Innhold

3. dose koronavaksine

Publisert: 16.09.2021
Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå i første omgang  prioriteres for 3. dose av Covid-19-vaksine.
Les mer »

Kommunestyremøte 14.9.21

Publisert: 14.09.2021
14. september kl. 18:30 er det kommunestyremøte. Dette er sakene som skal behandles:
Les mer »

Eldre ut på middag

Publisert: 13.09.2021
Siljan kommune har fått tilskudd til å arrangere middag for eldre, som er et forebyggende tiltak mot ensomhet.
Les mer »

Venteliste på Pfizervaksine

Publisert: 10.09.2021
Alle de ledige dosene med Pfizervaksine er nå foreløpig fordelt, og de som har fått tildelt vaksine er kontaktet. Vi skal gå igjennom antall vaksiner til uken og det vil eventuelt da bli flere ledig vaksinedoser.
Les mer »

God respons

Publisert: 07.09.2021
Etter at kommunen la ut melding om at vi tilbyr Pfizervaksine til innbyggere i andre kommuner, har det vært stor pågang på telefonen til vaksinekoordinator!
Les mer »

Pfizervaksine til de som ønsker

Publisert: 07.09.2021
Siljan kommune har over 200 doser Pfizervaksine vi må bruke opp i uke 37. Uavhengig av hvilken kommune du bor i, setter vi derfor opp timer til de som enda ikke har fått førstedose koronavaksine, eller har fått førstedose for minst 3 uker siden.
Les mer »

Takk så langt

Publisert: 03.09.2021
92% av befolkningen i Siljan har takket ja til koronavaksine så langt, og denne uken fikk 54 personer sin 1.dose og 66 sin 2.dose - i tillegg har alle mellom 16 og 17 år fått tilbud om vaksine, så de aller fleste ungdommene er vaksinert nå. Dessuten er planen lagt for vaksinering av de som har fy...
Les mer »

Vaksinering av barn 12-16 år

Publisert: 03.09.2021
Torsdag 16.september setter vi opp vaksinering av ungdom i Siljan som er mellom fylte 12 år og 15 år.
Les mer »

En person til smittet

Publisert: 01.09.2021
En person til ble registret smittet med Covid-19 i Siljan i går. Kommunen har nå hatt 54 Covid-19 positive så langt. Personen er kjent nærkontakt og oppholder seg i en annen kommune.
Les mer »

En smittet med Covid-19 i Siljan

Publisert: 31.08.2021
En person har testet positivt for Covid-19 i Siljan i dag, 31. august.
Les mer »

Drop-in Koronavaksinering

Publisert: 30.08.2021
For de som enda ikke har fått førstedose koronavaksine, eller har fått førstedose for minst 3 uker siden blir det drop-in vaksinering i samfunssalen på kommunehuset onsdag 1. sept. mellom kl. 16-19. Det er Pfizervaksine vi vaksinerer med. Vaksinering av 16- og 17-åringene i Siljan vil også foregå...
Les mer »

Valg - utvidet åpningstid

Publisert: 30.08.2021
Tirsdag og onsdag denne uken kan du forhåndsstemme mellom kl. 09:00 og 19:00.
Les mer »

God kvalitet på badevannet

Publisert: 30.08.2021
Miljørettet helsevern i Grenland tar jevnlig prøver av badevannet i Grenland. De siste som ble tatt denne uka, viser at badevannet har god kvalitet.
Les mer »

Koronavaksine til 16 og 17-åringer i Siljan

Publisert: 23.08.2021
Den 1. september fra kl. 16 til 19 tilbyr kommunen vaksinering for alle 16- og 17-åringer i Siljan.
Les mer »

Hageavfall høsten 2021

Publisert: 19.08.2021
For de som ikke har anledning til å kjøre eget hageavfall til avfallsanlegget på Rødmyr i Skien, har kommunen et tilbud hvor vi kan hente hageavfallet.
Les mer »

Koronavaksine-time fremskyndes

Publisert: 18.08.2021
Siljan kommunen har fått tildelt flere vaksinedoser, derfor fremskynder vi vaksinedatoen for de som er satt opp til time for 2. dose i september og oktober.
Les mer »

