
 • Det er gitt tilbakemelding på at det kommer for mye informasjon fra fylkesmannen og staten. Det har også blitt satt fokus på korona-ROS. Fylkesmannen er stort sett fornøyd med beredskapsplanene rundt i kommunene.

Helse:

 • Økende trafikk på legekontoret. Smittevernlege Jelena Parat er tilstede på kontoret og Ella Roksund har hjemmekontorløsning.
 • Det er kommet en ny rutine for prøvetaking. Det kommer derfor en ny rutinebeskrivelse, slik at man kan ta flere prøver i kommunene. Helsesykepleier som er en del av smitteteamet har fått i oppdrag å omorganisere smitteteamet etter de nye rutinene. Her er det kanskje behov for å øke på smitteteamet. Helsesjef og informasjonsansvarlig jobber med kommunikasjon ut til innbyggerne om dette.

Oppvekst:

 • Det har vært positivt med åpning av både barnehage og skolene. Det jobbes med gjennomåpning av høyere klassetrinn på skolene. Grenlandssamarbeidet har bedt kommunene om å kjøre likt løp for åpning av skolene i Grenland. Ungdomskolen er klar for åpning, og har smittevernsutstyr klare for en åpning. Barneskolen for 5.-7. trinn vil få store utfordringer med hensyn til plass.
 • Fylkesmannen og Utdanningsforbundet mener rammeplan skal følges. Det gir store utfordringer i barnehagen, spesielt i Loppedåpan. Oppvekstavdelingen har gitt tilbakemelding om at de ønsker å få dette utsatt ut barnehageåret. Vasking av leker og utstyr mens barna er tilstede har skapt utfordringer i hverdagen. Samarbeidstid for ped.ledere har behov for minimum 6 timer i uken (1 time fordelt på 6 ped-ledere). Dette er ikke mulig å få gjennomført med dagens rammer.
 • Skolene og barnehagene har ikke kapasitet til å gå tilbake til normal åpningstid. Derfor ønsker Oppvekst avd. å kjøre 7.5 t åpningstid. FAU har gitt tilbakemelding om at dette kan være greit, situasjonen tatt i betraktning.
 • I omsorgstilbudet er det noen barn som har behov for heldagstilbud. Dette blir et svært dyrt tilbud da det er få barn nå.

Administrasjon:

 • Folkehelseinstituttet varsler at karantenetiden på personal vurderes å settes ned fra 14 dager til 10 dager, men dette er ikke kommet offisielt ennå.

Informasjon:

 • Diverse informasjon lagt ut, både på hjemmesiden og sosiale medier.
 • Nytt nummer av kommunenytt distribuert til innbyggerne på tirsdag.
 • Ansattportalen er oppdatert.
 • Det er jobbes med felles retningslinjer for sykehuset og grenlandskommunene om informasjon om smittede og døde av Covid-19.
 • Hold ut – artikkel om å ikke slippe opp på smittevernreglene legges ut i morgen.
 • Skolehelsetjenesten – hvordan de jobber

Ordfører:

 • Kjell A. er enig at vi må minne folk på å holde gode rutiner for å hindre smittespredning.
 • 17. mai planlegging er i full sving.

Rådmann:

 • Etter forrige formannskap fikk ordføreren i oppdrag å fremme et forslag angående den økonomiske delegeringen til rådmannen under koronapandemien.

Neste møte onsdag 6. mai kl. 14:30.

Veileder for frisører

Publisert 27.04.20

I dag har frisører, hudpleiere og andre virksomheter med en-til-en kontakt forsiktig startet opp sin virksomhet igjen.

Regjeringens vedtak om at disse virksomhetene kan åpne igjen, er under forutsetning at de driver på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Mer informasjon og lenke til veilederen finnes i smittevernveileder fra Helsedirektoratet og i veileder fra Folkehelseinstituttet. På siden til Folkehelseinstituttet er det også lenke til nettundervisning for de som driver slike virksomheter.

Fra møte i kriseledelsen 22.04.20

Pusert 23.04.20

Rådmann:

 • Fylkesmannen sier at kommunesektoren har gjort en god jobb i åpningen av barnehagene. Det blir avholdt møte med skolene i morgen.
 • Beredskap: det skal avholdes førsteinntrykkssamling hvor man skal evaluere de første inntrykkene man har hatt i denne situasjonen.
 • Helse: det er fortsatt fokus på smittevern og smittevernmateriell. Det er innrapporteringsfrist tirsdag kl. 12. Private som utfører helseoppgaver som f.eks. fysioterapi trenger smittevernutstyr.
 • Smittevernutstyr som leveres fra Kina er forsinket. Fylkesmannen ønsker en kartlegging av smittevernutstyr som vi har på lager for å dobbeltsjekke at det er grundig testet.
 • Det er ikke avklart fra nasjonale myndigheter for hvem og hvor mange som kan testes for koronasmitte. Det er forventet en lav smittespredning de neste 3 ukene.
 • Campingplass: Fylkesmannen har tilbudt seg å lede arbeidet om en bransjestandard for å få en felles hygienestandard i fylket siden nasjonale myndigheter ikke prioriterer dette. Kystkommunene vil trolig tillatte bruk av campingplasser, men sanitæranlegg blir stengt, noe vi ikke har valgt å gjøre i Siljan.
 • Landbruk: Det skal tilnærmes en normal sesong så mye som mulig. Sesongarbeiderne fra utlandet kan bli en utfordring.
 • Juridisk: Spørsmål om innsynskrav: Veileder er gitt ut. Viktig å holde et fokus på meroffentlighet. Det er også viktig at nettsidene er oppdaterte for besøkende når det gjelder tilgjengelighet til kommunen.
 • Arrangement: Presisering om at det er politiet som skal vurdere lov og ordensdelen ved alternative arrangement. De helsefaglige vurderingene blir gjort av kommunen.

Helse:

 • Varierende meldinger når smittetoppen kommer. Sykehuset mener at det er sensommer/høsten det største trykket kommer.
 • Mandag ble 6 personer testet for Covid-19. Alle disse testene var negative.
 • Legekontoret og begge legene merker en økning i vanlige timebestillinger, men de har begge to bra kapasitet.
 • Korona henvendelser ser ut til å ha roet seg. Helse er godt utstyrt med smittevernutstyr.
 • Fysioterapeut Pål Schou er kommet godt i gang, og det er bra med oppmøte. Det er strengt regime i forhold til renhold.

Oppvekst:

 • Midtbygda skole jobber med å få alt på plass alt skolestart neste uke.
 • Åpning av barnehage har gått veldig bra uten noen problemer. Det har vært stor begeistring for åpningen. I Opdalen er det ett barn som ikke er kommet tilbake, og i Loppedåpan er det ca. halvparten som ikke er kommet. Dette vil trolig endres neste uke når skolene åpner. Det har ikke vært behov for å innheten mer vikar enn det er satt opp til.
 • Når skolene og SFO åpner på mandag, er det 3 ansatte som ikke kommer tilbake pga. sykemelding eller fordi de er risikogruppen. Disse blir dekt opp av andre.
 • Det blir redusert åpningstid for SFO; kl. 8:00-15:30 på grunn av smittevernhensynet, gruppedeling og ansatte.
 • Foreldre som er i samfunnskritiske jobber (gjelder ansatte i helse), vil få et omsorgstilbud for sine barn helt opp til 7. trinn til tross for begrenset åpningstid.
 • Det er lagt ut informasjon om åpningen av skolene og SFO, og den reduserte åpningstiden på kommunens hjemmeside.
 • Mellomtrinn og ungdomsskolene kan begynne å planlegge for en åpning ut ifra nasjonale veiledere.
 • De foreldre som velger å holde barna sine hjemme, som ikke er i risikogruppen, må selv ta ansvar for opplæring av barna.

Administrasjon:

 • Det er noen kommuner som har pålagt sine ansatte om å kun jobbe på ett tjenestested i aktuell kommune. I praksis vil det si at disse personene ikke har anledning til å jobbe i brøkstilling eller ta ekstravakter i Siljan kommune i en periode. Disse får innvilget permisjon. Er Siljan kommune hovedarbeidsgiver, kan man kreve at arbeidstaker tar permisjon fra stilling i annen kommune.
 • Informasjon ut til ansattportalen jobbes det videre med.
 • Rengjøring i barnehagen følger veileder for smitteverntiltak. For å få til en ordning, vil tilgang til barnehagens lokaler på dagtid og ansatte renholderes arbeidstid måtte diskuteres. Teknisk sjef og HR-sjef ser nærmere på en løsning.

Informasjon:

Informasjonstiltak:

 • Smitteappen fra FHI - Oppfordring om å laste den ned.
 • Kulturskolen – om sin nettbaserte undervisning
 • Informasjon om åpning av skolene og SFO – og egen info om redusert åpningstid.
 • Hengt opp plakater på friområdene om at toalettene er stengt, dette er også informert om på hjemmesiden og facebook.
 • Informasjon om avlyst 10-topper kommer i Kommunenytt 28. april, og blir publisert digitalt samme dag.
 • Informasjon om digital 17. maifeiring kommer i Kommunenytt, og går ut digitalt 28.4.

Beredskap:

 • Steffen har hatt kontakt med Vindfjelltunet for opphold av personer som bor trangt og har koronasyke i hjemmet. Vindfjelltunet kan på noen dagers varsel ta imot enkeltpersoner eller en familie om nødvendig.

Ordfører:

 • Det ble i Formannskapet foreslått at publikum kan sende inn en videohilsen som kan legges til det digitale 17. mai opplegget. Informasjonsansvarlig tar de nødvendige kontaktene og avklarer dette.

