Innhold

Strømstøtte til lag og foreninger

Publisert: 25.01.2023
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om strømstøtte innen 15. februar kl. 13.00!
Les mer »

Gratis strøgrus

Publisert: 24.01.2023
Siljan kommune har plassert et lass med strøgrus utenfor Mølla, som innbyggere i Siljan kan hente gratis.
Les mer »

OBS - strøm- og telelinjene

Publisert: 18.01.2023
Vi er bekymret for værsituasjonen med tung våt snø som legger seg både på strøm- og telelinjene i og rundt Siljan. Dette kan føre til at både strøm og telefoni blir borte i deler eller hele kommunen.
Les mer »

Søk barnehageplass

Publisert: 11.01.2023
Alle familier med barn i Siljan i førskolealderen ett til seks år, kan søke barnehageplass innen 1. mars.
Les mer »

Saniteten samarbeidspartner i Beredskap

Publisert: 22.12.2022
I dag har Siljan kommune inngått en samarbeidsavtale om beredskap med Siljan sanitetsforening.
Les mer »

Covid-19-behandling med Paxlovid

Publisert: 21.12.2022
Medisinen Paxlovid er nå tilgjengelig på norske apotek. Medisinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke.
Les mer »

Vannmåleravlesning 2022

Publisert: 14.12.2022
Nå kan du rapportere målerstanden på din vannmåler via internett. Fristen er 2.januar 2023.
Les mer »

Budsjett 2023

Publisert: 07.12.2022
Kommunedirektørens utkast og formannskapets innstilling til budsjett for Siljan 2023 er tilgjengelig for offentlig ettersyn her og på servicekontoret fra 06.-15.12.2022.
Les mer »

Det haster med å vaksinere seg mot influensa!

Publisert: 06.12.2022
Forekomsten av influensa øker raskt, og det forventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember.
Les mer »

Kommunale avgifter - 12 terminer

Publisert: 28.11.2022
Da er fristen for å søke om dette 30. november!
Les mer »

Kulturprisen 2022

Publisert: 28.11.2022
Årets kulturpris i Siljan gikk til Silja Røde Kors, og ble delt ut i forbindelse med årets julemarked lørdag 26. november.
Les mer »

Næringsprisen 2022

Publisert: 28.11.2022
Thomas Jakobsen AS vant næringsprisen i Siljan for 2022. Ordfører Kjell A. Sølverød sto for utdelingen, som skjedde i forbindelse med årets julemarked i Siljan lørdag 26. november.
Les mer »

Ny helsesykepleier ansatt

Publisert: 25.11.2022
Fra 2. januar 2023 vil helsestasjonen i Siljan være i drift igjen, etter at tjenesten siden i høst har vært i et samarbeid med Skien kommune. Dette samarbeidet opphører 31. desember 2022.
Les mer »

Oppfriskningsdose koronavaksine

Publisert: 22.11.2022
Kommuneoverlegen i Siljan oppfordrer personer med underliggende sykdom i aldersgruppen 18-64 år å ta en oppfriskningsdose koronavaksine. Regjeringen har også besluttet å tilby personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko en ny oppfriskningsdose dersom de selv ønsker det.
Les mer »

Detaljregulering for Vanebu hyttefelt

Publisert: 18.11.2022
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Spir Arkitekter AS, på vegne av HyttesameieVanebu starter arbeidet med detaljregulering for Vanebu Hyttefelt
Les mer »

Foredrag om hjorteviltforvaltning

Publisert: 18.11.2022
Onsdag den 23. november kl. 1900 inviterer Grenland landbrukskontor til foredrag om hjorteviltforvaltning i Ibsenhuset, Per Gynt Salen.
Les mer »

Forslag til gebyrforskrift PBL - Matrikkel- Eierseksjonering okt 2022

Publisert: 09.11.2022
I henhold til forvaltningsloven §37 legger Siljan kommune forslag til ny forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven til offentlig ettersyn.
Les mer »