Asfaltering - redusert fremkommelighet

Publisert: 18.08.2021
Fartsdempere i Loppedåpan, og asfalt i Blåbærvegen.
Les mer »

Skolestart og Korona

Publisert: 18.08.2021
Skolene og barnehagene i Siljan har startet opp på grønt nivå. Det betyr at det ikke er strenge smitteverntiltak og barna og elevene går i ordinære grupper og klasser. Men hva gjør vi hvis det blir smitte på skolen eller i barnehagen?
Les mer »

Gurholtveien - varsel om redusert fremkommelighet

Publisert: 12.08.2021
Siljan kommune skal utbedre et par strekninger på Gurholtveien ved å masseutskifte veioppbyggingen, med påfølgende asfaltering. Veien må da stenges helt,- og delvis, for gjennomkjøring i perioden medio uke 33 og frem til og med uke 37.
Les mer »

Er hekken din en fare for trafikksikkerheten?

Publisert: 12.08.2021
Har hekken blitt for høy og for brei i sommer? En forvokst hekk i et veikryss og små barn på vei til skolen er en dårlig kombinasjon!
Les mer »

Nå kan du forhåndsstemme

Publisert: 10.08.2021
Valgdagen i Siljan er 13. september, men fra 10. august kan du forhåndsstemme i valglokaler over hele landet.
Les mer »

Nå får du digitalt valgkort

Publisert: 05.08.2021
Fra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets stortingsvalg i alle landets kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme.
Les mer »

2. dose fremskyndet

Publisert: 03.08.2021
Noen har allerede fått, og andre vil nå få fremskyndet sin time for 2. dose med koronavaksine i Siljan. Har du fått, eller får, to meldinger om time for 2. dose, er det den siste datoen som gjelder.
Les mer »

Ny vaksinetime

Publisert: 22.07.2021
Fordi kommunen har fått tildelt flere vaksinedoser enn forventet, vil NOEN av dere som har fått innkalling til 2. dose i september, få fremskyndet deres time til uke 33. Alle de det gjelder vil få ny SMS med innkalling til ny time for vaksinering.
Les mer »

Vaksinestatus uke 29

Publisert: 19.07.2021
Denne uken settes det 114 doser Pfizervaksine. Neste uke får vi 132 doser Pfizervaksine.
Les mer »

22. juli-markering

Publisert: 19.07.2021
Kommunene i Grenland har felles markering 22. juli av terrorangrepet på Regjeringskvartalet og Utøya i 2011.
Les mer »

Minner om denne!

Publisert: 08.07.2021
Ring kommunens sentralbord, tlf. 35 94 25 00 mellom kl. 09:00 og 14:00 dersom du har fått koronavaksine i en annen kommune, på et legekontor eller via arbeidsplassen din.
Les mer »

En ny smittet i Siljan

Publisert: 06.07.2021
En person er bekreftet smittet i Siljan kommune.
Les mer »

Har du fått vaksine?

Publisert: 01.07.2021
Ring kommunens sentralbord, tlf. 35 94 25 00 mellom kl. 09:00 og 14:00 dersom du har fått koronavaksine i en annen kommune, på et legekontor eller via arbeidsplassen din.
Les mer »

Servicekontoret åpent!

Publisert: 01.07.2021
Endelig kan vi ta imot besøkende på servicekontoret igjen. Åpningstider i juli er mandag til fredag fra kl 9:00 til 14:00. Fra august er åpningstidene igjen 9:00 – 15:30 torsdager og til 14:00 alle andre dager. Minner samtidig på at smittevernreglene gjelder fortsatt – vær hjemme om du er syk, ho...
Les mer »

Koronavaksinasjon i Siljan

Publisert: 25.06.2021
Kommunen har fått estimatet på antall vaksinedoser i sommer, og starter nå innkalling  til vaksinering i sommerukene.
Les mer »

Ansatte i barnehage og skole tilbys vaksine

Publisert: 24.06.2021
Alle ansatte i barnehagene og på skolene i Siljan blir tilbudt vaksine i sommer.
Les mer »