Rådmann:

 • De politiske møtene avholdes via Zoom og plattformen oppleves som bra. Det ble avholdt formannskapsmøte i går og utvalgsmøtene avholdes både i dag og i morgen for oppvekst, helse og samfunn. Kommunestyremøte blir også avholdt digitalt via Zoom.
 • Det blir gjort en vurdering om hjemmekontorløsningene for de ansatte. Det er ikke kommet inn signaler fra myndigheter om dette. Ny frist for vurdering er 10. mai. Hjemmekontor er den primære løsningen, og for de som har behov for å komme på kontoret for å utføre oppgaver kan det.

Nytt møte i kriseledelsen onsdag 29.04.20 kl. 14:30

Siljan kommune åpner skole og SFO for 1.-4. trinn

Publisert 22.04.20 

Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern.

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. 

Alle hjem vil få detaljert informasjon før oppstart.

Redusert åpningstid i barnehage, SFO og omsorgstilbud i april

Publisert 22.04.20

Ut april måned blir åpningstiden 7,5 timer, fra klokka 08.00 - 15.30 for barnehage, SFO og omsorgstilbudet.

Barnehagene åpnet igjen mandag 20.april. 1.-4- trinn i skolen og SFO åpner mandag 27. april. Omsorgstilbud til foresatte i samfunnskritiske jobber 5. – 7. trinn videreføres.

Den reduserte åpningstiden gjør vi for å følge opp smitteveilederen som er utarbeidet av regjeringen, og for å sørge for et tilbud som er trygg og god både for barn, foreldre og ansatte. Redusert åpningstid vil i første omgang gjelde i april. Det vil da tas nye vurderinger.

Foresatte med samfunnskritisk funksjon som ikke får utført sin oppgave i håndteringen av Covid-19, bes ta direkte kontakt med barnehage eller skole.

Toalettene på friområdene er stengt

Publisert 20.04.20

Alle toaletter på kommunens friområder ved Sporevann, Øverbøtjønn, Gorningen og Lakssø syd stenges for å unngå spredning av Koronasmitte.

Kommunen har ikke kapasitet til å opprettholde forsvarlig renhold av disse og de holdes derfor stengt.

Vi minner om råd gitt av helsemyndighetene om å prøve å oppsøke steder uten for mye folk og følge råd om avstand.

Det er fint å drive friluftsliv i ditt nærmiljø og i din bo- og arbeids- og fritidsregion, men unngå aktiviteter som gjør at du kan få behov for hjelp og assistanse.

Hilsen fra ordføreren

Les ordførerens hilsen til innbyggerne i Siljan

Publisert 17.04.20

For noen er situasjonen tøffere enn for andre. En av våre viktigste oppgaver som kommune og lokalsamfunn er å ta vare på de familiene og personene som har det ekstra vanskelig i denne perioden.

Det at vi ikke har mulighet til å møte hverandre som vi ellers ville gjort, kan være spesielt tøft for noen. Lærere, barnehageansatte og helsevesen gjør en viktig jobb med å holde tett kontakt med familier og utsatte personer for å raskt kunne fange opp de som trenger det noe ekstra hjelp. Vi har alle et ansvar som innbyggere å si ifra dersom vi ser noen som har behov for ekstra hjelp og støtte i hverdagen

Gode smittevernstiltak har fungert godt i Norge. Nå ser vi det er mulig at flere tjenester gradvis kan starte opp igjen, som f.eks. fysioterapien og frisører, også idrettsaktiviteter som kan følge smitteanbefalingene om avstand kan starte opp igjen.

Regjeringen har utarbeidet grundige veiledere for en gradvis gjenåpning av barnehager fra 20.april, og 1.-4. trinn i skolen og SFO fra 27.april. Oppvekstsektoren har siste uken jobbet kontinuerlig med beredskapsplaner og risikoanalyser og er godt forberedt gjenåpning. Alle ansatte får opplæring i smittevern, og ansatte med forkjølelses eller influensasymptomer får tilbud om å bli testet for Korona. I tillegg til våre lokale planer vil de nasjonale veilederne gi oss trygge rammer for drift i tråd med smittevernhensynet. Ordføreren kan forsikre alle foreldre om at det er trygt å sende barna tilbake til barnehage og skole.

Vi prøver å holde dere alle godt informert om viktige saker og vedtak som berører innbyggerne og bedrifter i Siljan på hjemmesida vår. Minner om at de som ikke har tilgang til informasjon digitalt, kan kontakte servicekontoret for å finne løsninger for skriftlig informasjon til de det gjelder.

Særlig gledelig er det for Ordføreren å kunne fortelle dere at 17. mai ikke er helt avlyst i Siljan! Det jobbes nå for å få til en digital overføring av flere av de tradisjonelle tingene vi pleier å gjøre i Siljan – alt skal skje digitalt så du kan følge med hjemme fra din egen stue. Flere detaljer om dette kommer etter hvert! 17. mai skal absolutt feires – bare på en annen måte i år!

I går ble appen Smittestopp lansert. Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig. Ordføreren oppfordrer alle til å følge myndighetens anbefaling og laste ned appen!

Tusen takk for hver og en av deres bidrag til å redusere smitte. Takk til alle som stiller seg til disposisjon for å hjelpe andre eller kommunen i denne situasjonen. Ordføreren er sikker på at vi skal klare denne utfordring sammen på en god måte, og komme styrket ut av det både som lokalsamfunn og nasjon.

Kjell Abraham Sølverød
ordfører

Fra møte i kriseledelsen 17.04.20

Publisert 17.04.20

Helse:

 • Forbudet mot overnatting på hyttene blir opphevet 20. april. I samråd med smittevernlegen blir også campingforbudet opphevet den 20. april.
 • Det har blitt avholdt strategisk samarbeidsmøte med kommunene og sykehusene. Noe av det som kommer frem er at henvendelser på psykisk helse og rus har gått betraktelig ned. Dette må vi ha videre fokus på, slik at henvisning fra fastlegene økes igjen. Vi har gitt innspill på ledig sengekapasitet. Generelt har vi god kapasitet per nå for å ta inn behandling av Covid-19 pasienter. Det er få innlagte pasienter på sykehuset, og de har god kontroll som situasjonen er nå.
 • I forbindelse med åpning av barnehage og skole får alle ansatte med forkjølelse eller influensasymptomer tilbud om Covid 19 test. Testingen gjennomføres av testteamet i Siljan.
 • Det blir åpnet for fysioterapitjenesten fra 20. april. Av smittevernhensyn blir det ikke anledning til felles trening på fysio-rommet, og venterommet blir stengt. Pasienter vil stå på utsiden og ringe når de har time, og blir så hentet av fysioterapeuten.
 • I går lanserte Folkehelseinstituttet appen Smittestopp. Appen vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig. Kommunen oppfordrer alle til å følge myndighetens anbefaling og laste ned appen!
 • Det presiseres i referat at lege Ella Roksund fortsatt er i jobb, men jobber fra hjemmekontor. Vikar er inne for henne i ca. 20% stilling.

Oppvekst:

 • Det jobbes intensivt i forbindelse med åpning av barnehagene på mandag. Barnehagene har fulgt veileder fra Utdanningsdirektoratet for smittevernsrutiner og tiltak, og de er i rute med alle tiltakene.
 • Det er bestilt smittvernutstyr for både barnehagene og Midtbygda som starter opp med 1.-4. trinn 27.april.
 • Det er blir tilbudt testing av ansatte som har symptomer på forkjølelse.
 • Det er kartlagt hvilke ansatte som er syke og ikke kan møte på jobb, dette gjelder også for de som har symptomer og ønsker å bli testet. Det er satt opp vikarer der det trengs. Det blir avklart hvor mange barn som kommer tilbake til barnehagen i løpet av dagen.
 • For Midtbygda skole blir det laget egen veileder slik som barnehagen. Omsorgstilbudet for samfunnskritiske barn for 5.-7. klassinger opprettholdes. SFO vil også åpne. Barn i risikogruppe som ikke kan møte på skolene, får opplæring via hjemmeundervisning. Foreldre som ikke ønsker å sende sine barn tilbake på skolen, blir sett som barn som er tatt ut av skolen.
 • Ungdomsskolen har omsorgstilbud for særlig utsatte ungdommer. Disse følger nasjonale retningslinjer. Det blir satt fokus på mest mulig ordinær undervisning for avgående klasser. Det er oppmøteplikt for elever på teams to ganger om dagen.
 • PP-tjenesten begynner med noen saksyndigsaker, men blir ikke startet opp for fult ennå.

Samfunn:

 • Det er kommet inn henvendelser om å anbefale tursteder i Siljan, og teltplasser. Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjer for opphold i naturen og reise. De samme regler gjelder fortsatt som vanlig, som f.eks. 2-dagers regel for opphold i telt i utmark.
 • Toalettene blir stengt på friområdene. Dette av smittevernhensyn, og at kommunen ikke har kapasitet til å holde disse rene. Plakater blir hengt opp på de ulike stedene. Stengingen gjelder inntil videre.

Administrasjon:

 • HR-sjef jobber med bedre tilrettelegging av informasjon til ansatte på ansattportalen i samarbeid med informasjonsarbeider.
 • Hjemmekontorløsningen for de ansatte som har dette, opprettholdes frem til 26. april. Etter dette tidspunkt blir det vurdert på nytt.
 • De ansatte som vegrer seg for å gå på jobb trenger legeerklæring og sykemelding hvis de ikke møter opp på jobb, dette er kommet fra KS.

Beredskap:

 • Beredskapsleder har jobbet videre med ROS-analysen for epidemi/pandemi.
 • Fra og med i dag går Fylkesmannen bort ifra situasjonsrapportering hver mandag, og det vil heretter kun bli meldt inn rapport hvis det er endring i status.

Informasjon:

 • Fokus på informasjon om åpning av barnehagen og skolene.
 • Infotiltak forøvrig:
  • Ansattportalen - tlf.nummer til bedriftshelsetjenesten, som de ansatte kan benytte seg av hvis de har behov for å snakke med noen om den krevende arbeidssituasjonen som mange har.
  • Foreldrebetaling i barnehagen
  • Oppstart fysio
  • Info om generelt bålforbud
  • RiG - avfallsanlegg åpnet
 • Jobber med tilrettelegging av Korona-relatert informasjon på ansattportalen i samarbeid med HR-sjef.
 • Nytt nummer av Kommunenytt. Innholdet blir saksliste til kommunestyremøtet og informasjon fra avdelingene. Ingen informasjon fra lag- og foreninger.

