Siljan kommune

Innhold

Trygg - Levende - Inkluderende

Org.nr.: 864953042 - Kommunenummer: 3812 - Kontonummer 2801 38 29723

Siljan kommune - visjon

Trygg - Levende - Inkluderende

Utav denne visjonen er Hovedmålsettingene for kommunens virksomhet:

- Rett hjelp til rett tid, og skape trygghet i alle livssituasjoner
- Aktiviteter for alle aldersgrupper
- Alle skal føle seg hjemme i Siljan

* Siljan er en friluftskommune i sørøstre del av Telemark med blant annet skog, fine vann med fiskemuligheter, badeplasser og variert natur.

* I sentrum finner du 2 matbutikker, post-for-butikk, frisør, NAV-kontor, IT-og TAXI, Skredder og Nærmiljøsenter.

* Siljan har en sentral beliggenhet, med kort avstand til Grenlandskommunene med et godt kollektivtilbud, og 120 km til Oslo, dit også med godt kollektivtilbud.

* Det er gode oppvekstvilkår for barn, med barnehage, skole og gode fritidsanlegg.

Siljan har et rikt organisasjonsliv med lag og organisasjoner som gir gode tilbud til voksne og barn. Se Lag- og foreningsregisteret.

Det er ca. 2 400 innbyggere i Siljan og det er plass til flere. Se ledige boligtomter her!

Flytte til Siljan?

Siljan kommune har en visjon om å være trygg - levende - inkluderende, og gjennom en høy kvalitet på tjenestene ønsker å fremstå som en sunn og dynamisk organisasjon som hele tiden søker å gi det beste tilbudet til innbyggerne. Derfor trenger vi også dyktige dedikerte ansatte.

Du er velkommen, enten om du vil jobbe og/eller bo i Siljan kommune!!

Jobbe i Siljan
Bygge hus i Siljan

Næring

Faktura

Alle fakturaer skal sendes på EHF til organisasjonsnummer 864953042 med kundenummer N40274

okonomikontoret@siljan.kommune.no

Fakturaadresse:

Siljan kommune
Bestillernummer og navn på bestiller/avdeling
Postboks 16, 3749 Siljan

Administrativ organisering

Kommunedirektørens lederteam består av kommunalsjefene og HR-sjef, og er kommunens øverste administrative ledelse.

Lederteamet sørger for at kommunen drives og utvikles i samsvar med gjeldene lover og regler og i henhold til de politiske vedtakene som er fattet. Kommunalsjefene representerer kommunedirektøren innenfor sitt kommunalområde. Kommunedirektørens lederteam består av:

Kommunedirektør

Jan Sæthre
Kommunedirektør

jse@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 21
Mobil: 901 76 760

Kommunalsjef for administrasjon

Kjersti Førstøyl
Økonomisjef, er også kommunedirektørens stedfortreder

kjf@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 36
Mobil: 995 62 880

Kommunalsjef for oppvekst

Torny Strand Moripen
Oppvekstsjef

tsm@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 61
Mobil: 473 59 835 

Kommunalsjef for helse

Øyvind Lovald
Helsesjef

olo@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 71
Mobil: 915 97 973

Kommunalsjef for samfunn

Rune Sølland
Samfunnssjef

rune.solland@siljan.koumune.no
Mobil: 951 88 763

HR sjef

Aina M. Bergdahl

aib@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 34
Mobil: 920 94 347

Leder for NAV Siljan

Elin Mandt
NAV-leder

nav.siljan@nav.no
Telefon: 5555 3333

Publisert: 04.05.2017 14.13
Kommunehuset

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan