Informasjon om Koronavirus

Innhold

Fra møte i kriseledelsen 08.04.20

Publisert 08.04.20

Rådmannen:
Har hatt skypemøte med Fylkesmannen.
Fylkesmannen presiserer at unødvendige reiser blir frarådd selv om hytteforbudet blir opphevet
Fylkesmannen ber om at campingrestriksjoner blir samordnet mellom de kommunene som har behov for restriksjoner.
Fylkesmannen ønsker ikke å dele ut skjønnsmidler før en får en oversikt over eventuelle kommuner med særskilte behov.
Fylkesmannen vil nedbemanne noe i påska, men vakttelefonen til fylkesmannen er åpen i hele påska.

Smittevern: Smittevernutstyr blir delt ut på 4 droppunkter i Fylket. Siljan skal hente i Porsgrunn.

FylkesROS skal oppdateres på innkjøp og rekvirering av smittevernutstyr og legemidler, familievold og samhandling mellom sykehus og kommune. Fylkesmannen er helt klar på at det kommer et «trykk» mot kommunene noe fram i tid og det vil være viktig at samhandlingen mellom sykehus og kommuner fungerer godt.

Prognosene tilsier at vi må vente at alle plasser på sykehjemmet vil bli fyllt opp, men det vil sannsynligvis ikke skje før om noen uker.

Fra og med 27.04 kan kommunene bli pålagt å finne alternativt oppholdssted for nødsituasjoner i forbindelse med smitte. Gjelder i helt spesielle situasjoner der det er spesielt trangbodd hjemme.

Idrett og kulturelle arrangement: Ikke noen aktivitet før tidligste 15.juni. Hvert særforbund har laget egne regler om aktivitet på idrettsarenaer.

En del fastleger opplyser at de har for lite aktivitet. Kommunen er ikke ansvarlig dersom fastlegene har for få pasienter.

Det blir åpnet opp for en del 1 til 1 virksomheter i tida etter påske. For aktuelle slike kommunale virksomheter vil vi avvente nasjonale retningslinjer for hvilke tiltak som må være oppfylt før virksomheten kan starte opp.

Fylkesmannen opplyser at det blir en sterk oppgradering av testkapasiteten på smittesporing til inntil 150 000 i uka.

Landbruk: Det er åpnet opp for bruk av sesongarbeidere fra EU/EØS i landbruksvirksomheten. Alle som kommer fra utlandet skal i karantene.

Alle avfallsmottak er nå åpnet.

Det er en kommunal oppgave å sjekke ut hvilke smitteverntiltak som må gjennomføre ved åpningen av barnehager 20.april og skolen 1.-4. trinn) 27.april. Kommunen må også ha systemer som ivaretar spesielt utsatte barn.

Når det gjelder offentlighet rundt møtereferater, fortsetter vi som i dag med å offentliggjøre en «lightversjon» på kommunens hjemmeside

KS:
Inviterer alle lederteam i fylket til et kommunalt stormøte 16.april kl 14 – 16.00. Rådmann legger ut en link når den er klar.

Helseavdelingen
Har hatt møte med sykehuset på Skype. Sykehuset ønsket å høre statusen i kommunene. Hovedinntrykket var at det var god kontroll både i kommunene og på sykehuset.
Har hatt første test av smittevernbilen med fullt utstyr. Alt fungerte bra.
Gode tilbakemeldinger på ringerundene til brukerne.

Oppvekstavdelingen
Flesteparten av de ansatte på avdelingen er nå ute i ferie.
Barnehagene starter opp 20.04 og skolen (1.-4.trinn) 27.04
Utvider tilbudet til særlige utsatt barn fra 27.04
Fra 14. april skal det betales som vanlig i barnehage og SFO. Barn som kommunen mener har særlig behov skal ikke betale. Det er utarbeidet egne sentrale regler om betaling i barnehager og SFO. Presiseringer vil komme i neste uke.
Alle bygg skal vaskes ned før oppstart og forholdene rundt legionella må ses på.

Det må kartlegge hvem som ikke kommer på jobb til uka på grunn av spesielle forhold.

Samfunn
Ingen nye saker som har med kriseledelse.

Personal:
Jobber med oversikt over fraværsføringen på listene som blir sendt over hver uke.

NAV:
På nav er det 87 registrert som arbeidsledige i forbindelse med koronasituasjonen

Informasjon
Info publisert på hjemmeside/face:
Stort engasjement for innbyggerne
Åpne tjenester i påsken
Barnehagene og skolen åpner i slutten av april
Regjeringen åpner samfunnet gradvis
Besøksrutiner på sykehjemmet

Er sendt ut SMS til over 900 innbyggere om Smitteverntiltak i dag.

Beredskap:
Ingen nye ting fra beredskapsorganisasjonen.
Beredskapssjef tar kontakt med Vindfjelltunet før 27.april vedrørende behov for ekstra overnattingsplasser.

Ordfører:
Har sendt en påskehilsen til kommunestyret. Har hatt kontakt med frisørene. Har fått en avbestilling på en vielse.

 

Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO

Publisert 08.04.20

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april.

Foreldrene som får tilbud om plass, skal derfor betale det samme som de gjorde før stengingen.

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte.

Barn og elever som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen.

Les mer på regjeringen.no

Regjeringen åpner samfunnet gradvis og kontrollert

Publisert 08.04.20

Siljan kommune er godt i gang med å forberede hvordan vi skal iverksette regjeringens nye tiltak som ble lagt fram i går.

Finn ut mer om tiltakene her.

Barnehagene og småskolen åpner i slutten av april

Publisert 07.04.20

Regjeringen orienterte på pressekonferanse i dag, 7 april, at barnehager åpner 20. april, mens 1. til 4. trinn i skolen og SFO åpner 27. april.

Siljan kommune velger å følge regjeringens anbefaling. Sammen med rektorer, barnehagestyrere, tillitsvalgte, verneombud og andre nøkkelpersoner er vi i Siljan godt i gang med å planlegge for dette.

Det blir veldig viktig for oss å sikret at dette blir trygt ut i fra et smittevernperspektiv. Vi ønsker at barnehagebarn, elever, foreldre/foresatte og ansatte skal være trygge på at det er forsvarlig å komme tilbake til skole og barnehage med de tiltak som settes inn.
Alle hjem vil bli holde orientert.

For skolen gjelder at hjemmeundervisning vil fortsette som tidligere uker fram til åpning.

Sårbare barn eller barn av foreldre i samfunnskritiske roller i samfunnet vil (som nå) kunne få tilbudt plass, både i barnehage og skole fram til åpning.