Nyt time for 2.dose

Publisert: 23.06.2021
Har du fått en ny SMS om vaksinetimen din for 2. dose i august eller september? Da er det er den siste SMS-varslingen om time for vaksinering som gjelder! Grunnen til at noen innbyggere har fått ny SMS om endring av time er at intervall mellom 1. og 2. dose er endret til 12 uker.
Les mer »

Ny person smittet i Siljan

Publisert: 22.06.2021
Det er i dag bekreftet en ny person er smittet med Covid-19 i Siljan. Smittevei er kjent.
Les mer »

Nye nasjonale regler

Publisert: 21.06.2021
Nå er det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor.
Les mer »

Siljan kulturskole 2021-22

Publisert: 21.06.2021
Velkommen til et nytt kreativt år ved Siljan kulturskole! Søknadsfrist er 1. juli!
Les mer »

Sommer i Siljan skolen

Publisert: 21.06.2021
Det har vært stor interesse for et av sommerskoletilbudene til elever i grunnskolen i sommer, så stort at det, dessverre ikke er nok plasser til alle som ønsker å være med på aktiviteten Inn på tunet.
Les mer »

Bruk av munnbind

Publisert: 16.06.2021
Som et smitteverntiltak anbefaler Siljan kommune fremdeles bruk av munnbind på steder det ikke er mulig å holde èn meter avstand til andre personer, som f.eks. på butikkene .
Les mer »

Tre nye smittet i Siljan

Publisert: 15.06.2021
Tirsdag 15. juni ble det meldt om tre nye smittetilfeller med Covid-19 i Siljan.5. trinn på Midtbygda skole er berørt, og hele klassetrinnet og lærere er satt i karantene.
Les mer »

Korona og vaksinering pr.juni

Publisert: 11.06.2021
Koronasituasjonen i Siljan Det er for tiden ingen registrerte smittet med Covid-19 i Siljan. Det er de nasjonale reglene og rådene som gjelder, med unntaket av at grunnskolen fremdeles har smitteverntiltak ut i fra gult nivå. Vi er på vei til en gradvis og forsiktig gjenåpning av samfunnet, som...
Les mer »

Kommunestyremøte 15. juni

Publisert: 11.06.2021
Dette er sakene som skal behandles i kommunestyremøtet 15. juni kl. 17:30. Møtet holdes på den digitale plattformen Zoom.
Les mer »

Kommunenytt i juni

Publisert: 11.06.2021
Dessverre er det ingen som har fått juni-utgaven av Kommunenytt i postkassen. Det ble problemer med distribusjonen, så derfor har vi lagt ut en pdf-utgave her.
Les mer »

Bestill fiber her

Publisert: 08.06.2021
Nå kan du forhåndsbestille fiber. Kommunen har signert avtale med Telenor om at de skal gi tilbud om fiberbånd til alle husstander og bedrifter i Siljan kommune som ikke har slikt tilbud i dag.
Les mer »

Ny vaksinetime

Publisert: 07.06.2021
70 personer i Siljan får ny vaksinetime. Alle de aktuelle får SMS med ny time.
Les mer »

Bredbånd til alle

Publisert: 07.06.2021
Kommunen har signert avtale med Telenor om at de skal gi tilbud om fiberbånd til alle husstander og bedrifter i Siljan kommune som ikke har slikt tilbud i dag.
Les mer »

En person smittet i Siljan

Publisert: 01.06.2021
Det er bekreftet en person smittet med Covid-19 i Siljan i dag. Nærkontakter er satt i karantene.
Les mer »

Utbedring av sti langs Heivannet

Publisert: 01.06.2021
Det vil i løpet av sommer og utover høsten 2021 skje utbedringer på stien langs Heivannet for å gjøre stien mer fremkommelig!
Les mer »

Sommerskole i Siljan 2021

Publisert: 01.06.2021
Siljan kommune i samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen inviterer elever i grunnskolen til å bli med på "Sommer i Siljan" skolen.
Les mer »

Vaksinestatus 28.mai

Publisert: 28.05.2021
I Siljan er det pr. 28. mai satt 600 førstedose med Pfizervaksine, og 474 har fått sin andredose.
Les mer »

