SFO Skolefritidsordningen

Innhold

SFO er et frivillig aktivitetstilbud til elever fra første til fjerde trinn. Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur-, og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Etter nærmere vurdering kan barn med særskilte behov opp til 7. klasse få plass.

Dette er skolefritidsordningen i Siljan

I Siljan kommune er SFO et foreldrebetalt fritidstilbud for elever på 1.-2.-3. og 4. trinn, der foreldrene betaler en fast månedlig sum etter hvor stor prosent SFO plass eleven har. Det blir servert et sunt, variert og godt måltid hver dag, pluss frukt morgen og ettermiddag.

De elevene som eventuelt har krav på skyss får et tilsynstilbud ved skolen til skolebussen går.

En tildelt plass i skolefritidsordningen gis automatisk til utgangen av 4. årstrinn. Dersom eleven slutter før dette må plassen sies opp gjennom elektronisk søkning

Åpningstider

SFO holder åpent fra kl. 07.00 – 08.40 om morgenen, og deretter fra skoledagens slutt og frem til kl. 16.45. SFO er åpen 11 måneder i året: Juli holdes stengt. I tillegg holdes det også stengt på julaften og nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag i påsken.

SFO holder i tillegg stengt på fem av skolens planleggingsdager.

Vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordningen i Siljan er vedtatt av kommunestyret 15.12.2020. Her gis det retningslinjer for drift, organisering, søknad, endring av plass, oppsigelse og redusert betaling.

Vedtekter for SFO (pdf)

Søke om, bekrefte eller endre SFO-plass

Fristen for å søke SFO-plass er hovedopptak 1. mars. Elever som søkes inn etter dette gis plass dersom SFO har kapasitet. Hjemmene vil få svar på sin søknad innen 1. mai.

Når du får beskjed om tildelt plass må den bekreftes i Barnehage og SFO-portalen, der du søkte.

Søke om/endre SFO-plass
Bekrefte SFO-plass

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass gjøres i barnehage- og SFO-portalen.

Ved oppsigelse av plassen, eller søknad om redusert plass i SFO, gjelder en måneds oppsigelse regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt i  kommunen.

Oppsigelse av SFO-plass

Priser

Priser pr. måned for 2022
5 dager kr. 3.139,- 
4 dager kr. 2.511,- 
3 dager kr. 2.235,- 
2 dager

kr. 1.751,- 

1 dag pluss morgen*

kr. 2.235,- 

Morgentilbud*

kr. 1.328,- 

Enkeltdag for barn som har plass

kr.    240,-+28,-

Enkeltdag for barn som ikke har plass

kr.    379,-+42,-

* Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon, 30% for barn nr. 2 og 50% for øvrige barn. Grunnlaget for moderasjon beregnes ut fra den laveste satsen.
Kostpenger på kr. 293,- for full plass kommer i tillegg.

Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling. 

Skjema for søknad om redusert betaling

 Varighet

Tildelt plass står til eleven går ut av fjerde trinn, eller til plassen blir sagt opp skriftlig eller elektronisk.

Si opp SFO-plass

IST Direkte - kommunikasjon mellom hjem og SFO

Gå til IST Direkte

IST Direkte er et system hvor foreldre logger seg inn og selv registrerer dersom barnet er syk, skal ha fri eller dersom det er andre avtaler som skal legges inn om barnet.

Les mer om kommuniksjon mellom hjem og SFO

Publisert: 05.07.2017 10.57
SFO Skolefritidsordningen

Besøksadresse:

Loppedåpan 53
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942892

Kontaktperson: Linda Moen

Tittel: SFO leder

Telefon: 93880207