HMS

 • Hovedverneombudet etterlyser dokumentasjon på HMS ROS-analyse for de ansatte i denne tiden. Verneombudene skal være med i dette arbeidet. Dersom det teknisk eller praktisk er problematisk å legge til rette for dette må det adresseres slik at man finner en god løsning. Det meldes for øvrig fra verneombudene at de opplever å få god informasjon fra sine ledere.

Ordfører:

 • Ordfører har i samarbeid med 17.maikomiteen og presten i kirka har utarbeidet et forslag til alternativ 17. maifeiring i Siljan i år. En digital feiring. Kriseledelsen ble presentert skissen. Info om dette kommer i første rekke i ordførerens hilsen til innbyggerne i dag. Når detaljene er mer på plass legges det ut mer informasjon om feiringen i alle kanaler.

Rådmann:

 • Det er avholdt et Kemnermøte i dag og det blir endringer i inkassogebyret. Dette vil ha betydning for kommunen.
 • Det blir fremover avhold ukentlig kriseledelse møte hver onsdag kl. 15:00. Lederteam møter vil bli avholdt som vanlig etter hvert.

Neste møte i kriseledelsen: Onsdag 22.04 kl. 14:30

Campingforbud i Siljan oppheves

Publisert 17.04.20

Det vil fra mandag 20. april ikke lenger være forbud mot camping i Siljan.

Dette er i tråd med myndighetens anbefalinger. Kommunen understreker at det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.

Smittevernlegen er opptatt av at alle videre følger nøye Helse- omsorgsdepartementes vedtak og Folkehelseinstituttets anbefalinger om gode hygienerutiner og god avstand for å beskytte sårbare grupper og for å ivareta nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Vask hender ofte, og unngå å samles mer enn 5 personer om gangen. Les mer om hvordan du kan forebygge sitte

Foreldrebetaling fra 20.04.20

Publisert 16.04.20
Revidert 17.04.20

Når barnehagene gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig.

I tråd med regjeringens beslutning gjenåpner barnehagene i Siljan 20.04.2020 og foreldrebetalingen gjenopptas fra denne dato. Barn som allerede er i barnehagen, skal betale fra 14. april. Nedkorting av åpningstiden gir ikke rett til redusert betaling.

Oppholdsbetalingen er den samme som før stenging på grunn av Koronaviruset.
Det blir ikke tatt betaling for kost i april og mai. Barna har med egen niste, og de får melk og frukt i barnehagen.
Fakturering for barnehageplass i april vil bli lagt til fakturaen for mai.

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte. Søknadsskjema for redusert barnehagebetaling finner du her.  Alvorlig syke barn som ikke kan være i barnehage kan søke om betalingsfritak.

Oppstart av fysioterapi

Publisert 16.04.20

Mandag 20.04.2020 åpner fysioterapitjenesten i noe redusert omfang.

Les mer om det her.

Barehagene åpner 20. april

Publisert 15.04.20

Barnehagene i Siljan gjør seg nå klare til å ta imot barna på en trygg og god måte.

Les mer om det her.

Fra møte i kriseledelsen 14.04.20

Publisert 14.04.20

Helse:

 • Det åpnes opp gradvis for et mer normalisert helse og omsorgstilbud, men sårbare grupper som barn og unge skal ha ekstra oppfølgingen i tiden fremover nå.
 • Ny legevikar, Andrea Sangvik Grandal begynner i dag.

Oppvekst:

 • Omsorgstilbudet i påsken fungerte bra.
 • Prioritet nå er å jobbe fram mot åpning av barnehage og småskoletrinnet. Veileder og retningslinjer for smittevern i denne forbindelse kommer fra sentralt hold snart.
 • I samarbeid med Helsesjef skal det skaffes nødvendig smittevernutstyr til barnehagene og skolen.

Samfunn:

 • Vakttelefon hadde en henvendelse på bålbrenning, de fikk anmodning om å slukke brannen. Det kom også inn to henvendelse om bobil camping på Sporevann og Lakssjø syd. Dette ble sjekket opp.

Administrasjon:

 • HR-sjef avventer retningslinjer med hensyn til hvem som skal være hjemme og hvem som skal på jobb i forbindelse med smitte.

Informasjon:

 • Planlegger informasjon om oppstart av fysioterapi, ny legevikar og eventuelt normalisering av helsetilbudet i samarbeid med Helsesjef.
 • Ut ifra helsedirektoratets anbefalinger blir 10-topper'n og 1. mai arrangementer avlyst i år. Informasjon om avlysningene blir lagt ut. 17. mai arrangementer blir også avlyst i år og informasjon kommer etter at Ordføreren har snakket med 17. mai komiteen.
 • Informasjonstiltak om åpning av barnehagene.

Beredskap:

 • Beredskapsleder jobber med situasjonsrapport nr. 4.

Rådmann:

 • Det er nå tid for å avlyse de organiserte arrangement for 17. mai, siden de nasjonale retningslinjene anbefaler ikke å ha store arrangement før 15. juni. Ordføreren tar kontakt med 17. mai komiteen.
 • Lederteam vil i løpet av uken drøfte situasjonen med hjemmekontor for de ansatte.
 • Utvalgsmøter skal gå som normalt 23. april, digitalt.

Ordfører:

 • Det har vært stille i påsken og naturen har blitt godt brukt av befolkningen.
 • 17. mai avlyses også her i Siljan, ordfører tar kontakt med 17. mai komiteen.

Neste møte: fredag 17. april kl. 09:30

Fra møte i kriseledelsen 08.04.20

Publisert 08.04.20

Rådmannen:
Har hatt skypemøte med Fylkesmannen.
Fylkesmannen presiserer at unødvendige reiser blir frarådd selv om hytteforbudet blir opphevet
Fylkesmannen ber om at campingrestriksjoner blir samordnet mellom de kommunene som har behov for restriksjoner.
Fylkesmannen ønsker ikke å dele ut skjønnsmidler før en får en oversikt over eventuelle kommuner med særskilte behov.
Fylkesmannen vil nedbemanne noe i påska, men vakttelefonen til fylkesmannen er åpen i hele påska.

Smittevern: Smittevernutstyr blir delt ut på 4 droppunkter i Fylket. Siljan skal hente i Porsgrunn.

FylkesROS skal oppdateres på innkjøp og rekvirering av smittevernutstyr og legemidler, familievold og samhandling mellom sykehus og kommune. Fylkesmannen er helt klar på at det kommer et «trykk» mot kommunene noe fram i tid og det vil være viktig at samhandlingen mellom sykehus og kommuner fungerer godt.

Prognosene tilsier at vi må vente at alle plasser på sykehjemmet vil bli fyllt opp, men det vil sannsynligvis ikke skje før om noen uker.

Fra og med 27.04 kan kommunene bli pålagt å finne alternativt oppholdssted for nødsituasjoner i forbindelse med smitte. Gjelder i helt spesielle situasjoner der det er spesielt trangbodd hjemme.

Idrett og kulturelle arrangement: Ikke noen aktivitet før tidligste 15.juni. Hvert særforbund har laget egne regler om aktivitet på idrettsarenaer.

En del fastleger opplyser at de har for lite aktivitet. Kommunen er ikke ansvarlig dersom fastlegene har for få pasienter.

Det blir åpnet opp for en del 1 til 1 virksomheter i tida etter påske. For aktuelle slike kommunale virksomheter vil vi avvente nasjonale retningslinjer for hvilke tiltak som må være oppfylt før virksomheten kan starte opp.

Fylkesmannen opplyser at det blir en sterk oppgradering av testkapasiteten på smittesporing til inntil 150 000 i uka.

Landbruk: Det er åpnet opp for bruk av sesongarbeidere fra EU/EØS i landbruksvirksomheten. Alle som kommer fra utlandet skal i karantene.

Alle avfallsmottak er nå åpnet.

Det er en kommunal oppgave å sjekke ut hvilke smitteverntiltak som må gjennomføre ved åpningen av barnehager 20.april og skolen 1.-4. trinn) 27.april. Kommunen må også ha systemer som ivaretar spesielt utsatte barn.

Når det gjelder offentlighet rundt møtereferater, fortsetter vi som i dag med å offentliggjøre en «lightversjon» på kommunens hjemmeside

KS:
Inviterer alle lederteam i fylket til et kommunalt stormøte 16.april kl 14 – 16.00. Rådmann legger ut en link når den er klar.

Helseavdelingen
Har hatt møte med sykehuset på Skype. Sykehuset ønsket å høre statusen i kommunene. Hovedinntrykket var at det var god kontroll både i kommunene og på sykehuset.
Har hatt første test av smittevernbilen med fullt utstyr. Alt fungerte bra.
Gode tilbakemeldinger på ringerundene til brukerne.

Oppvekstavdelingen
Flesteparten av de ansatte på avdelingen er nå ute i ferie.
Barnehagene starter opp 20.04 og skolen (1.-4.trinn) 27.04
Utvider tilbudet til særlige utsatt barn fra 27.04
Fra 14. april skal det betales som vanlig i barnehage og SFO. Barn som kommunen mener har særlig behov skal ikke betale. Det er utarbeidet egne sentrale regler om betaling i barnehager og SFO. Presiseringer vil komme i neste uke.
Alle bygg skal vaskes ned før oppstart og forholdene rundt legionella må ses på.

Det må kartlegge hvem som ikke kommer på jobb til uka på grunn av spesielle forhold.

Det må kartlegges hvem som ikke komer på jobb til uka på grunn av spesielle forhold.

Personal:
Jobber med oversikt over fraværsføringen på listene som blir sendt over hver uke.