Nye nasjonale tiltak fra 27.05.21

Publisert: 27.05.2021
Nå kan blant annet flere samles, og fra i dag frarådes det ikke lenger å reise innenlands.
Les mer »

Skolene og barnehagene fortsetter med gult nivå

Publisert: 25.05.2021
Fra 27. mai starter fase 2 av regjeringens gjenåpningsplan for landet, og smitteverntiltakene lettes. Dette gjelder for Siljan kommune, med unntak av for skole og barnehage.
Les mer »

Muntlig eksamen avlyses

Publisert: 21.05.2021
Oppvekstadministrasjonen i de 6 samarbeidende kommunene i Grenlandsområdet (Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien) har i dag blitt enige om å avlyse årets muntlige eksamen på 10. trinn og i kommunal voksenopplæring.
Les mer »

De som har fått AstraZeneca

Publisert: 20.05.2021
De som har fått første dose AstraZeneca vil få sin andre dose i uke 21 eller 22. Da med Pfizer-vaksine. Man vil få innkalling via SMS.
Les mer »

Sommeraktiviteter 2021

Publisert: 19.05.2021
Tilbud om sommeraktiviteter for elever som går i 5.-10 trinn i Siljan er klart - påmeldingsfrist 1. juni!
Les mer »

Feiing i Siljan

Publisert: 19.05.2021
Denne uken har feieren startet sin ferd rundt i Siljan for å feie piper.
Les mer »

Gratulerer med dagen Siljan!

Publisert: 16.05.2021
17.mai-komiteen, Siljan kirke og Siljan kommune har gått sammen om å lage en digital hyllest til Siljan på nasjonaldagen.
Les mer »

En person smittet

Publisert: 11.05.2021
En person har testet positivt for Covid-19 i Siljan i dag.
Les mer »

Informasjon om smittekarantene og ventekarantene

Publisert: 11.05.2021
I disse dager er det mange som er i ventekarantene. Vet du hva som gjelder dersom du eller barnet ditt blir satt i ventekarantene?
Les mer »

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av Covid-19 situasjonen

Publisert: 10.05.2021
Søknadsfrist er 21. mai 2021. Bedrifter mellom 1 og 100 ansatte kan søke kompensasjon for kostnader som følge av nedstengning og begrensninger i å kunne holde åpent og ta imot kunder. Bedriftene må være direkte rammet.
Les mer »

Nasjonale tiltak tilstrekkelig for Siljan

Publisert: 10.05.2021
Etter dialog med statsforvalteren i Vestfold og Telemark, ble det bestemt at Siljan ikke skulle få de samme strenge smittevernreglene som våre nabokommuner Skien, Porsgrunn og Bamble fikk i løpet av helgen. Dette kan for øvrig endre seg dersom smittetallene i Siljan øker.
Les mer »

En person smittet

Publisert: 08.05.2021
1 person har testet positiv for covid-19 i Siljan i dag. Smittekilden er kjent og personen er isolert og nærkontakter er kontaktet og satt i karantene.
Les mer »

Ytterligere en person smittet

Publisert: 07.05.2021
Det er i ettermiddag bekreftet at en person til er smittet med Covid-19 i Siljan.
Les mer »

To nye smittet i Siljan

Publisert: 07.05.2021
Det er utført over 40 tester for Covid-19 i forbindelse med siste smittetilfelle i Siljan, og så langt er det bekreftet 2 nye smittede i Siljan i dag.
Les mer »

3.trinn ved Midtbygda i karantene

Publisert: 05.05.2021
Elevene i 3. trinn ved Midtbygda skole og 3 ansatte er satt i karantene, etter at en ansatt har testet positivt for Covid-19 i dag.
Les mer »

Ny smittet i Siljan

Publisert: 04.05.2021
I dag er det meldt at 1 person har testet positiv for covid-19 i Siljan. Smittekilden er kjent og personen er isolert og nærkontakter er kontaktet og satt i karantene.
Les mer »

Ikke smitte i Siljan

Publisert: 03.05.2021
Det ble i helgen registrert en smittet med Covid-19 i Siljan. Dette er en student som er folkeregistrert med adresse i Siljan. Det betyr at Siljan ikke er berørt.
Les mer »