 

Omsorgstilbud i barnehagen og skolens påskeferie

Publisert 06.04.20

Kommunen opprettholder et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner gjennom påskeferien. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Dersom du har behov for plass i omsorgstilbud skole meldes dette til:

Rektor Anton Loftstad ahl@siljan.kommune.no, mobil 922 16 558

Dersom du har behov for plass i omsorgstilbud barnehage meldes dette til:

Styrer Lisbeth E. Christensen lch@siljan.kommune.no, mobil 958 51 231

Åpningstiden i omsorgstilbudet vil være fra kl.07.00-16.45

Besøksrutiner på Sykehjemmet

Publisert 06.04.20

Det er besøksforbud på Siljan sykehjem for å forhindre Koronasmitte. Men for at pasient og pårørende skal kunne ha noe kontakt er det laget rutiner for hvordan dette skal skje.

 • Pårørende kan kontakte sykehjemmet på tlf. 35 94 25 74 for å gjøre en avtale om kontakt med pasientene .
 • Aktuelt tidspunkt er daglig mellom kl. 13.00 og 14.30.
 • Alle besøk må avtales med sykehjemmet på forhånd, slik at ansatte kan være tilstede.
 • Besøkende må ikke ha luftveisinfeksjon / influensalignende sykdom, være isolert eller i karantene, eller har vært i kontakt med syke, smittede eller personer i karantene.
 • Nærmeste pårørende, og kun 1 av gangen, kan komme på utsiden av vindu eller verandadør.
 • Pårørende skal ikke ha nærkontakt med pasienten og holde minst 1 meters avstand .
 • Ansatte kan ta med pasient ut i rullestol evt. hagestol mens 1 pårørende går ved siden av eller sitter med minst 1 meters avstand. Det er KUN den ansatte som skal trille rullestol.
 • Pårørende kan holde kontakt med sine via telefon eller «Facetime, Messenger». Sykehjemmet har et nettbrett til dette bruk.
 • All klesvask skal heretter foregå på sykehjemmetIngen leveranser inn til pasientene ; som mat,frukt ,blomster osv.

Rutinene er laget med bakgrunn i smittevernloven for å hindre Koronasmitte på sykehjemmet.

Fra møte i kriseledelsen 06.04.20

Publisert 06.04.20

Helse:

 • Etter en del fram og tilbake med hensyn til henting av smittevernutstyr, har Siljan fått noen nye munnbind og visir og har derfor godt med utstyrt.
 • Første møte med sykehuset og kommunene om pandemi situasjonen i dag.

Oppvekst:

 • Det er mange fylkesmenn som har sagt at man ikke er klar for å starte opp skolene og barnehagene på tirsdagen etter påske. Det blir trolig ingen oppstart i Siljan. Torny tar en runde med ansatte i dag .
 • Påskeløype for barn som ansatte på Midtbygda har laget, har fått mye bra tilbakemeldinger etter at det ble lagt ut på kommunens hjemmeside og på facebook.

Informasjon:

 • Informasjonstiltak:
 • Informasjon fra brannsjefen om åpen ild i skog og mark.
 • Påskeløype for barn, laget av lærere på Midtbygda skole.
 • Besøksregler for pårørende på sykehjemmet.

Dette jobbes med:

 • Biblioteket – tilbud om utlån av bøker.
 • Omsorgstilbudet i påsken
 • Fortelle om tjenestestedenes direkte kontakt med brukere.
 • Samleartikkel om kommunens tjenester

Beredskap:

 • Rapportert til fylkesmannen på tilstanden i Siljan - meldt inn Grønn-status i Siljan.
 • Situasjonsrapport nr. 3 skal sendes inn i dag, etter å ha fått oppdatert informasjon fra oppvekstsjef og helsesjef.

Rådmann:

 • Åpningstider for NAV er mandag og tirsdag kl. 09-15, og onsdag kl. 09-12. NAV-leder har vakt igjennom påsken. Hun har også blitt informert om åpningstider på servicekontoret og økonomikontoret.
 • Vi vil fremdeles følge de vanlig rutiner med fakturering og purringer.
 • Rådmann skal informere Formannskapet i kveld om status, og hvordan det ordinære Formannskapsmøtet skal avholdes en uke etter påske. Det er flere saker som må avklares om de skal behandles i førstkommende møte.
 • Rådmannen skal forhandle med legene for mars.

Ordfører:

 • Det skal avholdes møte nr. 2 med Formannskapet i kveld.
 • Politikerne er ivrige på å komme i gang igjen med den oppsatte møteplanen.

Neste møte 08.04.20 kl. 15:00 og tirsdag etter påske, 14.04.20 kl. 08.30.

 

Fra møte i kriseledelsen 03.04.20

Publisert 03.04.20

Helse:

 • Det er sendt ut påskehilsen til de ansatte.
 • Det jobbes kontinuerlig med å redusere sårbarheten på legekontoret. Det er rettet en henvendelse til Legene på Arkaden, i Skien for å være et back-up kontor og de har fått kontakt med 1 lege som kan stille som vikar om det er nødvendig. Det har vært kontakt med kommunalsjef på helse i Skien kommune, og det er positive signaler at de kan bistå med deres smittevernlege.
 • Helsesjef Lovald representerer Siljan og Drangedal i ny helseberedskapsmodellen og det tettere samarbeid med sykehuset og kommunene.
 • Alle over 80 har blitt kontaktet for å høre hvordan det står til med de. Dette er positivt mottatt av mange.
 • Psykiske helsearbeider jobber for tiden med selvmordsforebyggende plan og har fått gode innspill fra Samfunnsavdelingen, ved kultur, slik at det kan bli sett på i folkehelseperspektiv.
 • Smittevernutstyr har blitt hentet i dag på Gulset sykehjem.
 • Det blir sendt ut og publisert oppdatert informasjon angående besøkstider til sykehjemmet.

Oppvekst:

 • Det er sendt ut påskehilsen og informasjon til alle i oppvekst.
 • Det er kommet inn en presisering av at 1.-4. klasser er ikke på Teams, da de ikke er digitale, men de holder kontakt med elvene via epost, telefon, skolenes hjemmesiden. Det ligger også undervisningsvideoer til elever på hjemmesiden.
 • Skolene og barnehagene har vært i kontakt med alle barn og alle hjem. I barnehagen har de ansatte vært på besøk hos alle barna med en liten påske hilsen.
 • Fram til nå har omsorgstilbudet i barnehagen og SFO vært gratis for de som har benyttet seg av dette. Utdanningsdirektoratet kom i dag med denne meldingen: Fra og med 14. april må de som mottar et tilbud i barnehage eller SFO, betale for det tilbudet de mottar. Kunnskapsdepartementet vil gi nærmere informasjon om hvordan dette skal håndteres.
 • Skolene og barnehagene skal utarbeide en plan for alle mulige alternativer til hva som skjer etter 14. april. Alle som går ut i ferie uten en avklaring på hvordan hverdagen kommer til å se ut etter påske. Vi må tilby et omsorgstilbud til enkelte elever i ungdomsskolen og. Tilbudet i SFO og barnehagen må utvides til barn med vedtak spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • To ansatte på Midtbygda har laget en påskelabyrint til de yngste barna, informasjon om dette vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Samfunn:

 • Det har blitt avholdt et møte på Teams med faglederne, og det er ikke kommet inn noe nytt ang. Koronasituasjonen.
 • Det er kommet en sterk anmodning mot bruk av åpen ild i skog og mark i samarbeid med brannsjefene i Grenland. Dette legges ut i informasjonskanalene våre.
 • Det er kommet inn en anmodning om tiltak vi kan sette i gang hvis vi får inn ekstramidler fra KS. Dette er svart ut med forslag som vi kan sette i verk relativt fort.
 • Det er satt i gang utlevering av bøker på biblioteket. Dette medfører en del opplæring i bruk av systemet for å bestille bøker. Bøkene blir kjørt ut i løpet av tirdag og onsdagen neste uke.