NAV:
På nav er det 87 registrert som arbeidsledige i forbindelse med koronasituasjonen

Informasjon
Info publisert på hjemmeside/face:
Stort engasjement for innbyggerne
Åpne tjenester i påsken
Barnehagene og skolen åpner i slutten av april
Regjeringen åpner samfunnet gradvis
Besøksrutiner på sykehjemmet

Er sendt ut SMS til over 900 innbyggere om Smitteverntiltak i dag.

Beredskap:
Ingen nye ting fra beredskapsorganisasjonen.
Beredskapssjef tar kontakt med Vindfjelltunet før 27.april vedrørende behov for ekstra overnattingsplasser.

Ordfører:
Har sendt en påskehilsen til kommunestyret. Har hatt kontakt med frisørene. Har fått en avbestilling på en vielse.

Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO

Publisert 08.04.20

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april.

Foreldrene som får tilbud om plass, skal derfor betale det samme som de gjorde før stengingen.

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte.

Barn og elever som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen.

Les mer på regjeringen.no

Regjeringen åpner samfunnet gradvis og kontrollert

Publisert 08.04.20

Siljan kommune er godt i gang med å forberede hvordan vi skal iverksette regjeringens nye tiltak som ble lagt fram i går.

Finn ut mer om tiltakene her.

Barnehagene og småskolen åpner i slutten av april

Publisert 07.04.20

Regjeringen orienterte på pressekonferanse i dag, 7 april, at barnehager åpner 20. april, mens 1. til 4. trinn i skolen og SFO åpner 27. april.

Siljan kommune velger å følge regjeringens anbefaling. Sammen med rektorer, barnehagestyrere, tillitsvalgte, verneombud og andre nøkkelpersoner er vi i Siljan godt i gang med å planlegge for dette.

Det blir veldig viktig for oss å sikret at dette blir trygt ut i fra et smittevernperspektiv. Vi ønsker at barnehagebarn, elever, foreldre/foresatte og ansatte skal være trygge på at det er forsvarlig å komme tilbake til skole og barnehage med de tiltak som settes inn.
Alle hjem vil bli holde orientert.

For skolen gjelder at hjemmeundervisning vil fortsette som tidligere uker fram til åpning.

Sårbare barn eller barn av foreldre i samfunnskritiske roller i samfunnet vil (som nå) kunne få tilbudt plass, både i barnehage og skole fram til åpning.

Omsorgstilbud i barnehagen og skolens påskeferie

Publisert 06.04.20

Kommunen opprettholder et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner gjennom påskeferien. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Dersom du har behov for plass i omsorgstilbud skole meldes dette til:

Rektor Anton Loftstad ahl@siljan.kommune.no, mobil 922 16 558

Dersom du har behov for plass i omsorgstilbud barnehage meldes dette til:

Styrer Lisbeth E. Christensen lch@siljan.kommune.no, mobil 958 51 231

Åpningstiden i omsorgstilbudet vil være fra kl.07.00-16.45

Besøksrutiner på Sykehjemmet

Publisert 06.04.20

Det er besøksforbud på Siljan sykehjem for å forhindre Koronasmitte. Men for at pasient og pårørende skal kunne ha noe kontakt er det laget rutiner for hvordan dette skal skje.

 • Pårørende kan kontakte sykehjemmet på tlf. 35 94 25 74 for å gjøre en avtale om kontakt med pasientene .
 • Aktuelt tidspunkt er daglig mellom kl. 13.00 og 14.30.
 • Alle besøk må avtales med sykehjemmet på forhånd, slik at ansatte kan være tilstede.
 • Besøkende må ikke ha luftveisinfeksjon / influensalignende sykdom, være isolert eller i karantene, eller har vært i kontakt med syke, smittede eller personer i karantene.
 • Nærmeste pårørende, og kun 1 av gangen, kan komme på utsiden av vindu eller verandadør.
 • Pårørende skal ikke ha nærkontakt med pasienten og holde minst 1 meters avstand .
 • Ansatte kan ta med pasient ut i rullestol evt. hagestol mens 1 pårørende går ved siden av eller sitter med minst 1 meters avstand. Det er KUN den ansatte som skal trille rullestol.
 • Pårørende kan holde kontakt med sine via telefon eller «Facetime, Messenger». Sykehjemmet har et nettbrett til dette bruk.
 • All klesvask skal heretter foregå på sykehjemmetIngen leveranser inn til pasientene ; som mat,frukt ,blomster osv.

Rutinene er laget med bakgrunn i smittevernloven for å hindre Koronasmitte på sykehjemmet.

Fra møte i kriseledelsen 06.04.20

Publisert 06.04.20

Helse:

 • Etter en del fram og tilbake med hensyn til henting av smittevernutstyr, har Siljan fått noen nye munnbind og visir og har derfor godt med utstyrt.
 • Første møte med sykehuset og kommunene om pandemi situasjonen i dag.

Oppvekst:

 • Det er mange fylkesmenn som har sagt at man ikke er klar for å starte opp skolene og barnehagene på tirsdagen etter påske. Det blir trolig ingen oppstart i Siljan. Torny tar en runde med ansatte i dag .
 • Påskeløype for barn som ansatte på Midtbygda har laget, har fått mye bra tilbakemeldinger etter at det ble lagt ut på kommunens hjemmeside og på facebook.

Informasjon:

 • Informasjonstiltak:
 • Informasjon fra brannsjefen om åpen ild i skog og mark.
 • Påskeløype for barn, laget av lærere på Midtbygda skole.
 • Besøksregler for pårørende på sykehjemmet.

Dette jobbes med:

 • Biblioteket – tilbud om utlån av bøker.
 • Omsorgstilbudet i påsken
 • Fortelle om tjenestestedenes direkte kontakt med brukere.
 • Samleartikkel om kommunens tjenester

Beredskap:

 • Rapportert til fylkesmannen på tilstanden i Siljan - meldt inn Grønn-status i Siljan.
 • Situasjonsrapport nr. 3 skal sendes inn i dag, etter å ha fått oppdatert informasjon fra oppvekstsjef og helsesjef.

Rådmann:

 • Åpningstider for NAV er mandag og tirsdag kl. 09-15, og onsdag kl. 09-12. NAV-leder har vakt igjennom påsken. Hun har også blitt informert om åpningstider på servicekontoret og økonomikontoret.
 • Vi vil fremdeles følge de vanlig rutiner med fakturering og purringer.
 • Rådmann skal informere Formannskapet i kveld om status, og hvordan det ordinære Formannskapsmøtet skal avholdes en uke etter påske. Det er flere saker som må avklares om de skal behandles i førstkommende møte.
 • Rådmannen skal forhandle med legene for mars.

Ordfører:

 • Det skal avholdes møte nr. 2 med Formannskapet i kveld.
 • Politikerne er ivrige på å komme i gang igjen med den oppsatte møteplanen.

Neste møte 08.04.20 kl. 15:00 og tirsdag etter påske, 14.04.20 kl. 08.30.

Fra møte i kriseledelsen 03.04.20

Publisert 03.04.20

Helse:

 • Det er sendt ut påskehilsen til de ansatte.
 • Det jobbes kontinuerlig med å redusere sårbarheten på legekontoret. Det er rettet en henvendelse til Legene på Arkaden, i Skien for å være et back-up kontor og de har fått kontakt med 1 lege som kan stille som vikar om det er nødvendig. Det har vært kontakt med kommunalsjef på helse i Skien kommune, og det er positive signaler at de kan bistå med deres smittevernlege.
 • Helsesjef Lovald representerer Siljan og Drangedal i ny helseberedskapsmodellen og det tettere samarbeid med sykehuset og kommunene.
 • Alle over 80 har blitt kontaktet for å høre hvordan det står til med de. Dette er positivt mottatt av mange.
 • Psykiske helsearbeider jobber for tiden med selvmordsforebyggende plan og har fått gode innspill fra Samfunnsavdelingen, ved kultur, slik at det kan bli sett på i folkehelseperspektiv.
 • Smittevernutstyr har blitt hentet i dag på Gulset sykehjem.
 • Det blir sendt ut og publisert oppdatert informasjon angående besøkstider til sykehjemmet.

Oppvekst:

 • Det er sendt ut påskehilsen og informasjon til alle i oppvekst.
 • Det er kommet inn en presisering av at 1.-4. klasser er ikke på Teams, da de ikke er digitale, men de holder kontakt med elvene via epost, telefon, skolenes hjemmesiden. Det ligger også undervisningsvideoer til elever på hjemmesiden.
 • Skolene og barnehagene har vært i kontakt med alle barn og alle hjem. I barnehagen har de ansatte vært på besøk hos alle barna med en liten påske hilsen.
 • Fram til nå har omsorgstilbudet i barnehagen og SFO vært gratis for de som har benyttet seg av dette. Utdanningsdirektoratet kom i dag med denne meldingen: Fra og med 14. april må de som mottar et tilbud i barnehage eller SFO, betale for det tilbudet de mottar. Kunnskapsdepartementet vil gi nærmere informasjon om hvordan dette skal håndteres.
 • Skolene og barnehagene skal utarbeide en plan for alle mulige alternativer til hva som skjer etter 14. april. Alle som går ut i ferie uten en avklaring på hvordan hverdagen kommer til å se ut etter påske. Vi må tilby et omsorgstilbud til enkelte elever i ungdomsskolen og. Tilbudet i SFO og barnehagen må utvides til barn med vedtak spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • To ansatte på Midtbygda har laget en påskelabyrint til de yngste barna, informasjon om dette vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Samfunn:

 • Det har blitt avholdt et møte på Teams med faglederne, og det er ikke kommet inn noe nytt ang. Koronasituasjonen.
 • Det er kommet en sterk anmodning mot bruk av åpen ild i skog og mark i samarbeid med brannsjefene i Grenland. Dette legges ut i informasjonskanalene våre.
 • Det er kommet inn en anmodning om tiltak vi kan sette i gang hvis vi får inn ekstramidler fra KS. Dette er svart ut med forslag som vi kan sette i verk relativt fort.
 • Det er satt i gang utlevering av bøker på biblioteket. Dette medfører en del opplæring i bruk av systemet for å bestille bøker. Bøkene blir kjørt ut i løpet av tirdag og onsdagen neste uke.