Egenberedskapsuka 2022

Publisert: 01.11.2022
Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?
Les mer »

Årets MOT-team

Publisert: 19.10.2022
I september ble Siljan ungdomsskole kåret til årets MOT-team i vår region, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, og dette er begrunnelsen:
Les mer »

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Publisert: 18.10.2022
Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner opp for strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner 19. oktober. Frist for å søke er 16. november.
Les mer »

Kunngjøring lokale forskrifter vann- og avløp

Publisert: 17.10.2022
I henhold til forvaltningslovens § 37 kunngjør Siljan kommune forslag til lokale forskrifter knyttet til vann og avløp.
Les mer »

TV-aksjonen 2022

Publisert: 13.10.2022
Årets TV-aksjon 23. oktober går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.
Les mer »

Kurs for pårørende

Publisert: 10.10.2022
Skien kommune i samarbeid med Siljan kommune og Skien demensforening inviterer til pårørendeskole, et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Kurset kan også være aktuelt for deg som akkurat har fått diagnosen.
Les mer »

Ny kommuneoverlege i Siljan

Publisert: 06.10.2022
Kari Merete Dalen er ansatt som 50 % kommuneoverlege og 50 % fastlege fra 1.oktober.
Les mer »

Mari - jenta som løper fra topptrente gutter

Publisert: 05.10.2022
Mari var invitert til ordføreren, og der forteller hun fra oppveksten i Siljan - hun omtaler Siljan som verdens beste sted å vokse opp, kan ikke huske å ha savna noe i oppveksten.
Les mer »

Mye vann i Siljanvassdraget

Publisert: 03.10.2022
Ekstreme værfohold utfordrer Siljanvassdraget. Ved hovedmagasinet Mykle er vannstanden fremdeles lav, mens det ved mindre magasiner flommer vann over damkanten – uten å ha blitt brukt til energiproduksjon.
Les mer »

Bil-løp på søndag

Publisert: 29.09.2022
Lørdag 1. oktober arrangeres "Regularity-løp" som starter i Vestfossen i Øvre Eiker,  via øvre Siljan.
Les mer »

Helsestasjonen i Siljan

Publisert: 29.09.2022
Helsestasjonstjenestene i Siljan er inntil videre flyttet til Kverndalen helsestasjon i Skien på grunn av bemanningsproblemer.
Les mer »

Skandinavisk mester fra Siljan

Publisert: 23.09.2022
Lørdag 3. september tok Martin gull både individuelt, i juniorklassen og i lag-junior i haglegrenen Nordisk Trap!
Les mer »

Pris til demenskoordinator i Siljan

Publisert: 23.09.2022
Gratulerer til Kari Sæthre, vår demenskoordinator i Siljan som fikk utdelt Nasjonalforeningen for folkehelse Vestfold og Telemark sin Demenspris 2022
Les mer »

Flere får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine

Publisert: 15.09.2022
Nå kan personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer få en oppfriskningsdose koronavaksine.
Les mer »

Ny koronavaksine

Publisert: 09.09.2022
Europeiske legemiddelmyndigheter jobber nå med å godkjenne en ny oppfriskningsvaksine, som er bedre tilpasset variantene av koronaviruset som sirkulerer nå.
Les mer »

Kulturpris og Næringspris

Publisert: 09.09.2022
15. oktober er fristen for å levere inn forslag på kandidater til årets kulturpris og  næringspris.
Les mer »

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Publisert: 25.08.2022
Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen til og med mars 2023, og har vedtatt en ny forskrift for fordelingen av tilskuddet. I perioden april 2022–mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Les mer »

Egen dunk for matavfall

Publisert: 24.08.2022
Nå, det vil si etter torsdag 1.sept. skal du ta i bruk den nye dunken for matavfall, og du skal starte å samle plast i egen sekk.
Les mer »

