Innskriving i grunnskolen i Siljan

Innhold

Velkommen til grunnskolen i Siljan! Alle elever i skolepliktig grunnskolealder har plass i grunnskolen i Siljan.

Innskriving i grunnskolen

Alle barn som skal begynne på 1. trinn kommende høst skal meldes inn på kommunens barneskole innen 1.mars.

Du melder inn ditt barn elektronisk her

Her gir du oss opplysningene vi trenger om deg og ditt barn. Det er viktig at vi har korrekt kontaktinformasjon, som adresse, telefonnummer og e-postadresse).

Du vil motta et svarbrev innen 1.april.

Har du spørsmål kan du kontakte Midtbygda skole på tlf.: 35 94 28 80.

SFO

SFO er et frivillig aktivitetstilbud til elever fra første til fjerde trinn. Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur-, og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Les mer om skolefritidsordningen på Midtbygda skole og SØK OM PLASS her

Skoleskyss

Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei, har rett på gratis skoleskyss. For elever i 2.-10. klasse er skyssgrensen 4 km.

Funksjonsfriske elever har ikke rett til skyss på dager hvor SFO benyttes.
Elever kan ha rett til skyss de dager de ikke benytter SFO.

Du kan lese mer om unntak og regelverk her:

Trenger ditt barn busskort kan du kontakte Tone Johnsgård på tlf.: 97687968, e-post ToneElisabeth.Johnsgard@siljan.kommune.no

Les mer om skolene i Siljan her

Skoleruta for grunnskolene i Siljan

Publisert: 31.08.2017 10.55