Informasjon:

 • Kommunenytt er levert til Telemarkdistribusjon og det kommer i postkassen på mandag.
 • Det blir lagt ut justert tekst i forbindelse med campingplasser som Øyvind har jobbet med.
 • Til omsorgstilbudet i barnehage og skolene skal informasjonen legges ut.
 • Ny informasjon om åpen ild i skog og mark legges ut på sosiale medier og hjemmesiden.
 • Alle over 80 år og barn i skolene og barnehagen har blitt kontaktet, Torny og Ingrid samarbeider om informasjon som legges ut som en positivt sak.
 • Plakater om begrenset antall barn på lekeplasser og skole/barnehage lekeområde er laget og henget opp.

Beredskap:

 • Fylkesmannen har varslet om forventning til vanlig situasjonsrapportering på mandag, og tirsdag etter påske.

Rådmann:

 • Rådmannen har hatt et møte med revisjonen. De er veldig opptatt av hvordan vi takler situasjonen med Korona.
 • Det er kommet et rundskriv i dag ang. betaling av barnehagen. Kompensasjonen for stengte barnehager kommer i tillegg til de midlene vi fikk tidligere i uken.
 • ITG har jobbet med å fikse Zoom-plattformen. Dette er nå rettet opp i og de politiske møtene går som planlagt.

Ordfører:

 • Ordføreren er fornøyd med jobbingen med kommunenytt og innsatsen for øvrig i denne situasjonen.
 • Porsgrunn og Nissedal har avlyst 17. mai feiringen, og vi må også være åpen for at det må avlyses i Siljan. Siljan avventer hva sentrale myndigheter sier.

Neste møte er mandag 6.4.20 kl. 08:30.

Campingforbud i Siljan kommune

Publisert 30.03.20 - revidert 16.04.20

For å forhindre Koronasmitte, og med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd, gjelder følgende forskrift for camping i Siljan kommune;

 1. Campingplasser, bobilcamping, herunder kommunale oppstillingsplasser for bobiler skal holdes stengt. Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold.
 2. Siljan kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagt tiltak.
 3. Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 17. april 2020.

Fra møte i kriseledelsen 30.03.20

Publisert 30.03.20

Helse:

 • Det er bekreftet to personer med Koronasmitte i Siljan. De har holdt seg i karantene i 17 dager pga symptomer og ble testet positivt rett før helgen, dermed er smittesporing mulig. De skal holde seg i isolasjon i 7 dager etter symptomfri.
 • Campingforbud: Fylkesmannen har blitt kontaktet for å se på formaliteten for en slik stenging. Vi kan fatte et vedtak jfr. smittevernloven §4, ledd 5. Forbudet vil trolig gjelde campingplasser, opphold i campingvogn og bobil. Campingvogn/bobil med eget sanitæranlegg, som har folkeregistret adresse i Siljan er ikke inkludert i dette forbudet. Informasjonsarbeider kontaktes når formalitetene er i orden.

Oppvekst:

 • Forespørsel fra barnevern om at liste med kontaktinformasjon til hjelpetelefon skal være godt synlig på hjemmesiden i påsken.

Samfunn:

 • Medarbeider ferdig med sin karantene kl. 10. Det avholdes et planleggingsmøte med VA kl. 13 i dag.

Beredskap:

 • Beredskapsleder sender situasjonsrapport nr. 2 til Fylkesmannen i dag.

Informasjon

 • Det er publisert informasjon ang. de to smittet i Siljan. Barnehagen og skolen blir neste avdeling i serien av «hvordan vi jobber nå».

Ordfører:

 • Ordføreren mottok en hyggelig SMS fra Fylkesmannen og det er fornøyd med informasjonen som blir lagt ut i Siljan.

Neste møte i kriseledelsen, onsdag 1. april kl. 15.

To smittet av Koronavirus i Siljan

Publisert 29.03.20

Kommunen har i dag fått informasjon om at det er to personer som har testet positivt på Koronaviruset.

De skal så langt ha relavtivt milde symptomer, og de er hjemme.

Smittesporing er igangsatt, og pasientene er nå satt i hjemmeisolasjon og vil bli fulgt opp av sin fastlege.

Fra møte i kriseleslsen 27.03.20

Publisert 27.03.20

Helse:

 • Prøvetakingsteamet for Korona-testing er satt, og det er blitt laget rutiner rundt teamet, som får opplæring i Skien på mandag.
 • Sårbarheten på legekontoret blir jobbet med. Det har blitt opprettet kontakt med Svarstad, med avtale om at backupløsning ved eventuell legemangel i Siljan.
 • Det er blitt avholdt et stormøte på helseavdelingen på Teams med 13 deltagere.
 • Til uka vil det bli jobbet med et bedre opplegg for å holde kontakten med personer i kommunen som Helse kjenner til trenger oppfølging og støtte.
 • Helsesjef og rådmann har drøftet formaliteter rundt stengt campingplass, og det er sendt en henvendelse til Fylkesmannen med spørsmål om hvilke forskrifter/paragrafer som kreves.
 • Det er kommet inn en henvendelse fra Fylkesmannen om sengekapasitet, utover det man har i dag, i de ulike kommunene. Helseavdelingen tar en gjennomgang av dette på tirsdag for å se på hvilke muligheter Siljan har.

Oppvekst:

 • Alle teamene har jobbet med rutinene for sårbare barn og unge. Det er dessverre ikke mulig å få en total oversikt, men det jobbes så godt som mulig. Barnehagene har ingen beredskap på sårbare barn, men har vært i kontakt med alle foreldre for å opprettholde kontaktet. Dette har blitt svært godt mottatt.

Samfunn:

 • Det har vært et tema på NRK om vann og avløp og det som gjelder nå er problemer med tette avløp. Det er mange hjemme og det kastes mye forskjellig i avløpet. I Siljan har vi ingen spesielle problemer med dette ennå, og det ble tatt en runde på systemet i dag.
 • De ansatte ønsker å komme i minst mulig kontakt med avløpsvann for å redusere fare for smitte, så det planlegges en informasjonssak til uken. Teknisk sjef og informasjonsarbeider jobber med dette til uken.

Beredskap:

 • Beredskapsleder fikk en anmodning/pålegg fra fylkesmannens beredskapsavdeling om en ny type rapportering ut over den faste hver mandag kl. 12 med oversikt for hvordan man jobber i kommunen. Vi melder ifra om dette forløpende, og i første omgang melder vi inn som grønt; alt under kontroll.

Informasjon:

 • Av publisering i dag er referatet fra i går lagt ut og informasjon om tur-tips i nærmiljøet i Siljan. Dette for å inspirere folk til å finne alternative turmål for at ikke det skal klumpe seg med folk på de mest vanlige turmålene. Det er også lagt ut hilsen fra ordføreren.
 • Informasjonsarbeider har vært i møte med kommunikasjonsnettverket i Grenland, hvor det deles erfaringer med informasjonsarbeidet som foregår i denne krisetiden.
 • Til uken forsetter serien med hvordan arbeidssituasjonen er nå hos de ulike avdelingene.

Rådmann:

 • Beregning fra KS er det netto beregnet 20 milliarder for kostnadene i kommunene i landet.

Ordfører:

 • Ordfører har pratet med mange ulike folk i dag og det har kommet inn mange politiske signaler, mht tapte inntekter, landbruket og behov for sesongarbeidskraft.
 • Kontakt med næringsvirksomhet i kommunen ble Allum oppringt i dag.

Fra møte i kriseledelsen 26.03.20

Publisert 27.03.20

Ordfører:

 • Informasjonsmøte for Formannskapet ble avholdt i går kveld, det fungerte veldig bra via Zoom og tilbakemeldingene var positive. Formannskapet ønsket et møte til før påske for å få mer informasjon om situasjonen.
 • Oppgaver som kommunen har mulighet for å gjøre nå, særlig ute, bør prioriteres med tanke på entreprenører, slik at vi opprettholder aktivitet i kommunen. I forhold til næringslivet har Nicro fortsatt jobb fremover men situasjonen oppleves frustrerende.

Rådmann:

Noen av sakene fra info møtet med formannskapet i går:

 • Plan for reaktivering av politisk arbeid:
 • Kommunen satser på å kjøre digitale møter med Zoom så lenge det fortsatt er en smitterisiko.
 • Det ble oppfordret å ringe næringsvirksomhet og Ordføreren tar dette videre. Nicro ble oppringt i dag.
 • Utsatte barn og unge: vurdere å ha et omsorgstilbud for dem.Hvilke telefon nummer kommunen legger ut som barn og unge kan ringe hvis de har behov bør belyses bedre.
 • Viktig at ordføreren er synlige på andre plattformer både digitalt og andre steder.
 • Nytt informasjonsmøte med Formannskapet mandag 6. april 18:30.

Helse:

 • Det er kommet et nytt system for rapportering via Altinn for å vurdere behov for smittevernutstyr.
 • Det jobbes godt med TQM og det legges inn flere rutiner inn i systemet.
 • I morgen avholdes et stort møte med alle som har hjemmekontor.

Oppvekst:

 • Det ble avholdt et møte med avdelingsledere, verneombud og tillitsvalgte i dag og ting fungerer bra.
 • Omsorgstilbudet for barn og unge fungerer fortsatt bra. Det er kommet inn noen meldinger om behov for tilbudet i påsken. Alle er positive for å videreføre tilbudet i påsken.
 • For de særlig utsatte barnene har barnevernet kontinuerlig kontakt med de som er i faresonen. Det er noen barn på listen som de ønsker skal kunne være med i omsorgstilbudet. Skolene og barnehagene er veldig flinke til å følge opp barn og de har god oversikt. Fylkesmannen invitere til et skype-møte som avholdes i morgen ang dette temaet.
 • Ansatte har meldt seg til å jobbe i omsorgstilbudet i påsken.
 • Ansatte føler seg ivaretatt og setter veldig pris på den digitale løsningen hvor det er opprettet god kontakt med lederne.