Hageavfall høsten 2022

Publisert: 18.08.2022
For de som ikke har anledning til å kjøre eget hageavfall til avfallsanlegget på Rødmyr i Skien, har kommunen et tilbud hvor vi kan hente hageavfallet hjemme hos deg.
Les mer »

FHI har lagt ned Smittestopp

Publisert: 17.08.2022
Alle brukere av Smittestopp-appen kan slette den, FHI la ned appen 10.august.
Les mer »

Fjerde koronavaksine

Publisert: 16.08.2022
Alle personer fra 65 til 74 år i Siljan får nå tilbud om fjerde dose koronavaksine. Ring legekontoret, tlf.: 35942550 for å bestille time for vaksinering.
Les mer »

Koronaviksinering av innbyggere over 75 år

Publisert: 05.07.2022
Er du 75 år eller eldre, anbefales nå en fjerdedose koronavaksine. Du må selv ringe å bestille time.
Les mer »

Badeplasser i Siljan

Publisert: 24.06.2022
Siljan har flere flotte badeplasser som er verdt et besøk i sommer!!
Les mer »

Bra badevannskvalitet!

Publisert: 20.06.2022
Miljørettet helsevern i Grenland startet forrige uke med prøvetaking av badevann ved utvalgte strender i kommunene Siljan, Bamble, Drangedal (samarbeid med Kommunalteknikk), Kragerø, Porsgrunn og Skien
Les mer »

Økonomiplan 2023-26

Publisert: 08.06.2022
I henhold til kommunelovens § 44 er kommunedirektørens forslag og formannskapets innstilling til økonomiplan 2023-2026 lagt ut til offentlig ettersyn.
Les mer »

Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Publisert: 24.05.2022
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.
Les mer »

Ti-topper`n 2022

Publisert: 28.04.2022
Velkommen til 10-topper'n 2022, som i år arrangeres for 15. gang i Siljan! Mellom 1. mai og 30. september kan du sjekke inn på 10-topper’n i Siljan.
Les mer »

Mobilt sykkelverksted

Publisert: 22.04.2022
Bypakke Grenlands rullende sykkelverksted er i farta og tilbyr enkel sykkelsjekk flere steder i Grenland fra 19. april til 11. juni i Skien, Porsgrunn og Siljan. De kommer til Siljan 11. mai.
Les mer »

4. dose koronavaksine til de eldste

Publisert: 21.04.2022
Nå åpner FHI opp for at de over 80 år kan få sin 4. dose med koronavaksine.
Les mer »

Skifte av vann- og avløpsledninger

Publisert: 20.04.2022
Siljan kommune skal skifte ut vann og avløpsledninger fra Stomperudbua til krysset Furuvegen/Sagdalsringen. Vi varsler i den forbindelse noe økt trafikk inn Sagdalsringen og Furuvegen samt krysset ved Holteringen.
Les mer »

Hageavfall i Siljan våren 2022

Publisert: 11.04.2022
Henting av hageavfall er et tilbud i mai, for dere som ikke har anledning til å kjøre eget hageavfall til avfallsanlegget på Rødmyr i Skien.
Les mer »

Ruskenaksjonen 2022 - Bli med på vårrydding

Publisert: 28.03.2022
I uke 16 er det klart for Ruskenaksjon og rydding av avfall langs veikanter, på friområder og andre fellesarealer i vårt nærmiljø.
Les mer »

Kommunen forbereder seg på å ta imot Ukrainske flyktninger

Publisert: 25.03.2022
Siljan kommune jobber nå med å få på plass et mottaksapparat for å kunne ta imot Ukrainske flyktninger på en god måte.
Les mer »

Lokalt fellesløft for de lidende i Ukraina

Publisert: 22.03.2022
27. mars arrangeres solidaritetskonsert for krigsoffer i Ukraina i Siljan kirke.
Les mer »

Registrer din positive selvtest

Publisert: 16.03.2022
Registrer positivt resultat på selvtest for korona i kommunens smittesporingssystem!
Les mer »

