Barnehage- og SFO-opptaket 2020

Innhold

1. mars er frist for å søke plass i barnehage i Siljan, eller plass i SFO fra 1. august 2020.

Søke eller endre plass gjøres i Barnehage og SFO portalen.

Alle familier med barn i førskolealder fra 1-5 år med bosted Siljan kan søke barnehageplass.

Siljan kommune har ett samlet hovedopptak i året Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Kommune har to kommunale barnehager: Loppedåpan barnehage og Sagaenga/Opdalen barnehage.

Loppedåpan har en egen frilufts-avdeling, Skogloppa. Den ligger under Loppedåpan, men man må søke plass her på søknadsskjema. Skogloppa er en avdeling som passer for barn fra 3-4 års alderen. Mer informasjon om Loppedåpan finnes her.

Ny barnehage

Arbeidet med ny barnehage er i gang - Sagaenga barnehage i Sentrumsveien 31. Denne åpner i oktober/november 2020. Opdalen barnehage blir flyttet hit.

Nye barn som søker Sagaenga fra 1.august må regne med oppstart i
Opdalen og være der frem til flytting i løpet av høsten.

Barn som allerede går i Opdalen, MÅ søke om endring av plass til Sagaenga fra 1.august, selv om overflyttingen skjer senere på høsten. Samtlige barn som går i Opdalen får plass i ny barnehage.

En stor avdeling fra Loppedåpan skal overflyttes til Sagaenga med ansatte. Barn som går i Loppedåpan nå, og vil endre barnehage, kan søke Sagaenga fra 1.august. Ingen barn fra Loppedåpan vil bli overført til Sagaenga før barnehagen står ferdig! Vi vil samle de barna som skal overflyttes til Sagaenga på samme avdeling i Loppedåpan fra 1.august og frem til flytting. Dette gjelder også de ansatte som skal overføres til ny barnehage. I Sagaenga vil de være på samme avdeling videre.

Tilbud om plass

Tilbud om plass sendes ut elektronisk innen 15.mars. Deretter har man en ukes svarfrist på om man takker ja eller nei til plassen.

SFO

SFO på Midtbygda skole er et foreldrebetalt fritidstilbud for elever på 1.-2.-3. og 4. trinn, og har samme søknadsfrist, 1. mars.

Elever som søkes inn etter dette gis plass dersom SFO har kapasitet. Hjemmene vil få svar på sin søknad innen 1. mai.

NB! Når du får beskjed om tildelt plass må den bekreftes i Barnehage og SFO-portalen, der du søkte!

Publisert: 21.01.2020 13.01