Nå starter vaksinering av gruppe 5

Publisert: 03.05.2021
Vaksinestatus - Over 65 og ikke fått vaksine? - Hva kan vaksinerte gjøre nå?
Les mer »

Hageavfall

Publisert: 29.04.2021
I år som i fjor blir det henteordning for hageavfall i Siljan!
Les mer »

Drømmedag ved Siljan ungdomsskole

Publisert: 28.04.2021
Fredag 23. april var det MOT-spirit på Siljan ungdomsskole, og elevene ante fred og ingen fare frem til klokken ett...
Les mer »

Nyansatt barnevernleder

Publisert: 27.04.2021
Mandag 3. mai ønsker vi Line Vestby Evensen velkommen som ny leder for barneverntjenesten i Siljan kommune!
Les mer »

AstraZeneca-vaksinerte får annen vaksine

Publisert: 27.04.2021
Regjeringen besluttet 23. april 2021 å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNAvaksine.
Les mer »

Hilsen fra ordføreren

Publisert: 23.04.2021
Ordfører Kjell A. Sølverød er fornøyd med regjeringens vurdering som gjør at Siljan kan gå over på de nasjonale smittevernreglene og tiltakene, selv om det ikke er de helt store endringene.
Les mer »

Ti-topper`n i Siljan 2021

Publisert: 23.04.2021
Årets 10 topper er klare til å bestiges fra 1.mai!
Les mer »

Nasjonale regler gjelder for Siljan

Publisert: 22.04.2021
Fra fredag 23. april er det de nasjonale smittevernreglene og anbefalingene som gjelder i Siljan.
Les mer »

Nye tomter i Siljan

Publisert: 19.04.2021
Nå begynner det å nærme seg ferdigstillelse av boligtomtene på Solvegen boligfelt. Veiene blir gruset og tomtene rensket. Oppmåling av tomtene starter denne uken. Asfaltering av veiene og opparbeiding av lekeplasser vil skje noe senere på året. Det er lagt opp følgende framdriftsplan for...
Les mer »

En smittet i Siljan

Publisert: 16.04.2021
Vi har i dag fått melding om at en person i Siljan er smittet med Covid-19.
Les mer »

17. mai i Siljan 2021

Publisert: 16.04.2021
Også i år må vi belage oss på en annerledes 17. mai-feiring, men likevel er det planlagt en fellesmarkering av dagen her i Siljan, digital sådan.
Les mer »

Vaksinestatus i Siljan

Publisert: 16.04.2021
Pr. 16. april er det vaksinert 571 personer i Siljan, det vil si 24,3% av befolkningen (tall fra Folkehelseinstituttets MSIS-register). Dette er veldig gledelig, sier vaksinasjonskoordinator Solveig Vestby, som også sier at så langt har vaksineringsarbeidet gått bra i Siljan.
Les mer »

Innspill til kommuneplanen

Publisert: 14.04.2021
Vi ønsker dine innspill – her er en enkel måte å gjøre det på! Kommuneplanen sier noe om de overordnede mål og strategier for hva kommunen skal jobbe mot. Planen er derfor det viktigste verktøyet for styring av Siljan kommune.
Les mer »

Dette er koronareglene nå

Publisert: 14.04.2021
Her er oversikt over hvilke anbefalinger og regler som gjelder om forebygging av koronasmitte i Siljan fram til 22. april.
Les mer »

Digitalt informasjonsmøte

Publisert: 13.04.2021
I forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan, inviteres du til informasjonsmøte digitalt 28. april kl. 18:00.
Les mer »

God Ramadan

Publisert: 13.04.2021
I dag starter ramadan for alle muslimer, men også denne høytiden vil preges av strenge smittevernregler som må følges for at alle skal få en god og trygg feiring.
Les mer »

Sommerskole i Siljan

Publisert: 12.04.2021
I løpet av våren kan barn og ungdom i Siljan melde seg på gratis sommerskole. Nå ønsker kommunen å invitere foreninger, organisasjoner og privatpersoner til å lage egne kurs til sommerskolen vi har kalt «SommeriSiljan-skolen».
Les mer »