Evaluering av forskrift om delvis forbud mot fyrverkeri

Publisert: 16.03.2022
Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Siljan kommune ble vedtatt av kommunestyret 10.11.2020. Nå er det tid for å evaluere forskriften, og du har mulighet til å gi dine innspill.
Les mer »

Krisen i Ukraina

Publisert: 10.03.2022
Det er mange i Siljan som vil hjelpe flyktninger fra Ukraina med bolig. Takk til alle som har meldt at de har bolig til disposisjon! Det har også dukket opp mange spørsmål. Mange av disse spørsmålene kan vi ikke svare på enda.
Les mer »

Flyktninger fra Ukraina til Siljann

Publisert: 08.03.2022
Kommunen har fått henvendelse om vi kan ta imot noen av de som flykter fra krig i Ukraina og nå forbereder kommunen seg på å levere nødvendige tjenester.
Les mer »

Ukraina - atomsikkerhet og beredskap

Publisert: 04.03.2022
Direktoratet for strålevern og beredskap har til enhver tid oppdaterte opplysninger om situasjonen i Ukraina. Her kan du også finne de viktigeste rådene for deg som innbygger. Følgende informasjon har : Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  lagt ut på sin hjemmeside. På kommunens hjemmeside...
Les mer »

Hvordan snakke med barn om Ukraina?

Publisert: 02.03.2022
Mange barn og unge blir urolige og engstelige av sterke inntrykk, som bildene og overskriftene fra Ukraina.
Les mer »

Strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner

Publisert: 02.03.2022
Nå kan frivillige organisasjoner som er hjemmehørende i Siljan eller har eiendommer her, søke om strømstøtte - innen 15. mars.
Les mer »

Fredagskafe i mars

Publisert: 02.03.2022
Det blir to fredagskafeer i mars som blir på Røde Kors-huset og på biblioteket. Vi håper å komme tilbake på sykehjemmet etter påske.
Les mer »

Nyoppståtte luftveissymptomer?

Publisert: 25.02.2022
Her finner du ut hva du skal gjøre når du får nyoppståtte luftveissymtomer og testing for covid-19, og hva som er anbefalt ved negativ test og ved positiv test.
Les mer »

Eiendomsskatt 2022

Publisert: 24.02.2022
Med hjemmel i Eigedomsskattelovas § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 1.3.22 til 22.3.22.
Les mer »

Liker du gaming?

Publisert: 17.02.2022
Har du barn som liker å game, og du ønsker en trygg og sosial møteplass for dem, eller er du generelt interessert i gaming?
Les mer »

Mangler du koronavaksine?

Publisert: 16.02.2022
Eller hva med vaksine når du har hatt korona? Trenger du oppfriskningsdose? Finn ut mer her
Les mer »

Koronasituasjonen i Siljan uke 6

Publisert: 14.02.2022
Det er stabilt høy smittetrend i Siljan.
Les mer »

Smitteverntiltakene oppheves

Publisert: 12.02.2022
Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom fra kl. 10:00 i dag, lørdag 12.februar 2022.
Les mer »

Til deg som har tatt PCR-test

Publisert: 10.02.2022
De som har vært på kommunens teststasjon og tatt PCR-test blir kontaktet av smittesporingsteamet hovedsakelig via SMS. Denne kontakten vil skje innenfor vanlig arbeidstid, kl. 08:00-15:30, mandag til fredag.
Les mer »

Kommunestyremøte 8.2.22

Publisert: 08.02.2022
Kl. 18:30 i kveld er det 11 saker som skal behandles i kommunestyremøtet.
Les mer »

Smittetall for Siljan kommune

Publisert: 07.02.2022
Det ble registrert 62 personen smittet med Covid-19 i Siljan forrige uke.
Les mer »

