Søk barnehageplass - innen 1. mars

Innhold

Alle familier med barn i Siljan i førskolealderen ett til seks år, kan søke barnehageplass innen 1. mars.

For å få plass i en kommunal barnehage må familien bo i kommunen når plassen skal tas i bruk.

Siljan kommune har ett samlet hovedopptak i året.
Man kan søke tre alternativer,

Barn som allerede har plass men ønsker endringer av barnehage og/eller %plass, må også søke innen fristen.

Søknadsfrist er 1.mars, med oppstart 1.august.

Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Slik søker du

Det søkes om barnehageplass elektronisk fra Barnehageportalen. Svar på barnehageplass blir gitt i samme foreldreportal rundt midten av mars.

Deretter har foreldre en uke på å svare tilbake til kommunen - i Barnehageportalen på om de ønsker plassen eller ikke.

Publisert: 11.01.2023 15.27