IDE utvikling - NAV kurs

Publisert: 09.04.2021
Drømmer du om å starte firma, lurer på hvordan du begynner og hvordan du går frem? Da har NAV et kurs som kan hjelpe deg å realisere denne drømmen.
Les mer »

Tiltaksnivå 5b fra 9.april

Publisert: 08.04.2021
Regjeringen har vedtatt å endre fra tiltaksnivå 5a til tiltaksnivå 5b for Siljan, Porsgrunn, Bamble og Skien. Endringen skjer fra og med fredag 9. april, og foreløpig frem til torsdag 22. april.
Les mer »

Kommuneplan 2022-34

Publisert: 07.04.2021
Arbeidet med kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel er i gang og legges ut til offentlig ettersyn. Gi oss dine innspill!
Les mer »

Vaksinering i Siljan

Publisert: 07.04.2021
Vi vil i ukene fremover forhåpentligvis få mange Pfizervaksiner, og arbeidet med innkallingen til vaksinering av mange vil starte opp.
Les mer »

Kommunalt tilskudd til bedrifter rammet av Covid-19

Publisert: 05.04.2021
Søknadsfrist er 16. april 2021.
Les mer »

Forlengelse av regionale tiltak

Publisert: 03.04.2021
Tiltaksnivå 5A i den nasjonale covid-19-forskriften videreføres til og med 8. april for kommunene Siljan, Bamble, Porsgrunn og Skien.
Les mer »

Solvika og turområder

Publisert: 31.03.2021
Solvika camping har fokus på smittevern, og Solvika er bare ett av utgangspunktene for fantastiske turer i Siljanmarka!
Les mer »

Strengere enn nasjonalt

Publisert: 24.03.2021
20. mars innførte regjeringen de strengeste tiltakene, tiltaksnivå 5A i Covid-19-forskriften i Grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Det betyr at selv om regjeringen la fram nye strengere nasjonale tiltak i går, har fremdeles Grenlandskommunene strengere tiltak, og det er de som...
Les mer »

Besøksrutiner på sykehjemmet i påsken

Publisert: 23.03.2021
Sykehjemmet har gjort noen justeringer på besøksrutinene på grunn av de strenge koronatiltakene som er innført i grenlandskommunene til over påske.
Les mer »

Innfører strengere koronakrav i Grenlandskommuneneil

Publisert: 19.03.2021
Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at grenlandskommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble går inn i tiltaksnivå 5A i den nasjonale covid-19 forskriften, gjeldende fra og med midnatt natt til 20.mars.
Les mer »

E-sport i Siljan

Publisert: 19.03.2021
Vil du være med å utvikle tilbudet – sitte i styre – ressursperson  - Vil være med å starte noe spennende?
Les mer »

Støttekontakt / fritidskontakt

Publisert: 18.03.2021
Ledig oppdrag som støttekontakt/fritidskontakt for tenåringsjente med allsidige interesser.
Les mer »

Koronavaksinering - SMS

Publisert: 17.03.2021
I dag har 36 personer i Siljan over 74 år fått to SMS-meldinger med tilbud om time til Koronavaksine.
Les mer »

Astra Zeneca-vaksinen

Publisert: 15.03.2021
Er du under 50 år og har fått Astra Zeneca-vaksine de siste 14 dagene, bør du raskt oppsøke lege dersom du føler deg syk, varsler Folkehelseinstituttet(FHI)
Les mer »

Påsken 2021 - regjeringens råd

Publisert: 12.03.2021
Regjeringen la i dag fram rådene for årets påskeferie.
Les mer »

AstraZeneca-vaksine satt på vent

Publisert: 11.03.2021
Folkehelseinstituttet har i dag informert om at Norge velger å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.
Les mer »

Koronavaksine - ofte stilte spørsmål

Publisert: 10.03.2021
Vi får mange spørsmål rundt vaksineringen mot Covid-19 i Siljan. Nå har vi samlet noen av disse spørsmålene og gitt svarene. Kanskje du også får svar på noe du lurer på?
Les mer »
Publisert: 28.03.2017 11.32