40-sone i Sentrumsveien

Publisert: 04.02.2022
Har du lagt merke til de nye trafikkskiltene som har kommet opp i Sentrumsveien - 40 km/t og Barn Leker? Skiltene i seg selv gjør ikke trafikksikkerheten bedre på strekningen, men hvis de blir fulgt er målet at det skal være tryggere for alle å ferdes på og ved veien.
Les mer »

Vaksinering av barn 5-11 år på tirsdag

Publisert: 04.02.2022
Barn som er født 2010-2016, og de som er født 2017 og har fylt 5 år, kan vaksineres mot covid-19 dersom foresatte ønsker det. Vaksineringen skjer på helsestasjonen tirsdag 8. februar kl. 15:00.
Les mer »

Har du lyst til å vite mer om Skogloppa?

Publisert: 03.02.2022
Onsdag 16. februar kl.17:30 inviterer vi foreldre som har barn i alderen 3-6 år, og som har lyst til å vite litt mer om hva friluftsavdelingen Skogloppa i Loppedåpan barnehage er, og hva den kan tilby.
Les mer »

Stolt av lokal MOT-ambassadør

Publisert: 02.02.2022
For første gang har vi nå fått en lokal MOT-ambassadør i Siljan. Petter Sæves Waskaas (19) har vært elev ved Siljan ungdomsskole, og utmerket seg som en alltid smilende og positiv gutt.
Les mer »

Mange smitteverntiltak fjernes

Publisert: 01.02.2022
Fra 1. februar kl. 23:00 fjernes mange av koronatiltakene. Dette ble klart under regjeringens pressekonferanse i kveld.
Les mer »

Smittetall for Siljan

Publisert: 31.01.2022
Fra nå av vil vi begynne å publisere antall smittede i Siljan èn gang i uken.
Les mer »

Vaksinering av barn 5-11 år

Publisert: 31.01.2022
Barn som er født 2010-2016, og de som er født 2017 og har fylt 5 år, kan vaksineres mot covid-19 dersom foresatte ønsker det.
Les mer »

Slutt på jevnlig testing

Publisert: 31.01.2022
FHI og Helsedirektoratet anbefaler at ordningen med jevnlig massetesting i skoler og barnehager avsluttes fra og med denne uken.
Les mer »

Digitalt foreldremøte - trygghet på nett

Publisert: 28.01.2022
Sør-Øst politidistrikt inviterer til digitalt foreldremøte 3. februar
Les mer »

Grønt nivå i barnehagene og skolene fra mandag 1.feb.

Publisert: 28.01.2022
I tråd med nasjonale føringer går skolene og barnehagene i Siljan over til grønt tiltaksnivå fra mandag 31.januar. Det blir samtidig rigget for jevnlig testing av elever to ganger i uken.
Les mer »

Fem nye positive

Publisert: 27.01.2022
I går ble det bekreftet at fem nye personer er smittet med covid-19 i Siljan. Personene er satt i isolasjon.
Les mer »

Gratis selvtest

Publisert: 26.01.2022
Utlevering av gratis selvtester skjer på Siljan legekontor mandag til fredag kl. 08:00-15:00. De gratis selvtestene skal benyttes for å erstatte smittekarantene.
Les mer »

Høring - utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Publisert: 26.01.2022
Forslag til lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner er på høring. Frist for å komme med innspill er 25.02.2022.
Les mer »

Ti nye smittet

Publisert: 26.01.2022
I går ble det bekreftet at ti nye personer er smittet med Covid-19 i Siljan. Alle er satt i isolasjon.
Les mer »

Endring av karanteneregler fra i natt

Publisert: 25.01.2022
Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.
Les mer »

Nye smittede i Siljan

Publisert: 24.01.2022
En person ble meldt smittet med Covid-19 i går, og to personer til er bekreftet smittet i dag.
Les mer »

Endring i rutine for bekreftende PCR-test

Publisert: 24.01.2022
Smittetrykket i Norge øker og det er stor belastning på kommuner og laboratorier for å få en bekreftende prøve etter positiv selvtest. Derfor har Helsedirektoratet besluttet at det er nødvendig å gjøre noen endringer i rutiner for testing for covid-19.
Les mer »

