Innskriving i grunnskolen i Siljan

Innhold

Velkommen til grunnskolen i Siljan! Alle elever i skolepliktig grunnskolealder har plass i grunnskolen i Siljan.

Innskriving i grunnskolen

Alle barn som er folkeregistrert i Siljan kommune vil motta vedtak om skoleplass innen 1.mars.

Flytter du til kommunen etter dette tidspunktet må du ta kontakt med Midtbygda skole på tlf.: 35 94 28 80.

SFO

SFO er et frivillig aktivitetstilbud til elever fra første til fjerde trinn. Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur-, og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Les mer om skolefritidsordningen og SØK OM PLASS her

Skoleskyss

Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei, har rett på gratis skoleskyss. For elever i 2.-10. klasse er skyssgrensen 4 km.

Funksjonsfriske elever har ikke rett til skyss på dager hvor SFO benyttes.
Elever kan ha rett til skyss de dager de ikke benytter SFO.

Du kan lese mer om unntak og regelverk her:

Trenger ditt barn busskort kan du kontakte Charlotte H. Selstø på tlf.: 971 151 834, e-post charlotteheggtveit.selsto@siljan.kommune.no

Les mer om skolene i Siljan her

Skoleruta for grunnskolene i Siljan

Publisert: 31.08.2017 10.55