Informasjon:

 • Kommunenytt er levert til Telemarkdistribusjon og det kommer i postkassen på mandag.
 • Det blir lagt ut justert tekst i forbindelse med campingplasser som Øyvind har jobbet med.
 • Til omsorgstilbudet i barnehage og skolene skal informasjonen legges ut.
 • Ny informasjon om åpen ild i skog og mark legges ut på sosiale medier og hjemmesiden.
 • Alle over 80 år og barn i skolene og barnehagen har blitt kontaktet, Torny og Ingrid samarbeider om informasjon som legges ut som en positivt sak.
 • Plakater om begrenset antall barn på lekeplasser og skole/barnehage lekeområde er laget og henget opp.

Beredskap:

 • Fylkesmannen har varslet om forventning til vanlig situasjonsrapportering på mandag, og tirsdag etter påske.

Rådmann:

 • Rådmannen har hatt et møte med revisjonen. De er veldig opptatt av hvordan vi takler situasjonen med Korona.
 • Det er kommet et rundskriv i dag ang. betaling av barnehagen. Kompensasjonen for stengte barnehager kommer i tillegg til de midlene vi fikk tidligere i uken.
 • ITG har jobbet med å fikse Zoom-plattformen. Dette er nå rettet opp i og de politiske møtene går som planlagt.

Ordfører:

 • Ordføreren er fornøyd med jobbingen med kommunenytt og innsatsen for øvrig i denne situasjonen.
 • Porsgrunn og Nissedal har avlyst 17. mai feiringen, og vi må også være åpen for at det må avlyses i Siljan. Siljan avventer hva sentrale myndigheter sier.

Neste møte er mandag 6.4.20 kl. 08:30.

Campingforbud i Siljan kommune

Publisert 30.03.20 - revidert 05.04.20

For å forhindre Koronasmitte, og med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd, gjelder følgende forskrift for camping i Siljan kommune;

 1. Campingplasser, bobilcamping, herunder kommunale oppstillingsplasser for bobiler skal holdes stengt. Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold.
 2. Siljan kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagt tiltak.
 3. Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 13. april 2020.

Fra møte i kriseledelsen 30.03.20

Publisert 30.03.20

Helse:

 • Det er bekreftet to personer med Koronasmitte i Siljan. De har holdt seg i karantene i 17 dager pga symptomer og ble testet positivt rett før helgen, dermed er smittesporing mulig. De skal holde seg i isolasjon i 7 dager etter symptomfri.
 • Campingforbud: Fylkesmannen har blitt kontaktet for å se på formaliteten for en slik stenging. Vi kan fatte et vedtak jfr. smittevernloven §4, ledd 5. Forbudet vil trolig gjelde campingplasser, opphold i campingvogn og bobil. Campingvogn/bobil med eget sanitæranlegg, som har folkeregistret adresse i Siljan er ikke inkludert i dette forbudet. Informasjonsarbeider kontaktes når formalitetene er i orden.

Oppvekst:

 • Forespørsel fra barnevern om at liste med kontaktinformasjon til hjelpetelefon skal være godt synlig på hjemmesiden i påsken.

Samfunn:

 • Medarbeider ferdig med sin karantene kl. 10. Det avholdes et planleggingsmøte med VA kl. 13 i dag.

Beredskap:

 • Beredskapsleder sender situasjonsrapport nr. 2 til Fylkesmannen i dag.

Informasjon

 • Det er publisert informasjon ang. de to smittet i Siljan. Barnehagen og skolen blir neste avdeling i serien av «hvordan vi jobber nå».

Ordfører:

 • Ordføreren mottok en hyggelig SMS fra Fylkesmannen og det er fornøyd med informasjonen som blir lagt ut i Siljan.

Neste møte i kriseledelsen, onsdag 1. april kl. 15.

To smittet av Koronavirus i Siljan

Publisert 29.03.20

Kommunen har i dag fått informasjon om at det er to personer som har testet positivt på Koronaviruset.

De skal så langt ha relavtivt milde symptomer, og de er hjemme.

Smittesporing er igangsatt, og pasientene er nå satt i hjemmeisolasjon og vil bli fulgt opp av sin fastlege.

Fra møte i kriseleslsen 27.03.20

Publisert 27.03.20

Helse:

 • Prøvetakingsteamet for Korona-testing er satt, og det er blitt laget rutiner rundt teamet, som får opplæring i Skien på mandag.
 • Sårbarheten på legekontoret blir jobbet med. Det har blitt opprettet kontakt med Svarstad, med avtale om at backupløsning ved eventuell legemangel i Siljan.
 • Det er blitt avholdt et stormøte på helseavdelingen på Teams med 13 deltagere.
 • Til uka vil det bli jobbet med et bedre opplegg for å holde kontakten med personer i kommunen som Helse kjenner til trenger oppfølging og støtte.
 • Helsesjef og rådmann har drøftet formaliteter rundt stengt campingplass, og det er sendt en henvendelse til Fylkesmannen med spørsmål om hvilke forskrifter/paragrafer som kreves.
 • Det er kommet inn en henvendelse fra Fylkesmannen om sengekapasitet, utover det man har i dag, i de ulike kommunene. Helseavdelingen tar en gjennomgang av dette på tirsdag for å se på hvilke muligheter Siljan har.

Oppvekst:

 • Alle teamene har jobbet med rutinene for sårbare barn og unge. Det er dessverre ikke mulig å få en total oversikt, men det jobbes så godt som mulig. Barnehagene har ingen beredskap på sårbare barn, men har vært i kontakt med alle foreldre for å opprettholde kontaktet. Dette har blitt svært godt mottatt.

