Skoleplass i grunnskolen i Siljan

Innhold

Velkommen til grunnskolen i Siljan! Alle elever i skolepliktig grunnskolealder har plass i grunnskolen i Siljan. Under finner du informasjon om innmelding, flytting og utmelding fra den kommunale grunnskolene i Siljan.
Skal eleven starte på 1. trinn til høsten

Det å starte på skolen er en viktig milepæl for barn og foreldre. En god start er viktig! Så fort som mulig i skoleåret før eleven begynner, og senest 1. februar, må eleven være digitalt innmeldt til Midtbygda skole. Midtbygda skole sender ut informasjon om skolestart til alle elever på 1. trinn som er folkeregisterregistrert i Siljan. Ta kontakt med skolen dersom du ikke har fått informasjonsbrev innen 15. mars.

Midtbygda skole inviterer alle elever med foreldre til besøksdager i forkant av skolestart. Eget foreldremøte i slutten av mai.

Innmelding grunnskole 1. trinn skjer via IST.

Flytte til Siljan?                           

Når en elev flytter til Siljan kommune innmeldes eleven til skolen ved å ta kontakt med skolen. 

Midtbygda skole: tlf.: 35 94 28 80

Siljan ungdomsskole: tlf.: 35 94 25 10

Skal eleven flytte fra Siljan?

Dersom eleven flytter ut av Siljan kommune melder skolen flytting til ny skole.

Eleven vil ikke kunne få fortsette på den nåværende skolen i Siljan uten godkjent søknad.

Ønsker du å starte på voksenopplæringen?

Siljan voksenopplæring tilbyr grunnskoleopplæring for voksne, jf. Opplæringsloven § 4a, samt norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for voksne, jf. Introduksjonsloven.

Voksenopplæringen 

Publisert: 31.08.2017 10.55