Samfunn:

 • I beredskapssammenheng er varslingsrutinene mellom 110-sørøst og politiet i Skien blitt gjennomgått.
 • Informasjon:
 • Det er blitt lagt ut diverse informasjon på hjemmesiden og sosiale medier. Det er også blitt lagt ut informasjon om Corona på engelsk.
 • Informasjon til de som ikke er digitale jobbes med, f.eks. sende ut et nytt eksemplar av kommunenytt.

Beredskap:

 • Når situasjonen har roet seg og hverdagen er tilbake vil det være nødvendig å ta en gjennomgang av Pandemi ROS-en på nytt.

Neste uke blir det møte i kriseledelsen annenhver dag, mandag kl. 08:30, onsdag og fredag kl. 15:00.

Fra møte i kriseledelsen 25.03.20

Publisert 26.03.20

Oppsummering

Rådmannen:

 • Fylkesmannen hadde konferanse med kommunene i dag. Tiltakene som er iverksatt skal videreføres til 13. april. Det samfunnskritiske funksjonene opprettholdes. Farenivå for skogbrann langs kysten er satt fra grønn til oransje nivå. Fylkesmannen understreker at det er opp til hver enkelt kommune å treffe sine egne vedtak. Hyttelovene fastholdes frem til 13. april. Campingvogner er unntatt denne loven, men kommunene kan fatte egne vedtak for å stenge campingplasser. Fylkeslegen mener at campingplasser bør stenges.
 • Fylkeslegene venter fortsatt på nasjonale regler når det gjelder 17. mai og russefeiring.
 • Fylkesmannen er spesielt opptatt av konsekvensene for barn og unge som har spesielle behov. Bufdir har sendt ut en spørreundersøkelse for å få oversikt over hvor mange barn dette gjelder, og om tiltakene i de enkelte kommunene er gode nok.
 • Beredskapsavdeling planlegger for en langvarighet i situasjonene, altså flere uker. Det er plassert et fly i beredskap for skogbrann på Torp.
 • Det er kommet en ny tidsbegrenset Korona-lov som gir kommunene anledning til å lage forskrifter på ulike områder. Mulig temaer er bruk av arbeidskraft, overtid, pålagt arbeidstid, saksbehandling i barnevernet, vedtak med hensyn til plan- og bygningsloven, delegering, frist for årsbudsjetter, forvaltningsloven og dispensasjon fra forskrifter, fravik fra kompetansekrav til utdanning.
 • Miljødirektoratet har uttalt at renovasjonsanlegg ikke skal stenges, og det betyr at de anleggene som har stengt skal åpnes igjen. Det må derfor settes en begrensning til antall personer inne på anleggene.
 • Utekino kan opprettes om smittevernlegen godkjenner arrangementet.
 • Sesongarbeid innen jord- og skogbruk jobber Fylkesmannen med å finne en løsning.

Helse:

 • Det har blitt drøftet kapasitet på sykehjemmet, og i utgangspunktet er det mulighet for å ha 6-7 plasser ledig på en avdeling. Det vurderes flere alternativer for å kunne behandle flere enn 6-7 stk. om en krisesituasjon oppstår. Kantine, dagsenter, dublering av pasient og andre alternativ er oppe til vurdering.
 • Det er kommet inn nye rutiner for hvordan man skal forholde seg utskrevne pasienter fra sykehuset.
 • Presisering av info om legekontoret er blitt lagt ut i dag i samarbeid med Ingrid.
 • Ipad med Messenger løsningen på sykehjemmet fungerer bra for at pasienter skal kunne ha kontakt med sine pårørende.
 • Oppvekst:
 • I dag har det blitt klart hvordan Oppvekst organiserer omsorgstilbudet i løpet av påskedagene. Informasjon sendes ut til foresatte og det legges ut på hjemmesiden. Begge foreldrene må være i samfunnskritiske jobber, og dette må bekreftes av arbeidsgiver. Dette etter anbefaling fra Utdanningsdirektoratet.
 • Barnevernet ser på beredskapsrutiner for barnevernsvakten i påskeferien. Barnevernet jobber også med nye ROS analyser for denne situasjonen. De særlig sårbare barnene er de som ennå ikke er fanget opp av barnevernskontoret.

Samfunn:

 • Det har blitt avholdt Teams møte med alle fagledere og gått igjennom arbeidsområder til alle. Det virker som alle er oppe og går i vanlig drift.

Informasjon:

 • Nye Korona regler er blitt publisert på facebook.
 • Første del av en rekke innlegg «Slik jobber vi nå» er blitt lagt ut på facebook med mange gode positive tilbakemeldinger.
 • Informasjon om hvordan legekontoret fungerer er også lagt ut. Ting endrer seg raskt og det er viktig at dette blir lagt ut.
 • Omsorgstilbud for skole og barnehage i Påsken er lagt ut.
 • Det legges ut referater fra kriseledelse møtene på ansattportalen hver dag.
 • Informasjonsstrategi er planlagt sammen med Torny og ordfører.

Ordfører:

 • Informasjonsstrategiplanlegging oppleves nyttig og nødvendig.
 • Ordfører har blitt kontaktet av leder for næringsforeningen. Bekymret for situasjonen. Oppfordres til å kontakte Telemark næringspark for informasjon og råd.
 • Møte i kveld med formannskapet for å teste nytt system og gi ut litt informasjon.

Alle skriftlige eksamner avlyst

Publisert 25.03.20

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi  legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Les mer informasjon om avlysning av eksamen.  

Omsorgstilbud i barnehagen og skolens påskeferie

Publisert 25.03.20

Kommunen opprettholder et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med kritiske samfunsfunksjoner gjennom påskeferien. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Les mer om dette tilbudet her.

Legekontoret - åpningstid

Publisert 25.03.20

Siljan legekontor presiserer at de har vanlig åpningstid - kl. 08:00-15:00. Ring 35942550 for timebestilling.

De ansatte på legekontoret er veldig opptatt av å ta imot alle som trenger hjelp. Noen ganger på en annerledes måte for å beskytte både andre pasienter og seg selv ikke minst. De har en ekstra viktig funksjon i Siljan-samfunnet akkurat nå. Legekontoret tar imot pasienter - alle som trenger undersøkelse hos legen får det! Ny teknologi med e-konsultasjon er også en fin måte for folk å komme i kontakt med legekontoret.

Fra møte i kriseledelsen 24.03.20

Publisert 25.03.20

 • Legesekretær er blitt koblet opp på Teams og det fungerer bra. Det nye legekonsultasjonssystemet er blitt testet i dag og fungerer bra. Skal brukes som back-up om det blir nødvendig. Vanligvis brukes telefon og e-konsultasjon.
 • Sykehuset skal ha et møte i morgen med kommunelegene i kommunene om pandemien. Smittevernlege Jelena representerer Siljan.
 • Ipad har blitt koblet opp i dag på sykehjemmet og det fungerer med Messenger. Navnet er Siljan sykehjem.
 • Fysioterapeut Cathrine Onsøyen er nå tilbake på jobb etter en periode med hjemmekontor. Hun jobber for tiden med fysioterapi for beboere på sykehjemmet.
 • Skolene har brukt mye tid på støtte foreldre om den uvanlig hjemmeskole situasjonen.
 • Alle tjenestesteder kjører møter med sine ansatte og alle elever blir kontaktet daglig. For å skjerme lærerne har skolene lagt ut forventningsavklaringer. Lærerne kan kontaktes mellom kl. 08.00-14.30. Det forventes at alle elever skal ha vært innom den digitale hjemmeskolen innenfor dette tidsrommet.
 • Informasjon fra Skien brannvesen ang. bålbrenning blir lagt ut på hjemmesiden og sosiale medier for å hindre unødvendig utrykning under disse Corona tider.
 • Siljan kommune har fått tildelt kr. 100 000 i skjønnsmidler som er tildelt fra Fylkesmannen som en krisepakke fra Regjeringen.
 • Det er satt opp en Zoom-konto for å kunne avholde politiske-møter på Ipad. Formannskapet og Kommunestyret blir kontaktet i morgen for å kjøre en test-runde og noe oppdatering og informasjon angående Corona i kommunen.

Regjeringen viderefører Korona-tiltak

Publisert 24.03.20

Regjeringen kunngjorde i dag at de nasjonale tiltakene som er iverksatt 12. mars for å begrense og forsinke Koronasmitten fortsette til etter påske.

Det betyr at skoler og barnehage vil fortsette å holde stengt til og med 13. april.

Her er oversikt over de nasjonale tiltakene.

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Publisert 23.03.20

Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

Fra møtene i kriseledelsen 20. og 23.03.20

Publisert 23.03.20

Det er fortsatt ingen kjente smittetilfeller av Koronaviruset i Siljan pr. 23.03.20.

På sykehjemmet jobbes det fortsatt videre med messinger og iPad for kontakt mellom pasient og pårørende.

Det har kommet mer informasjon fra sentrale myndigheter angående hjemmekontor, sykdom, karantene osv. for ansatte. HR sender ut informasjon til de ansatte om dette.

Fast innrapportering til Fylkesmannen gjøres hver dag.

Kommunikasjonstiltak, oppfølging og kommende fokus planlegges.

Digital løsning for søknader om sosialhjelp vurderes i Siljan også. NAV Siljan og rådmannen følger opp.

Ordfører melder at det er viktig med positive budskap om hva som skjer i Siljan.

Ny hytteforskrift gjelder frem til 3. april, og det blir tatt en ny vurdering om den skal stå eller oppheves ut ifra situasjonen.

Det er ønskelig med digitalt møte på nett med utvalgslederne. Ordfører tar kontakt.

Viktig informasjon fra legekontoret

Publisert 20.03.20

Legekontoret er nedbemannet grunnet pågående korona. Her kan du lese om legekontoret prioriteringer, og om hvem som skal teses.

Les mer her

Informasjon fra møte i kriseledelsen 19.03.20

Publisert 19.03.20

 • Auto'n (YX) slutter med servering inne på butikken. Gatekjøkkenet er fortsatt i drift.
 • På sykehjemmet jobbes det med en løsning for pårørende til beboere å kunne ha kontakt pasienter via Facetime.
 • Smitteteam i Skien er positive til at Siljan stiller med en sykepleier. Dette hjelper Helseavdelingen til å få kompetanse innad i egen organisasjon. Det er per i dag ikke aktuelt å sette inn en ekstra personer. Psykisk helsearbeider er i beredskap hvis situasjonen endrer seg.
 • Det er ellers rolig på legekontoret og e-konsultasjon via Helsenorge.no fungerer bra.
 • Det er opprettet en smittelegevakt for luftveisinfeksjoner i Skien. Smittevernlegen i Siljan har mulighet å kunne være med 1 eller 2 dager ved behov.
 • Det forberedes et mulig fremtidig smittemottak på sykehjemmet.
 • Tilbakemeldinger fra foreldre forteller at hjemmeundervisning i skolen fungerer bra.
 • Omsorgtilbudet i skole- og barnehage blir opprettholdt gjennom påsken, også helligdagene om det er nødvendig. Oppvekst vil kartlegge et slikt behov.
 • Det forberedes om økt bruk av fjernstyring av vann- og avløp. Dette systemet kan brukes i ettertid.
 • Det blir jobbet videre med omdisponering av personell i kommunen .
 • Hjemmekontor løsningen virker bra hos administrasjonsavdelingen og det er en person tilstede på både servicekontoret og en i administrasjon.
 • Det har kommet inn flere henvendelser fra hyttefolk på servicekontoret og det må avventes hva regjeringen gjør videre med dette.
 • Nytt: Regjeringen har innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer her
 • NAV-kontoret i Siljan er fremdeles åpent. Se egen informasjon.
 • Ordfører og varaordføreren gir uttrykk for at de ikke ønsker at Siljan skal bruke egne regler for ferdsel over kommunegrensen slik som andre kommuner har gjort.

NAV Siljan - spørsmål og svar

Publisert 19.03.20

NAV Siljan ønsker at henvendelser skjer via digitale løsninger så langt det lar seg gjøre.

Les mer om hvordan og når du kontakte NAV Siljan.

Informasjon fra møte i kriseledelsen 18.03.20

Publisert 19.03.20

 • Ingen rapporterte tilfeller av koronasmittede personer i Siljan pr. 18.03.20.
 • Informasjon om tannlegetilbudet er lagt ut på kommunens hjemmeside.
 • Pleie og omsorg har hatt kontakt med personer som er satt på liste og de er villige til å være behjelpelig hvis krisen slår til.
 • Sekretær på Helse er backup på NAV-kontoret
 • Det blir brukt kun to biler i Hjemmesykepleien for å begrense smitte, og disse bilene blir ekstra hyppig rengjort.
 • Smittevernlegen og Helsesjef har satt et maks antall på 20 personer ved begravelse, og hvis maks antall er tilstede, oppfordres det til å holde avstand og ingen menneskelig kontakt.
 • Fysioterapeut veileder noen pasienter som trenger oppfølging via telefon og videochat og det fungerer veldig bra.
 • Fylkesmannen har sagt nei til søndagsåpne butikker.
 •  «Hytteparagrafen» etter smittevernloven §5 er ikke trådt i kraft fra nasjonale myndigheter pr. dags dato. Det betyr at man ikke kan bli bøtelagt eller satt i fengsel om man reiser på hytta. Anbefalingen er soleklar at man ikke skal reise på hytta.
 • Rødmyr avfallsanlegg stenger dørene fra 19.03.20 for å redusere smittefare. Mer info på rig.no
 • Regjeringen har laget en økonomisk krisepakke og det blir bevilget en pott til hver kommune som Fylkesmannen skal dele ut.
 • Rektorene har fanget opp mange private ungdomsarrangementer og det blir lagt ut informasjon.
 • Det planlegges for enda strengere hygiene regime på vann og avløp
 • Informasjon om hjelpetelefoner for barn, ungdom og voksne legges ut på hjemmesiden.
 • Det er stort trykk på NAV-Siljan. Det blir lagt ut mer informasjon på hjemmesiden.

Trenger du noen å snakke med?

Publisert 19.03.20

Hverdagen er ganske annerledes for mange av oss, og kan være utfordrende.
Her har vi lagt ut noen telefonnummer du kan ringe når du trenger noen å prate med!

Tannbehandling

Publisert 18.03.20

Fra 18.03.20 tilbyr tannlegene kun behandling til pasienter med svært akutte behandlingsbehov. Dette gjelder i første omgang fram til 13. april.

Pasienter med behov for akutt behandling ringer sin nærmeste offentlige tannklinikk. Lokal tannlege kan per telefon gi råd, veiledning og eventuelt telefonresepter. Dersom de anser videre tannbehandling for nødvendig, henviser de pasientene videre til akuttklinikken i Skien.

Siden tannbehandling gjør at både ansatte og pasienter er svært utsatt for smitte, og at de bruker smittevernutstyr som sykehus og andre helseinstanser har behov for, vil det kun bli tatt inn de mest akutte tilfellene.

Fylkeskommunen oppdaterer informasjon om dette på sin nettside vtfk.no fortløpende.

Informasjon fra møte i kriseledelsen 17.03.20

Publisert 18.03.20

 • Siljan kommune har ingen rapporterte tilfeller av koronasmittede personer.
 • Flere har ringt ang. opphold på hytte og de har fått beskjed at det ikke er tillatt med begrunnelse i jfr. smittvernloven §5. Unntaket er kun når det er strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader.
 • For å møte det økte behovet for tjenester og beredskap i hjemmesykepleie og på sykehjemmet, er hjemmehjelpstilbudet redusert. Det blir ikke vasket hjemme hos folk. Mattilbudet opprettholdes. Alle berørte er kontaktet.
 • Helsestasjonen er stengt, men 6-ukers kontrollen for spedbarn blir ivertatt på helsesøsterkontor i Skien med lege tilstede.
 • Helsestasjon for ungdom er stengt i tiden fremover, men konsultasjon skjer via telefon 35581502 eller 35581555. Det er åpent på telefon mellom 09-15 med unntak mandag og torsdag som det er fram til kl. 18:00. Informasjon blir lagt ut på nødvendige kanaler.
 • «Ring en voksen» er oppe og går nå. Barn og unge som har behov for å ringe en voksen er tatt i bruk og samordnes med helse.
  • Barn og foreldre i helsestasjonsalder 0-6 år kan ta kontakt med helsesykepleier Solveig, tlf.: 477 07 169
  • Elever og foreldre på Midtbygda kan ta kontakt med helsesykepleier Erika, tlf.: 902 07 461 eller sosiallærer Hege, tlf.: 416 90 156
  • Elever og foreldre på SUS kan ta kontakt med helsesykepleier Erika, tlf.: 902 07 461 eller miljøterapeut Anette, tlf.: 986 64 822.
  • Ungdom over 16 år kan ta kontakt med psykisk helsearbeider Tobias, tlf.: 901 17 539 eller fysioterapeut Kristin, tlf.: 917 95 168
 • Hjemmeundervisningen av elevene på skolene blir ivaretatt, og fungerer bra.
 • Omsorgstilbudet i Oppvekst vil opprettholdes i påsken. Det er forøvrig mulig at barnehagebarn og skolebarn må samles. Det jobbes et å planlegge dette nå.
 • Kommunens byggeprosjekter går sin gang.
 • Beredskap - Røde kors har blitt bedt om å holde seg i beredskap, og har ca. 24 stk. på liste. Disse er klare til å bidra når de får beskjed om det.
 • Avtale med Siljan taxi og butikker er på plass.
 • Menighetskontoret har stengt dørene for besøkende, men kan nås på tlf.: 35941174 tirsdager og torsdager fra kl. 09:00-12:00.

Til foreldre

Publisert 18.03.20

De siste dagene har vi hørt om at folk samles for å leke, eller at eldre elever samlet til såkalte "karantenefester".

Det er viktig at foreldre påser at kravet om å ikke samles blir etterfulgt!

Les hva som er viktig her og nå - her.

Hjemkjøring av dagligvarer

Publisert 17.03.20

Tilbud for de som sitter i karantene, i isolasjon eller er i risikogruppe i forhold til Koronaviruset.

Er du i karantene, i isolasjon eller er i risikogruppe i forhold til koronaviruset, og av den grunn ikke ønsker eller kan oppsøke butikken for nødvendig dagligvarehandel, er det nå mulig å ringe, enten en av butikkene eller Siljan Taxi for hjelp til varutplukking og hjemkjøring.

Betalingsordningen for varene avtales direkte med den angjeldende butikk. Tilsvarende vil gjelde for Siljan Taxi.

Følgende telefonnummer kan brukes:

- Siljan Taxi: 941 90 003

- Rema 1000: 35 94 00 00

- Spar: 35 94 22 22

Hvem skal holde seg hjemme?

Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.

Mer om dette leser du he

Publisert 16.03.20

Informasjon fra møte i kriseledelsen 16.03.20

Det er pr. 16.03.20 ingen i Siljan med påvist Koronasmitte.

- Venterommet på legekontoret er stengt fra i dag. Henvendelser til legekontoret skjer via telefon 35942550 eller e-kommunikasjon via helsenorge.no. Ved akutte hendelser, ring 113. De som allerede har avtale om legetime blir kontaktet direkte.