Samfunn:

 • Det har vært et tema på NRK om vann og avløp og det som gjelder nå er problemer med tette avløp. Det er mange hjemme og det kastes mye forskjellig i avløpet. I Siljan har vi ingen spesielle problemer med dette ennå, og det ble tatt en runde på systemet i dag.
 • De ansatte ønsker å komme i minst mulig kontakt med avløpsvann for å redusere fare for smitte, så det planlegges en informasjonssak til uken. Teknisk sjef og informasjonsarbeider jobber med dette til uken.

Beredskap:

 • Beredskapsleder fikk en anmodning/pålegg fra fylkesmannens beredskapsavdeling om en ny type rapportering ut over den faste hver mandag kl. 12 med oversikt for hvordan man jobber i kommunen. Vi melder ifra om dette forløpende, og i første omgang melder vi inn som grønt; alt under kontroll.

Informasjon:

 • Av publisering i dag er referatet fra i går lagt ut og informasjon om tur-tips i nærmiljøet i Siljan. Dette for å inspirere folk til å finne alternative turmål for at ikke det skal klumpe seg med folk på de mest vanlige turmålene. Det er også lagt ut hilsen fra ordføreren.
 • Informasjonsarbeider har vært i møte med kommunikasjonsnettverket i Grenland, hvor det deles erfaringer med informasjonsarbeidet som foregår i denne krisetiden.
 • Til uken forsetter serien med hvordan arbeidssituasjonen er nå hos de ulike avdelingene.

Rådmann:

 • Beregning fra KS er det netto beregnet 20 milliarder for kostnadene i kommunene i landet.

Ordfører:

 • Ordfører har pratet med mange ulike folk i dag og det har kommet inn mange politiske signaler, mht tapte inntekter, landbruket og behov for sesongarbeidskraft.
 • Kontakt med næringsvirksomhet i kommunen ble Allum oppringt i dag.

Fra møte i kriseledelsen 26.03.20

Publisert 27.03.20

Ordfører:

 • Informasjonsmøte for Formannskapet ble avholdt i går kveld, det fungerte veldig bra via Zoom og tilbakemeldingene var positive. Formannskapet ønsket et møte til før påske for å få mer informasjon om situasjonen.
 • Oppgaver som kommunen har mulighet for å gjøre nå, særlig ute, bør prioriteres med tanke på entreprenører, slik at vi opprettholder aktivitet i kommunen. I forhold til næringslivet har Nicro fortsatt jobb fremover men situasjonen oppleves frustrerende.

Rådmann:

Noen av sakene fra info møtet med formannskapet i går:

 • Plan for reaktivering av politisk arbeid:
 • Kommunen satser på å kjøre digitale møter med Zoom så lenge det fortsatt er en smitterisiko.
 • Det ble oppfordret å ringe næringsvirksomhet og Ordføreren tar dette videre. Nicro ble oppringt i dag.
 • Utsatte barn og unge: vurdere å ha et omsorgstilbud for dem.Hvilke telefon nummer kommunen legger ut som barn og unge kan ringe hvis de har behov bør belyses bedre.
 • Viktig at ordføreren er synlige på andre plattformer både digitalt og andre steder.
 • Nytt informasjonsmøte med Formannskapet mandag 6. april 18:30.

Helse:

 • Det er kommet et nytt system for rapportering via Altinn for å vurdere behov for smittevernutstyr.
 • Det jobbes godt med TQM og det legges inn flere rutiner inn i systemet.
 • I morgen avholdes et stort møte med alle som har hjemmekontor.

Oppvekst:

 • Det ble avholdt et møte med avdelingsledere, verneombud og tillitsvalgte i dag og ting fungerer bra.
 • Omsorgstilbudet for barn og unge fungerer fortsatt bra. Det er kommet inn noen meldinger om behov for tilbudet i påsken. Alle er positive for å videreføre tilbudet i påsken.
 • For de særlig utsatte barnene har barnevernet kontinuerlig kontakt med de som er i faresonen. Det er noen barn på listen som de ønsker skal kunne være med i omsorgstilbudet. Skolene og barnehagene er veldig flinke til å følge opp barn og de har god oversikt. Fylkesmannen invitere til et skype-møte som avholdes i morgen ang dette temaet.
 • Ansatte har meldt seg til å jobbe i omsorgstilbudet i påsken.
 • Ansatte føler seg ivaretatt og setter veldig pris på den digitale løsningen hvor det er opprettet god kontakt med lederne.

Samfunn:

 • I beredskapssammenheng er varslingsrutinene mellom 110-sørøst og politiet i Skien blitt gjennomgått.
 • Informasjon:
 • Det er blitt lagt ut diverse informasjon på hjemmesiden og sosiale medier. Det er også blitt lagt ut informasjon om Corona på engelsk.
 • Informasjon til de som ikke er digitale jobbes med, f.eks. sende ut et nytt eksemplar av kommunenytt.

Beredskap:

 • Når situasjonen har roet seg og hverdagen er tilbake vil det være nødvendig å ta en gjennomgang av Pandemi ROS-en på nytt.

Neste uke blir det møte i kriseledelsen annenhver dag, mandag kl. 08:30, onsdag og fredag kl. 15:00.

Fra møte i kriseledelsen 25.03.20

Publisert 26.03.20

Oppsummering

Rådmannen:

 • Fylkesmannen hadde konferanse med kommunene i dag. Tiltakene som er iverksatt skal videreføres til 13. april. Det samfunnskritiske funksjonene opprettholdes. Farenivå for skogbrann langs kysten er satt fra grønn til oransje nivå. Fylkesmannen understreker at det er opp til hver enkelt kommune å treffe sine egne vedtak. Hyttelovene fastholdes frem til 13. april. Campingvogner er unntatt denne loven, men kommunene kan fatte egne vedtak for å stenge campingplasser. Fylkeslegen mener at campingplasser bør stenges.
 • Fylkeslegene venter fortsatt på nasjonale regler når det gjelder 17. mai og russefeiring.
 • Fylkesmannen er spesielt opptatt av konsekvensene for barn og unge som har spesielle behov. Bufdir har sendt ut en spørreundersøkelse for å få oversikt over hvor mange barn dette gjelder, og om tiltakene i de enkelte kommunene er gode nok.
 • Beredskapsavdeling planlegger for en langvarighet i situasjonene, altså flere uker. Det er plassert et fly i beredskap for skogbrann på Torp.
 • Det er kommet en ny tidsbegrenset Korona-lov som gir kommunene anledning til å lage forskrifter på ulike områder. Mulig temaer er bruk av arbeidskraft, overtid, pålagt arbeidstid, saksbehandling i barnevernet, vedtak med hensyn til plan- og bygningsloven, delegering, frist for årsbudsjetter, forvaltningsloven og dispensasjon fra forskrifter, fravik fra kompetansekrav til utdanning.
 • Miljødirektoratet har uttalt at renovasjonsanlegg ikke skal stenges, og det betyr at de anleggene som har stengt skal åpnes igjen. Det må derfor settes en begrensning til antall personer inne på anleggene.
 • Utekino kan opprettes om smittevernlegen godkjenner arrangementet.
 • Sesongarbeid innen jord- og skogbruk jobber Fylkesmannen med å finne en løsning.

