Nivå 0

Identifisere barn og unge
1.

Undring oppstår

Hva

Med undring menes observasjoner eller hendelser ved barn og unges helse, trivsel eller livssituasjon. En undring innebærer behovet for å undersøke barn og unges livssituasjon nærmere. En undring er ingen antakelse eller konklusjon om spørsmålene. 

Hvordan
Verktøy som beskriver tegn og signaler som kan gi grunnlag for undring.
Hvem
Alle ansatte.
Verktøy
1.

Konkretiser undring

Hva

Med konkretisering menes at undringene samles og skrives ned. Man bør forsøke å få svar på eventuelle spørsmål man har, som kan underbygge eller avkrefte bekymringen. 

Hvordan
Konkretisering gjennomføres ved å fylle ut skjemaene under verktøy. Konkretisering skjer før undringen deles med barn/ungdom, foresatte og/eller kollegaer.
Hvem
Alle ansatte.
Verktøy
1.

Del bekymring

Hva

Med «del bekymring» menes at hver enkelt deler sine observasjoner og inntrykk fra samtaler med andre. Andre kan være både: eleven, foresatte, kollegaer.

Hvordan
1)Deling av undring med kolleager. 2)Deling av undring med leder. 3) Deling av undring med barnet/ foresatte. Er dere usikre, ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning og saken diskuteres anonymt.
Hvem
Alle ansatte deler med trinnlærer/kontaktlærer/team.
Verktøy
1.

Grunn til å gå videre? Individ- eller systemnivå

Hva

Er det grunn til å gå videre? 

Hvordan
Hvis nei, avsluttes saken. Hvis ja, vurderes behov for ulike tiltak (nivå 1).
Hvem
Alle ansatte/ kontaktlærer
Verktøy