- Folk som tror de kan være smittet må ikke møte direkte på legekontoret, men bli hjemme og ta kontakt på telefon dersom de har behov for undersøkelse. Dersom du tror de kan være smittet skal de ring fastlegen på dagtid eller legevakt på 116 117 på kveld/helg.

- Det jobbes med en bemanningsplan på legekontoret med tanke på en mer langsiktig situasjon. Det betyr en redusert tilstedeværende så langt det lar seg gjøre med hjemmekontor, hvor de også håndterer telefonhenvendelser til legekontoret.

- Informasjonstelefon om Korona i Siljan betjenes fra i dag av helsesykepleier Solveig Vestby på tlf. 477 07 169.

- Råd fra helsedirektoratet sendt ut i dag om at dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

- Salg av smågodt er stanset i butikkene og på Auto'n etter forskrift vedtatt i smittevernloven.

- Solvika Camping har fått beskjed om at alle som har hytte, inkludert campingvogn, og er tilhørende en annen kommune, må reise hjem.

- Skolene har hjemmeundervisning via chat og video.

- Både barnevern, PPT, Voksenopplæringen har kommunikasjon med de hjemmene som trenger det.

- Det er etablert hjemmekontorløsning for de fleste som har behov for det i kommunen.

- Det er kontinuitetsplanlegging på samfunnsavdelingen hvor det er personer tilstede på jobb i forhold til drift.

- Skattebetaling er utsatt. Egen informasjon er gitt ut.

- Det legges ut informasjon kontinuerlig på informasjonskanalene til kommunen, både om myndighetenes retningslinjer og om kommunens tiltak.

- Det skal jobbes videre med planlegging og organisering av informasjonsarbeidet videre.

- Alle bes være på vakt mot hackere og støttesider man ikke bør gå inn på.

- Det legges ut informasjon om at kommunen vil gi kompensasjon for foreldrebetaling i SFO og barnehage.

Det er gledelig å registrere at alle ansatte i kommunen, og innbyggerne for øvrig virkelig bidrar i denne helt spesielle krisen.

Legekontoret - stenger venterommet fra i dag av.

Les mer her om hvordan, og når du henvender deg til legekontoret i Siljan her.

Alarmtelefon for barn og unge er døgnåpen

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 har nå åpent alle dager hele døgnet. Les mer her

Tilbud til de som har rett til omsorgstilbud i barnehagen

Familier der begge foresatte er beordret på jobb og som innehar en «kritisk samfunnsfunksjon» har krav på dette omsorgstilbudet. Les mer her

Nye vedtak pr. 15.03.20

Ekstra tiltak for næringslivet

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsatt-betaling-av-forskuddsskatt/id2693446/

Slutt på salg av smågodt

Fra mandag 16.03.20 har smitevernlegen i Silan bestemt at det er slutt på salg av smågodt i løs vekt.

Informasjon fra møte i kriseledelsen 13.03.20 kl. 16:00

Det er ingen innbygger i Siljan med påvist Koronasmitte pr. 13.03.20.
 • Servicekontoret stenger dørene for publikum fra mandag 16.03.20, men sentralbordet er åpent og kontoret vil være bemannet. Ta kontakt pr. telefon 35 94 25 00 eller send epost til post@siljan.kommune.no
 • Både Spar og Rema 1000 er innstilt på at de vil kunne motta bestillinger på telefon for pakking og utkjøring av mat der det ikke finnes andre løsninger.
 • Hele fysioterapiavdelingen stenger fra mandag 16.03.20.
 • Det vil fortsatt være et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud som er stengt. Se egen informasjon.
 • Som et smitteforebyggende tiltak er de ansatte i Siljan kommune anbefalt å jobbe hjemmefra om arbeidsoppgavene og drift tillater det. Kommunen er spesielt sårbar fordi det er få ansatte og derfor få andre å sette inn om sykdom rammer.
 • Betaling for plass i barnehage/SFO går som vanlig inntil videre, men det jobbes med å finne ordninger, så kommunen kommer tilbake til dette senere.

Informasjon endrer seg raskt og vi oppfordrer alle til å følge med på nettsider som:

fhi.no: Folkehelseinstituttet

Udir.no: Utdanningsdirektoratet

Helsenorge.no: Helsenorge

Omsorgstilbud for barn med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner

Publisert 13.03.20

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever i barneskolen med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Dette gjelder i den perioden barnehagene og skolene er stengt.

Helsedirektoratet gir føringer for at ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, renhold, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Begge foldrene må ha en samfunnskritsk funksjon for å kunne sende barn i barnehage/skole.

Omsorgstilbudet organiseres på Midtbygda skole for elever og på Loppedåpan for barnehagebarn. Det vil være kjente omsorgspersoner tilstedte. Tilbudet gjelder fom mandag 16. mars og så lenge skole og barnehage holdes stengt og i ordinær åpningstid, hverdager 07.00 – 17.00

De som har behov for et slikt tilbud bes sende epost til:

Skole: AntonHalvor.Lofstad@siljan.kommune.no

Barnehage: Lisbeth.EkornrodChristensen@siljan.kommune.no

Merk eposten «omsorgstilbud» og oppgi navn på barnet, dager og klokkeslett for når du har behov for omsorgs for barnet ditt.

Skoler og barnehager stenges!

Publisert 12.03.20

Pressemelding fra Siljan kommune 12.03.20

Alle landets barnehager og skoler stenges! Dette for å hindre virusspredning og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Stengingen gjelder fra torsdag 12. mars klokken 18:00 og til etter påske. Barn med særskilte behov vil bli ivaretatt som før.

De som fortsatt skal ha barn i skole og barnehage er de som har jobber som er av samfunnsmessig betydning for å ivareta liv og helse – såkalt kritisk personell. Det gjelder for eksempel helse og omsorg, og de som vedlikeholder viktig infrastruktur, som vann, avløp, strøm etc.

Kommunen er nå i full gang med å planlegge hvordan dette praktisk kan gjennomføres. Informasjon til alle foreldre til barn i barnehage og skole er på vei.

Kriseledelsen i Siljan har i møte i dag også kommet fram til flere tiltak for å hindre eventuell smitte av koronaviruset;

Alle ikke nødvendige møter blir kansellert/utsatt fram til etter påske. Politiske møter blir avlyst umiddelbart og fram til over påske.

Legekontoret:

Legekontoret har fra nå av inngang fra utsiden, ved siden av ambulanseinngangen. Følg skilting.

Kontakt med legekontoret bør helst foregå elektronisk via Helsenorge.no eller pr. telefon.

Sykehjemmet og Bofellesskapet:

Siljan sykehjem og Bofellesskap stenges for besøkende til beboere. Ved spesielle tilfeller kan man ta kontakt på forhånd og gjøre avtale.

Dagsenteret på sykehjemmet er stengt inntil videre.

Biblioteket:

Biblioteket stenges fra fredag.

Arrangement:

Offentlige arrangement fra 50-500 personer må søke kommunen om tillatelse. Søknad sendes til post@siljan.kommune.no

Det jobbes kontinuerlig og systematisk med å opprettholde kommunale tjenester innenfor liv og helse og andre vitale samfunnsfunksjoner.

Innbyggerne i Siljan må i tiden fremover forvente mindre kapasitet på kommunale tjenester, også innenfor helse og omsorg. Dette for å sikre at vi har kritisk personell tilgjengelig til de viktigste oppgavene. Nødvendige helsetjenester opprettholdes.

Vi følger situasjonen fortløpende og vil koordinere tiltakene med våre nabokommuner så lang som mulig.

Det viktigeste alle kan bidra med i denne spesielle tiden er å ha god håndhygiene og hostevaner.

Det kommer mange nye begrensninger på samfunnet fra og med kl 18.00 i kveld. Dette vedtok regjeringen:

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys. Også svømmehaller stenges.

Varehandel skal drives som normalt.

Transportsektoren driftes som normalt.

Reduser bruken av offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre, men kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb.

Unngå reiser som ikke er nødvendig. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Helsepersonell får heller ikke reise utenlands.

Slik begrenser du smitte:

Vi oppfordrer befolkningen til å være svært nøye med hygienerådene som er gitt. God håndvask, bruk av håndsprit når håndvask ikke er tilgjengelig. Unngå håndhilsing og klemming.

Er du i dårlig form, eller har symptomer som hoste, feber/feberfølelse, sår hals eller rennende nese, unngå å oppsøke arrangementer. Ta kontakt med fastlegen din, som veileder deg videre. Er du syk og vet du har vært nær en smittet, ring legevakten.

Alle innbyggere kan selv holde seg orientert via kommunens hjemmeside. Folkehelseinstituttet har følgende informasjonstelefon: 815 55 015 du kan ringe hvis du har spørsmål.

Du kan også henvende deg til Siljan kommune på tlf. 35942500 eller 41307072 for generelle spørsmål omkring koronaviruset.

Dersom du har blitt syk eller har symptomer kan du kontakte din fastlege eller legevakten 116 117, som vil vurdere situasjonen din og eventuelt henvise til koronaprøvetaking.

Kommunens ansvar

Et coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse/ luftveisinfeksjon. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Kommunens viktigste oppgave nå er å forsinke spredning av smitte, slik at utbredelsen forsinkes og belastningen blir fordelt over tid.

Her får du oppdaterte råd 24 timer i døgnet:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Dette kan du gjøre

 • God hygiene. Særlig grundig håndvask, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
 • Unngå å hoste eller nyse ut i luften hvis du er forkjølet. Bruk et papirlommetørkle eller til nøds albukroken.

Når skal du ta kontakt med lege?

Personer som har vært på reise og kan ha blitt utsatt for smitte eller har symptomene på luftveisinfeksjon som hoste, feber/feberfølelse, sår hals elle rennende nese innen de første to ukene etter hjemkomst, bes ta kontakt med fastlege på telefon eller legevakt på telefon 116 117 for nærmere avtale om oppfølging.

Publisert: 04.03.2020 15.19