Helse:

 • Det har blitt drøftet kapasitet på sykehjemmet, og i utgangspunktet er det mulighet for å ha 6-7 plasser ledig på en avdeling. Det vurderes flere alternativer for å kunne behandle flere enn 6-7 stk. om en krisesituasjon oppstår. Kantine, dagsenter, dublering av pasient og andre alternativ er oppe til vurdering.
 • Det er kommet inn nye rutiner for hvordan man skal forholde seg utskrevne pasienter fra sykehuset.
 • Presisering av info om legekontoret er blitt lagt ut i dag i samarbeid med Ingrid.
 • Ipad med Messenger løsningen på sykehjemmet fungerer bra for at pasienter skal kunne ha kontakt med sine pårørende.
 • Oppvekst:
 • I dag har det blitt klart hvordan Oppvekst organiserer omsorgstilbudet i løpet av påskedagene. Informasjon sendes ut til foresatte og det legges ut på hjemmesiden. Begge foreldrene må være i samfunnskritiske jobber, og dette må bekreftes av arbeidsgiver. Dette etter anbefaling fra Utdanningsdirektoratet.
 • Barnevernet ser på beredskapsrutiner for barnevernsvakten i påskeferien. Barnevernet jobber også med nye ROS analyser for denne situasjonen. De særlig sårbare barnene er de som ennå ikke er fanget opp av barnevernskontoret.

Samfunn:

 • Det har blitt avholdt Teams møte med alle fagledere og gått igjennom arbeidsområder til alle. Det virker som alle er oppe og går i vanlig drift.

Informasjon:

 • Nye Korona regler er blitt publisert på facebook.
 • Første del av en rekke innlegg «Slik jobber vi nå» er blitt lagt ut på facebook med mange gode positive tilbakemeldinger.
 • Informasjon om hvordan legekontoret fungerer er også lagt ut. Ting endrer seg raskt og det er viktig at dette blir lagt ut.
 • Omsorgstilbud for skole og barnehage i Påsken er lagt ut.
 • Det legges ut referater fra kriseledelse møtene på ansattportalen hver dag.
 • Informasjonsstrategi er planlagt sammen med Torny og ordfører.

Ordfører:

 • Informasjonsstrategiplanlegging oppleves nyttig og nødvendig.
 • Ordfører har blitt kontaktet av leder for næringsforeningen. Bekymret for situasjonen. Oppfordres til å kontakte Telemark næringspark for informasjon og råd.
 • Møte i kveld med formannskapet for å teste nytt system og gi ut litt informasjon.

Alle skriftlige eksamner avlyst

Publisert 25.03.20

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi  legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Les mer informasjon om avlysning av eksamen.  

Omsorgstilbud i barnehagen og skolens påskeferie

Publisert 25.03.20

Kommunen opprettholder et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med kritiske samfunsfunksjoner gjennom påskeferien. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Les mer om dette tilbudet her.

Legekontoret - åpningstid

Publisert 25.03.20

Siljan legekontor presiserer at de har vanlig åpningstid - kl. 08:00-15:00. Ring 35942550 for timebestilling.

De ansatte på legekontoret er veldig opptatt av å ta imot alle som trenger hjelp. Noen ganger på en annerledes måte for å beskytte både andre pasienter og seg selv ikke minst. De har en ekstra viktig funksjon i Siljan-samfunnet akkurat nå. Legekontoret tar imot pasienter - alle som trenger undersøkelse hos legen får det! Ny teknologi med e-konsultasjon er også en fin måte for folk å komme i kontakt med legekontoret.

Fra møte i kriseledelsen 24.03.20

Publisert 25.03.20

 • Legesekretær er blitt koblet opp på Teams og det fungerer bra. Det nye legekonsultasjonssystemet er blitt testet i dag og fungerer bra. Skal brukes som back-up om det blir nødvendig. Vanligvis brukes telefon og e-konsultasjon.
 • Sykehuset skal ha et møte i morgen med kommunelegene i kommunene om pandemien. Smittevernlege Jelena representerer Siljan.
 • Ipad har blitt koblet opp i dag på sykehjemmet og det fungerer med Messenger. Navnet er Siljan sykehjem.
 • Fysioterapeut Cathrine Onsøyen er nå tilbake på jobb etter en periode med hjemmekontor. Hun jobber for tiden med fysioterapi for beboere på sykehjemmet.
 • Skolene har brukt mye tid på støtte foreldre om den uvanlig hjemmeskole situasjonen.
 • Alle tjenestesteder kjører møter med sine ansatte og alle elever blir kontaktet daglig. For å skjerme lærerne har skolene lagt ut forventningsavklaringer. Lærerne kan kontaktes mellom kl. 08.00-14.30. Det forventes at alle elever skal ha vært innom den digitale hjemmeskolen innenfor dette tidsrommet.
 • Informasjon fra Skien brannvesen ang. bålbrenning blir lagt ut på hjemmesiden og sosiale medier for å hindre unødvendig utrykning under disse Corona tider.
 • Siljan kommune har fått tildelt kr. 100 000 i skjønnsmidler som er tildelt fra Fylkesmannen som en krisepakke fra Regjeringen.
 • Det er satt opp en Zoom-konto for å kunne avholde politiske-møter på Ipad. Formannskapet og Kommunestyret blir kontaktet i morgen for å kjøre en test-runde og noe oppdatering og informasjon angående Corona i kommunen.

Regjeringen viderefører Korona-tiltak

Publisert 24.03.20

Regjeringen kunngjorde i dag at de nasjonale tiltakene som er iverksatt 12. mars for å begrense og forsinke Koronasmitten fortsette til etter påske.

Det betyr at skoler og barnehage vil fortsette å holde stengt til og med 13. april.

Her er oversikt over de nasjonale tiltakene.

 

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Publisert 23.03.20

Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

Fra møtene i kriseledelsen 20. og 23.03.20

Publisert 23.03.20

Det er fortsatt ingen kjente smittetilfeller av Koronaviruset i Siljan pr. 23.03.20.

På sykehjemmet jobbes det fortsatt videre med messinger og iPad for kontakt mellom pasient og pårørende.

Det har kommet mer informasjon fra sentrale myndigheter angående hjemmekontor, sykdom, karantene osv. for ansatte. HR sender ut informasjon til de ansatte om dette.

Fast innrapportering til Fylkesmannen gjøres hver dag.

Kommunikasjonstiltak, oppfølging og kommende fokus planlegges.

Digital løsning for søknader om sosialhjelp vurderes i Siljan også. NAV Siljan og rådmannen følger opp.

