Hjelp i Skole og barnehage

Innhold

Barn og unge som trenger bistand i opplæringen i barnehage og skole kan få hjelp fra ulike enheter i kommunen. Som oftest kobles denne hjelpen til barnet gjennom barnehagen eller skolen, men i noen tilfeller kan også foreldre ta direkte kontakt.

Hvilken enhet som kan bistå barnehagene og skolene er avhengig av hvilken utfordring barnet har. Du kan også ta kontakt med kommunes Servicekontor på telefon 35 942500 for å få mer informasjon om hvilke tjeneste de ulike enhetene tilbyr.

PP- tjeneseten - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Helsesykepleiertjenesten

BTI

Publisert: 11.05.2017 13.32