Skoler i Siljan

Innhold

Siljan har to kommunale skoler: Midtbygda barneskole og Siljan ungdomsskole. Inn på Tunet (IPT) er Siljan kommunes alternative opplæringsarena.

Midtbygda skole

Midtbygda skole er kommunens barneskole. Skolen ligger i nær tilknytning til bolig- og friluftsområder på Holtesletta. Områdene rundt skolen er godt tilrettelagt for leik og organisert idrett med idrettshall og – baner som vi låner av Siljan Idrettslag. 

Skolen motto er  - en glad og fargerik skole med vekstvilkår for alle -

Mer informsjon om skolen finner du på skolens hjemmeside

Informasjon om innmelding i 1.trinn finner du her

Kontakt oss

Besøksadresse: Loppedåpan 53, 3748 Siljan
Postadresse: Postboks 16, 3749 Siljan

Telefon: 35 94 28 80

Rektor: Anton H. Lofstad
Epost rektor: antonhalvor.lofstad@siljan.kommune.no

SFO-tilbud

SFO er et frivillig aktivitetstilbud til elever fra første til fjerde trinn. Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur-, og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Les mer om skolefritidsordningen på Midtbygda skole og SØK OM PLASS her

Siljan ungdomsskole

Siljan ungdomsskole ligger i sentrum ved kommunehuset. Skolen ble totalrenovert i 2015 og framstår i dag som en funksjonell og moderne skole.

Skolens visjon er - I vår skole har vi gode læringsprosesser, høy trivsel og godt samarbeid

Siljan ungdomsskole er MOT skole - et program som:

  • utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer, som motvirker hyppig mobbing.
  • utvikler inkluderende skolemiljø, som motvirker antall ungdom uten en eneste venn
  • utvikler ungdoms selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse, som motvirker psykiske vansker.
  • utvikler mot, bevissthet og positive holdninger hos ungdom, som motvirker rusmisbruk.
Kontakt oss

Besøksadresse: Sentrumsveien 107, 3748 Siljan
Postadresse: Postboks 16, 3749 Siljan

Telefon: 35 94 25 10

Rektor: Tormod Ludvigsen
Epost rektor: Tormod.ludvigsen@siljan.kommune.no

Til skolens hjemmeside

Tveitan Gård - Inn På Tunet

Grunnskolen i Siljan har siden 2009 benyttet Tveitan gård oppe i Opdalen som en alternativ opplæringsarena for elever fra fjerde trinn og eldre som trenger et mer tilrettelagt undervisningstilbud enn en vanlig skolehverdag. Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Et felles mål for all IPT-tjenester er at – for skolens del – at deres utplasserte elever skal oppleve mestring, utvikling og trivsel. Elevene våre skal ta del i arbeid og aktiviteter på gården, men dette skal være mer enn bare gårdsarbeid: Arbeidet og aktivitetene skal være innenfor rammene i læreplanen og kobles til kompetansemål i læreplanene for fag. Elevens læringsutbytte skal være i fokus – også det faglige, ikke bare de sosiale mål.

Les mer om Inn på tunet her

Planer og rammeverk

Den kommunale grunnskolen i Siljan er underlagt Lov om grunnskole og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) og jobber i tråd med Siljan kommunes barnehage- og skolemiljø.

Skoleruta for skolene i Siljan

Den Røde Tråden - Strategisk plan for skole og barnehage (pdf)

Plan for elevens skolemiljø (pdf)

Kontakt ledelse

Skolefaglig ansvarlig er Kommunalsjef for oppvekst Torny Strand Moripen
Epost: tornystrand.moripen@siljan.kommune.no
Mobil: 473 59 835

Midtbygda barneskole

Besøksadresse:

Loppedåpan 53
3748 Siljan

Telefon: 922 16 558

Kontaktperson: Anton H. Lofstad

Tittel: Rektor

Telefon: 922 16 558

Kontaktperson: Espen Dahle

Tittel: Inspektør

Telefon: 997 41 474

Siljan ungdomsskole

Besøksadresse:

Sentrumsveien 107
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 470 78 734

Kontaktperson: Tormod Ludvigsen

Tittel: Rektor

Telefon: 48077385

Kontaktperson: Anita Solvang

Tittel: Undervisningsinspektør

Telefon: 909 66 697

Publisert: 31.08.2017 13.33