Ordfører melder at det er viktig med positive budskap om hva som skjer i Siljan.

Ny hytteforskrift gjelder frem til 3. april, og det blir tatt en ny vurdering om den skal stå eller oppheves ut ifra situasjonen.

Det er ønskelig med digitalt møte på nett med utvalgslederne. Ordfører tar kontakt.

Viktig informasjon fra legekontoret

Publisert 20.03.20

Legekontoret er nedbemannet grunnet pågående korona. Her kan du lese om legekontoret prioriteringer, og om hvem som skal teses.

Les mer her

Informasjon fra møte i kriseledelsen 19.03.20

Publisert 19.03.20
 • Auto'n (YX) slutter med servering inne på butikken. Gatekjøkkenet er fortsatt i drift.
 • På sykehjemmet jobbes det med en løsning for pårørende til beboere å kunne ha kontakt pasienter via Facetime.
 • Smitteteam i Skien er positive til at Siljan stiller med en sykepleier. Dette hjelper Helseavdelingen til å få kompetanse innad i egen organisasjon. Det er per i dag ikke aktuelt å sette inn en ekstra personer. Psykisk helsearbeider er i beredskap hvis situasjonen endrer seg.
 • Det er ellers rolig på legekontoret og e-konsultasjon via Helsenorge.no fungerer bra.
 • Det er opprettet en smittelegevakt for luftveisinfeksjoner i Skien. Smittevernlegen i Siljan har mulighet å kunne være med 1 eller 2 dager ved behov.
 • Det forberedes et mulig fremtidig smittemottak på sykehjemmet.
 • Tilbakemeldinger fra foreldre forteller at hjemmeundervisning i skolen fungerer bra.
 • Omsorgtilbudet i skole- og barnehage blir opprettholdt gjennom påsken, også helligdagene om det er nødvendig. Oppvekst vil kartlegge et slikt behov.
 • Det forberedes om økt bruk av fjernstyring av vann- og avløp. Dette systemet kan brukes i ettertid.
 • Det blir jobbet videre med omdisponering av personell i kommunen .
 • Hjemmekontor løsningen virker bra hos administrasjonsavdelingen og det er en person tilstede på både servicekontoret og en i administrasjon.
 • Det har kommet inn flere henvendelser fra hyttefolk på servicekontoret og det må avventes hva regjeringen gjør videre med dette.
 • Nytt: Regjeringen har innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer her
 • NAV-kontoret i Siljan er fremdeles åpent. Se egen informasjon.
 • Ordfører og varaordføreren gir uttrykk for at de ikke ønsker at Siljan skal bruke egne regler for ferdsel over kommunegrensen slik som andre kommuner har gjort.

NAV Siljan - spørsmål og svar

Publisert 19.03.20

NAV Siljan ønsker at henvendelser skjer via digitale løsninger så langt det lar seg gjøre.

Les mer om hvordan og når du kontakte NAV Siljan.

Informasjon fra møte i kriseledelsen 18.03.20

Publisert 19.03.20
 • Ingen rapporterte tilfeller av koronasmittede personer i Siljan pr. 18.03.20.
 • Informasjon om tannlegetilbudet er lagt ut på kommunens hjemmeside.
 • Pleie og omsorg har hatt kontakt med personer som er satt på liste og de er villige til å være behjelpelig hvis krisen slår til.
 • Sekretær på Helse er backup på NAV-kontoret
 • Det blir brukt kun to biler i Hjemmesykepleien for å begrense smitte, og disse bilene blir ekstra hyppig rengjort.
 • Smittevernlegen og Helsesjef har satt et maks antall på 20 personer ved begravelse, og hvis maks antall er tilstede, oppfordres det til å holde avstand og ingen menneskelig kontakt.
 • Fysioterapeut veileder noen pasienter som trenger oppfølging via telefon og videochat og det fungerer veldig bra.
 • Fylkesmannen har sagt nei til søndagsåpne butikker.
 •  «Hytteparagrafen» etter smittevernloven §5 er ikke trådt i kraft fra nasjonale myndigheter pr. dags dato. Det betyr at man ikke kan bli bøtelagt eller satt i fengsel om man reiser på hytta. Anbefalingen er soleklar at man ikke skal reise på hytta.
 • Rødmyr avfallsanlegg stenger dørene fra 19.03.20 for å redusere smittefare. Mer info på rig.no
 • Regjeringen har laget en økonomisk krisepakke og det blir bevilget en pott til hver kommune som Fylkesmannen skal dele ut.
 • Rektorene har fanget opp mange private ungdomsarrangementer og det blir lagt ut informasjon.
 • Det planlegges for enda strengere hygiene regime på vann og avløp
 • Informasjon om hjelpetelefoner for barn, ungdom og voksne legges ut på hjemmesiden.
 • Det er stort trykk på NAV-Siljan. Det blir lagt ut mer informasjon på hjemmesiden.

Trenger du noen å snakke med?

Publisert 19.03.20

Hverdagen er ganske annerledes for mange av oss, og kan være utfordrende.
Her har vi lagt ut noen telefonnummer du kan ringe når du trenger noen å prate med!

Tannbehandling

Publisert 18.03.20

Fra 18.03.20 tilbyr tannlegene kun behandling til pasienter med svært akutte behandlingsbehov. Dette gjelder i første omgang fram til 13. april.

Pasienter med behov for akutt behandling ringer sin nærmeste offentlige tannklinikk. Lokal tannlege kan per telefon gi råd, veiledning og eventuelt telefonresepter. Dersom de anser videre tannbehandling for nødvendig, henviser de pasientene videre til akuttklinikken i Skien.

Siden tannbehandling gjør at både ansatte og pasienter er svært utsatt for smitte, og at de bruker smittevernutstyr som sykehus og andre helseinstanser har behov for, vil det kun bli tatt inn de mest akutte tilfellene.

Fylkeskommunen oppdaterer informasjon om dette på sin nettside vtfk.no fortløpende.