Registrer positiv selvtest selv

Publisert: 24.01.2022
Du bør selv registrere at du eller barna dine har tatt en selvtest som bekrefter positivt prøvesvar for covid-19 i kommunens digitale smittesporingssystem.
Les mer »

To nye smittet

Publisert: 22.01.2022
To personer er meldt smittet med covid-19 i Siljan i dag, lørdag 22. januar. Personene er satt i isolasjon og husstandsmedlemmer er i karantene.
Les mer »

Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter

Publisert: 21.01.2022
På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Styrkingen gjør at flere pensjonister, uføre og andre med lav inntekt kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter.
Les mer »

Tre nye smittet

Publisert: 20.01.2022
Tre nye personer er bekreftet smittet med covid-19 i Siljan i dag. De er satt i isolasjon og husstandsmedlemmer er satt i karantene.
Les mer »

Barnehageplass, SFO-plass og innskriving 1.klasse

Publisert: 20.01.2022
1. mars er frist for å søke om plass i hovedopptaket i barnehagene og SFO, samt innskriving av 1.klasse i Siljan høsten 2022.
Les mer »

Fire nye smittet

Publisert: 20.01.2022
I går ble det bekreftet at ytterligere fire personer er smittet med covid-19 i Siljan. Personene er isolert, og husstandsmedlemmene er satt i karantene.
Les mer »

Åtte nye smittet

Publisert: 19.01.2022
I dag er det bekreftet åtte nye personer som er smittet med covid-19 i Siljan. Alle de smittede er satt i isolasjon, og nærkontakter er satt i karantene.
Les mer »

Endring i TISK-strategien

Publisert: 17.01.2022
Fra 15. januar er det store endringer i hvordan kommunene skal håndtere koronapandemien. Smittekarantene endres til mer bruk av selvtesting, og den enkelte skal sørge for å varsle sine nærkontakter ved positiv test.
Les mer »

Tre nye smittet

Publisert: 16.01.2022
Tre personer er bekreftet smittet med covid-19 i går 14.01.22. De er satt i isolasjon og nærkontakter er satt i karantene.
Les mer »

Barnehagene og skolene fortsetter på gult nivå

Publisert: 14.01.2022
Smittevernlegen og kriseledelsen i Siljan bestemte i dag at barnehagene og skolene i Siljan fortsetter på gult nivå i 14 dager, altså ut januar. Det betyr fortsatt skjerpede smitteverntiltak og inndeling i grupper. Både det smittevernfaglige og eventuelle konsekvenser ved stort smittepress er tat...
Les mer »

To nye smittet

Publisert: 14.01.2022
To personer er bekreftet smittet med covid-19 i dag 14.01.22. De er satt i isolasjon og nærkontakter er satt i karantene.
Les mer »

Tilbud om andredose til 12-15-åringer

Publisert: 14.01.2022
I Siljan har alle 12-15-åringer fått tilbud om, og de aller fleste tatt, en første dose koronavaksine. Nå kan foresatte til denne aldersgruppen ringe å bestille time for dose to dersom de ønsker det.
Les mer »

Regjeringen letter på tiltakene

Publisert: 14.01.2022
Barn og unge prioriteres fortsatt når regjeringen nå letter på koronatiltakene fra midnatt natt til fredag 14.januar. Blant annet åpnes det opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Endringer i tiltak knyttet til barnehager, skoler og skolefritidsordningen gjelder midnatt natt til lørdag...
Les mer »

Fem nye smittet

Publisert: 13.01.2022
Det er i dag meldt om fem nye personer som er smittet med covid-19 i Siljan.
Les mer »

En ny smittet

Publisert: 12.01.2022
En person til er bekreftet smittet med covid-19 i Siljan i dag.
Les mer »
Publisert: 28.03.2017 11.32