Informasjon fra møte i kriseledelsen 17.03.20

Publisert 18.03.20
 • Siljan kommune har ingen rapporterte tilfeller av koronasmittede personer.
 • Flere har ringt ang. opphold på hytte og de har fått beskjed at det ikke er tillatt med begrunnelse i jfr. smittvernloven §5. Unntaket er kun når det er strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader.
 • For å møte det økte behovet for tjenester og beredskap i hjemmesykepleie og på sykehjemmet, er hjemmehjelpstilbudet redusert. Det blir ikke vasket hjemme hos folk. Mattilbudet opprettholdes. Alle berørte er kontaktet.
 • Helsestasjonen er stengt, men 6-ukers kontrollen for spedbarn blir ivertatt på helsesøsterkontor i Skien med lege tilstede.
 • Helsestasjon for ungdom er stengt i tiden fremover, men konsultasjon skjer via telefon 35581502 eller 35581555. Det er åpent på telefon mellom 09-15 med unntak mandag og torsdag som det er fram til kl. 18:00. Informasjon blir lagt ut på nødvendige kanaler.
 • «Ring en voksen» er oppe og går nå. Barn og unge som har behov for å ringe en voksen er tatt i bruk og samordnes med helse.
  • Barn og foreldre i helsestasjonsalder 0-6 år kan ta kontakt med helsesykepleier Solveig, tlf.: 477 07 169
  • Elever og foreldre på Midtbygda kan ta kontakt med helsesykepleier Erika, tlf.: 902 07 461 eller sosiallærer Hege, tlf.: 416 90 156
  • Elever og foreldre på SUS kan ta kontakt med helsesykepleier Erika, tlf.: 902 07 461 eller miljøterapeut Anette, tlf.: 986 64 822.
  • Ungdom over 16 år kan ta kontakt med psykisk helsearbeider Tobias, tlf.: 901 17 539 eller fysioterapeut Kristin, tlf.: 917 95 168
 • Hjemmeundervisningen av elevene på skolene blir ivaretatt, og fungerer bra.
 • Omsorgstilbudet i Oppvekst vil opprettholdes i påsken. Det er forøvrig mulig at barnehagebarn og skolebarn må samles. Det jobbes et å planlegge dette nå.
 • Kommunens byggeprosjekter går sin gang.
 • Beredskap - Røde kors har blitt bedt om å holde seg i beredskap, og har ca. 24 stk. på liste. Disse er klare til å bidra når de får beskjed om det.
 • Avtale med Siljan taxi og butikker er på plass.
 • Menighetskontoret har stengt dørene for besøkende, men kan nås på tlf.: 35941174 tirsdager og torsdager fra kl. 09:00-12:00.

 

Til foreldre

Publisert 18.03.20

De siste dagene har vi hørt om at folk samles for å leke, eller at eldre elever samlet til såkalte "karantenefester".

Det er viktig at foreldre påser at kravet om å ikke samles blir etterfulgt!

Les hva som er viktig her og nå - her.

Hjemkjøring av dagligvarer

Publisert 17.03.20

Tilbud for de som sitter i karantene, i isolasjon eller er i risikogruppe i forhold til Koronaviruset.

Er du i karantene, i isolasjon eller er i risikogruppe i forhold til koronaviruset, og av den grunn ikke ønsker eller kan oppsøke butikken for nødvendig dagligvarehandel, er det nå mulig å ringe, enten en av butikkene eller Siljan Taxi for hjelp til varutplukking og hjemkjøring.

Betalingsordningen for varene avtales direkte med den angjeldende butikk. Tilsvarende vil gjelde for Siljan Taxi.

Følgende telefonnummer kan brukes:

- Siljan Taxi: 941 90 003

- Rema 1000: 35 94 00 00

- Spar: 35 94 22 22

Hvem skal holde seg hjemme?

Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.

Mer om dette leser du he

Publisert 16.03.20

Informasjon fra møte i kriseledelsen 16.03.20

Det er pr. 16.03.20 ingen i Siljan med påvist Koronasmitte.

- Venterommet på legekontoret er stengt fra i dag. Henvendelser til legekontoret skjer via telefon 35942550 eller e-kommunikasjon via helsenorge.no. Ved akutte hendelser, ring 113. De som allerede har avtale om legetime blir kontaktet direkte.

- Folk som tror de kan være smittet må ikke møte direkte på legekontoret, men bli hjemme og ta kontakt på telefon dersom de har behov for undersøkelse. Dersom du tror de kan være smittet skal de ring fastlegen på dagtid eller legevakt på 116 117 på kveld/helg.

- Det jobbes med en bemanningsplan på legekontoret med tanke på en mer langsiktig situasjon. Det betyr en redusert tilstedeværende så langt det lar seg gjøre med hjemmekontor, hvor de også håndterer telefonhenvendelser til legekontoret.

- Informasjonstelefon om Korona i Siljan betjenes fra i dag av helsesykepleier Solveig Vestby på tlf. 477 07 169.

- Råd fra helsedirektoratet sendt ut i dag om at dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

- Salg av smågodt er stanset i butikkene og på Auto'n etter forskrift vedtatt i smittevernloven.

- Solvika Camping har fått beskjed om at alle som har hytte, inkludert campingvogn, og er tilhørende en annen kommune, må reise hjem.

- Skolene har hjemmeundervisning via chat og video.

- Både barnevern, PPT, Voksenopplæringen har kommunikasjon med de hjemmene som trenger det.

- Det er etablert hjemmekontorløsning for de fleste som har behov for det i kommunen.

- Det er kontinuitetsplanlegging på samfunnsavdelingen hvor det er personer tilstede på jobb i forhold til drift.

- Skattebetaling er utsatt. Egen informasjon er gitt ut.

- Det legges ut informasjon kontinuerlig på informasjonskanalene til kommunen, både om myndighetenes retningslinjer og om kommunens tiltak.

- Det skal jobbes videre med planlegging og organisering av informasjonsarbeidet videre.

- Alle bes være på vakt mot hackere og støttesider man ikke bør gå inn på.

- Det legges ut informasjon om at kommunen vil gi kompensasjon for foreldrebetaling i SFO og barnehage.

Det er gledelig å registrere at alle ansatte i kommunen, og innbyggerne for øvrig virkelig bidrar i denne helt spesielle krisen.

Legekontoret - stenger venterommet fra i dag av.

Les mer her om hvordan, og når du henvender deg til legekontoret i Siljan her.

Alarmtelefon for barn og unge er døgnåpen

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 har nå åpent alle dager hele døgnet. Les mer her

Tilbud til de som har rett til omsorgstilbud i barnehagen

Familier der begge foresatte er beordret på jobb og som innehar en «kritisk samfunnsfunksjon» har krav på dette omsorgstilbudet. Les mer her

Nye vedtak pr. 15.03.20

Ekstra tiltak for næringslivet

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsatt-betaling-av-forskuddsskatt/id2693446/

Slutt på salg av smågodt

Fra mandag 16.03.20 har smitevernlegen i Silan bestemt at det er slutt på salg av smågodt i løs vekt.

Informasjon fra møte i kriseledelsen 13.03.20 kl. 16:00

Det er ingen innbygger i Siljan med påvist Koronasmitte pr. 13.03.20.
 • Servicekontoret stenger dørene for publikum fra mandag 16.03.20, men sentralbordet er åpent og kontoret vil være bemannet. Ta kontakt pr. telefon 35 94 25 00 eller send epost til post@siljan.kommune.no
 • Både Spar og Rema 1000 er innstilt på at de vil kunne motta bestillinger på telefon for pakking og utkjøring av mat der det ikke finnes andre løsninger.
 • Hele fysioterapiavdelingen stenger fra mandag 16.03.20.
 • Det vil fortsatt være et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud som er stengt. Se egen informasjon.
 • Som et smitteforebyggende tiltak er de ansatte i Siljan kommune anbefalt å jobbe hjemmefra om arbeidsoppgavene og drift tillater det. Kommunen er spesielt sårbar fordi det er få ansatte og derfor få andre å sette inn om sykdom rammer.
 • Betaling for plass i barnehage/SFO går som vanlig inntil videre, men det jobbes med å finne ordninger, så kommunen kommer tilbake til dette senere.

Informasjon endrer seg raskt og vi oppfordrer alle til å følge med på nettsider som:

fhi.no: Folkehelseinstituttet

Udir.no: Utdanningsdirektoratet

Helsenorge.no: Helsenorge

 

Omsorgstilbud for barn med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner

Publisert 13.03.20

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever i barneskolen med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Dette gjelder i den perioden barnehagene og skolene er stengt.

Helsedirektoratet gir føringer for at ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, renhold, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Begge foldrene må ha en samfunnskritsk funksjon for å kunne sende barn i barnehage/skole.

Omsorgstilbudet organiseres på Midtbygda skole for elever og på Loppedåpan for barnehagebarn. Det vil være kjente omsorgspersoner tilstedte. Tilbudet gjelder fom mandag 16. mars og så lenge skole og barnehage holdes stengt og i ordinær åpningstid, hverdager 07.00 – 17.00

De som har behov for et slikt tilbud bes sende epost til:

Skole: AntonHalvor.Lofstad@siljan.kommune.no

Barnehage: Lisbeth.EkornrodChristensen@siljan.kommune.no

Merk eposten «omsorgstilbud» og oppgi navn på barnet, dager og klokkeslett for når du har behov for omsorgs for barnet ditt.

Skoler og barnehager stenges!

Publisert 12.03.20

Pressemelding fra Siljan kommune 12.03.20

Alle landets barnehager og skoler stenges! Dette for å hindre virusspredning og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Stengingen gjelder fra torsdag 12. mars klokken 18:00 og til etter påske. Barn med særskilte behov vil bli ivaretatt som før.

De som fortsatt skal ha barn i skole og barnehage er de som har jobber som er av samfunnsmessig betydning for å ivareta liv og helse – såkalt kritisk personell. Det gjelder for eksempel helse og omsorg, og de som vedlikeholder viktig infrastruktur, som vann, avløp, strøm etc.

Kommunen er nå i full gang med å planlegge hvordan dette praktisk kan gjennomføres. Informasjon til alle foreldre til barn i barnehage og skole er på vei.

Kriseledelsen i Siljan har i møte i dag også kommet fram til flere tiltak for å hindre eventuell smitte av koronaviruset;

Alle ikke nødvendige møter blir kansellert/utsatt fram til etter påske. Politiske møter blir avlyst umiddelbart og fram til over påske.

Legekontoret:

Legekontoret har fra nå av inngang fra utsiden, ved siden av ambulanseinngangen. Følg skilting.

Kontakt med legekontoret bør helst foregå elektronisk via Helsenorge.no eller pr. telefon.

Sykehjemmet og Bofellesskapet:

Siljan sykehjem og Bofellesskap stenges for besøkende til beboere. Ved spesielle tilfeller kan man ta kontakt på forhånd og gjøre avtale.

Dagsenteret på sykehjemmet er stengt inntil videre.

Biblioteket:

Biblioteket stenges fra fredag.

Arrangement:

Offentlige arrangement fra 50-500 personer må søke kommunen om tillatelse. Søknad sendes til post@siljan.kommune.no

Det jobbes kontinuerlig og systematisk med å opprettholde kommunale tjenester innenfor liv og helse og andre vitale samfunnsfunksjoner.

Innbyggerne i Siljan må i tiden fremover forvente mindre kapasitet på kommunale tjenester, også innenfor helse og omsorg. Dette for å sikre at vi har kritisk personell tilgjengelig til de viktigste oppgavene. Nødvendige helsetjenester opprettholdes.

Vi følger situasjonen fortløpende og vil koordinere tiltakene med våre nabokommuner så lang som mulig.

Det viktigeste alle kan bidra med i denne spesielle tiden er å ha god håndhygiene og hostevaner.

Det kommer mange nye begrensninger på samfunnet fra og med kl 18.00 i kveld. Dette vedtok regjeringen:

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys. Også svømmehaller stenges.

Varehandel skal drives som normalt.

Transportsektoren driftes som normalt.

Reduser bruken av offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre, men kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb.

Unngå reiser som ikke er nødvendig. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Helsepersonell får heller ikke reise utenlands.

 

Slik begrenser du smitte:

Vi oppfordrer befolkningen til å være svært nøye med hygienerådene som er gitt. God håndvask, bruk av håndsprit når håndvask ikke er tilgjengelig. Unngå håndhilsing og klemming.

Er du i dårlig form, eller har symptomer som hoste, feber/feberfølelse, sår hals eller rennende nese, unngå å oppsøke arrangementer. Ta kontakt med fastlegen din, som veileder deg videre. Er du syk og vet du har vært nær en smittet, ring legevakten.

Alle innbyggere kan selv holde seg orientert via kommunens hjemmeside. Folkehelseinstituttet har følgende informasjonstelefon: 815 55 015 du kan ringe hvis du har spørsmål.

Du kan også henvende deg til Siljan kommune på tlf. 35942500 eller 41307072 for generelle spørsmål omkring koronaviruset.

Dersom du har blitt syk eller har symptomer kan du kontakte din fastlege eller legevakten 116 117, som vil vurdere situasjonen din og eventuelt henvise til koronaprøvetaking.

Kommunens ansvar

Et coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse/ luftveisinfeksjon. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Kommunens viktigste oppgave nå er å forsinke spredning av smitte, slik at utbredelsen forsinkes og belastningen blir fordelt over tid.

Her får du oppdaterte råd 24 timer i døgnet:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Dette kan du gjøre

 • God hygiene. Særlig grundig håndvask, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
 • Unngå å hoste eller nyse ut i luften hvis du er forkjølet. Bruk et papirlommetørkle eller til nøds albukroken.

Når skal du ta kontakt med lege?

Personer som har vært på reise og kan ha blitt utsatt for smitte eller har symptomene på luftveisinfeksjon som hoste, feber/feberfølelse, sår hals elle rennende nese innen de første to ukene etter hjemkomst, bes ta kontakt med fastlege på telefon eller legevakt på telefon 116 117 for nærmere avtale om oppfølging.

Finn mer informasjon:

Vaner som forebygger smitte

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Områder med vedvarende smitte - Reiseråd fra Folkehelseinstuttet

Informasjonsfilm rettet mot barn og unge

Publisert: 04.03.2020 15.19